Zwarte Jacques, Victor de Weert (Jacques J.)
text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêstop of pageback
Jacques J. de Weert staat (nog?) niet op een muur in de kapel van het Verzetsmonument Limburg.
Lijst


Oorlogsmonument in Aken-Eilendorf

Limburg 1940-1945,
Hoofdmenu

 1. Mensen
 2. Gebeurtenissen/ Achtergronden
 3. Verzetsgroepen
 4. Steden & Dorpen
 5. Concentratiekampen
 6. Valkenburg 1940-1945
 7. Lessen uit het verzet

De Limburgse gesneuvelden

vorigebackvolgende
 

Zwarte Jacques, Victor de Weert
(Jacques J.)


 10-04-1921 Zundert      05-09-1944 Kamp Vught (23)
- Onderduikershulp L.O. - Nijmegen - Limburg + - Studenten - Onderduikers -Oorlogsdoden Nijmegen

  Fred Cammaert schrijft in zijn proefschrift [1]:

  Al vroeg in de oorlog ontstonden groepjes die zich toelegden op het vervalsen van documenten. De L.O. zocht steun bij of kreeg hulp van sommige van dergelijke groepjes. Zo had Jan Hendrikx begin 1943 een vervalsingsgroep in Venlo opgezet. F. Halewijn en enkele medewerkers vervaardigden stempels, certificaten en allerlei andere documenten. In Nijmegen werkte, zoals gezegd, een groep onder leiding van de rechtenstudent J.J. de Weert en in Den Haag P. van Pesch en J.G. de Groot die er ruim een jaar na zijn vertrek uit Heerlen een falsificatiebureau had opgezet. Vooral De Groots bureau bewees de illegaliteit in grote delen van Oost- en Zuid-Nederland onschatbare diensten. Door hun contacten met de L.O. kwamen deze groepen in de loop van 1943 met elkaar in aanraking. Bij de bundeling van de verschillende falsificatiebureautjes speelde Hendrikx een hoofdrol. De groep van De Weert verkeerde in financiële problemen en Hendrikx bood steun aan op voorwaarde dat De Weert voortaan voor de L.O. zou werken. Begin 1944 liet Hendrikx het Venloos bureau naar Nijmegen overplaatsen en na de komst van Van Pesch naar Nijmegen kon het plan om de verschillende groepjes samen te voegen worden gerealiseerd. Op 30 maart 1944 zou een vergadering plaatsvinden, waar Hendrikx, De Weert en zijn naaste medewerker M.M. Oosenbrug en knokploegleider Th. Dobbe [2] werden verwacht. De Weert kwam echter niet opdagen. Daags tevoren was hij met zijn koerierster in Amsterdam gearresteerd. Op 5 september werd hij in Vught [3] doodgeschoten. Oosenbrug volgde hem op en werd leider van de Falsificatiecentrale van de L.O. (F.C.-L.O.). Het „hoofdkantoor“ bleef tot in de zomer van 1944 gevestigd in Nijmegen met filialen of distributiepunten in Zwolle, Eindhoven en Den Haag. Eind juli of begin augustus werd de F.C.-L.O. verplaatst naar Malden bij Nijmegen, waar tot de bevrijding van Nijmegen op 20 september werd doorgewerkt. Nadien namen andere bureaus in de nog niet bevrijde delen van het land het werk van de F.C.-L.O. over.

  Op de website oorlogsdodennijmegen.nl lezen we over Jacques de Weert [6]:

  Jacques de Weert was sinds 1940 student rechtsgeleerdheid aan de Rooms-Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hij verbleef tot begin 1943 in Nijmegen en had zich gespecialiseerd in het vervalsen van alle mogelijke documenten ten behoeve van de illegaliteit. Illegale naam: Zwarte Jacques, Victor of Vick. Hij breidde zijn vervalsingsgroep uit tot een nationale organisatie en kreeg in Den Haag de functie van hoofd van de landelijke illegale Falsificatiecentrale van de Landelijke Organisatie voor Onderduikers. Op 29 maart 1943 werd hij gearresteerd en op 5 september 1944 in Kamp Vught gefusilleerd. [3]

  In de hal van de aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen staat Jacques de Weert op de gedenkplaat voor de in de Tweede Wereldoorlog gevallen leden van de universitaire gemeenschap. [4]

  Vught • FusilladeplaatsFormer execution siteAncien site d’exécution

  Voetnoten

  1. Dr. F. Cammaert, Het verborgen front, Hoofdstuk 6a.IV.4., p.532: Falsificaties en inlichtingen
  2. J. Rosendaal, Theo Dobbe en de Nijmeegse Knokploeg, in: Jaarboek Numaga 2008, p. 51-77
  3. Website kamp Vught • NederlandsDeutschEnglishFrançais
   Nationaal Monument Kamp Vught Monument op de fusilladeplaats
   Concentratiekamp Vught, Gedenkboek 36
  4. Nijmegen: Gedenkplaat voor de in de Tweede Wereldoorlog gevallen leden van de universitaire gemeenschap, voorheen in de hal van de aula aan de Wilhelminasingel, thans in de hal van de aula aan de Comeniuslaan. Zie: Tussen vrijblijvend en bevlogen, p. 19 Zie: Jan Brabers, Proeven van eigen cultuur, dl. 1, p. 278
   Arnolds, A.L.M. & al. Gedenkboek 1940-1945 van de katholieke academische gemeenschap, Leiden 1947, p. 98
  5. Oorlogsgravenstichting.nl
  6. https://www.oorlogsdodennijmegen.nl/persoon/weert/70f4e621-d993-448c-82ad-30d71933e781