MenuGEDENKSCHRIFT text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in EnglishCette page en FrançaisEsta página em Portuguêshaut de pageretour
image précédenteretour Indeximage prochaine

GEDENKSCHRIFT

A l’occasion du mariage de M. Pierre Schunck avec Mlle Gerda Cremers
le samedi 3 octobre 1936.
Page de titre

Album : Schunck-Cremers

Gerda Cremers
GEDENKSCHRIFT ter gelegenheid van het Huwelijk van den Heer Pierre Schunck met Mejuffrouw Gerda Cremers op Zaterdag 3 October 1936.
               GEDENKSCHRIFT
          Ter gelegenheid van het Huwelijk van
       Den Heer Pierre Schunck met Mejuffrouw Gerda Cremers
            op Zaterdag 3 October 1936.
Waar werd oprechter trouw,
Dan tusschen man en vrouw
Ter wereld oyt gevonden ?
Twee sielen gloeiend aaneengesmeed
Of vastgeschakeld en verbonden
In lief en leed.

Daar soo de liefde viel
Smolt liefde siel met siel
En hart met hart tegader,
De liefde is sterker dan de doot
Geen liefde komt God's liefde nader
Noch is so groot.

Vondel

inhoud

Bron: "Waer werd oprechter trouw",
de Rey van Burghzaten uit Ghysbreght van Aemstel

YouTube
Componist: Antoine Boësset (1586-1643)
Camerata Trajectina
Concertzender
8 December 2005,
Noorderkerk, Amsterdam

Wo wurd aufrichtigere Treu',
Als zwischen Mann und Frau
Auf Erden je gefunden ?
Zwei Seelen, glühend zusammen geschmiedet
Oder festgegliedert und verbunden
In Freud en Leid.

Da so die Liebe fiel
Schmolz Liebe Seel' mit Seel'
Und Herz mit Herz zusammen,
Die Liebe ist stärker als der Tod
Keine Liebe kommt Gottes Liebe näher
Noch ist so groß.

Joost van den Vondel

1