Hulp aan joden
text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêstop of pageback

Limburg 1940-1945,
Hoofdmenu

 1. Mensen
 2. Gebeurtenissen/ Achtergronden
 3. Verzetsgroepen
 4. Steden & Dorpen
 5. Concentratiekampen
 6. Valkenburg 1940-1945
 7. Lessen uit het verzet

1940-1945. Het verzet in Nederlands Limburg

vorigebackvolgende

Hulp aan joden

De hulpverlening aan joden is pas laat goed op gang gekomen, ook in de provincie Limburg. Een sterk signaal ging uit van de februaristaking op 25 en 26 februari 1941 die begon in Amsterdam en zich uitbreidde naar de Zaanstreek, Haarlem, Velsen, Weesp, Hilversum en de stad Utrecht. Het was de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter in Nederland. De staking was het enige massale en openlijke protest tegen de Jodenvervolging in bezet Europa. Wikipedia NL [1]
De nazi’s begrepen nu, dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking niets voelde voor hun ideologie. [2]
Hun aanvankelijke, „vriendelijk“ lijkende houding veranderde totaal. De brute onderdrukking van die staking joeg de angst er goed in, en het duurde tot 1943 voordat een effectief verzet tegen de Jodenvervolging op gang kwam. We zien dat ook aan de sterfdata van de slachtoffers in het verzet, die onder andere hulp aan Joden hebben verleend. Maar toen was een groot deel al gedeporteerd, zogenaamd om in het oosten te werk gesteld te worden.
De hieronder staande lijst van personen, die in onze provincie Joden hebben geholpen, is natuurlijk niet compleet, ook niet wat betreft de gesneuvelde verzetsmensen. Zij hebben er samen voor gezorgd, dat onmiddellijk na de bevrijding het aantal in Limburg verblijvende joden groter was dan toen de oorlog begon.
Van de 140.000 joden die vóór de oorlog in Nederland woonden overleefden slechts 34.000 de oorlog. Van die joden zijn er, zoals gezegd, 2500 à 3500 via Limburg uitgeweken Einde pagina 449 Einde dan wel in Limburg ondergedoken. In de laatste bezettingsjaren herbergde de provincie dus aanzienlijk meer joden dan er vóór de oorlog woonden. Camm. p.449 [3]
Bijzondere vermelding verdient de groep NV. Normaal gesproken is dat de afkorting voor Naamloze Vennootschap, en dat was geen toeval. Zij waren inderdaad een anoniem gezelschap, dat uiterst effectief joodse kinderen naar Limburg bracht. Geen enkel kind van deze groep is in Duitse handen gevallen. Drie van de Limburgse NV-mensen helaas wel.
Er waren ook enkele gevallen dat mensen zich verrijkten aan joodse vluchtelingen en ze dan soms zelfs tegen beloning aan de SiPo uitleverden. Camm. p.443 ff. [3]
De hulporganisaties deden er alles aan, dit soort dingen te voorkomen.
De staat Israël heeft een monument opgericht voor deze mensen, het welbekende Yad Vashem, en men verleent daar ook een onderscheiding aan "Rechtvaardigen onder de Volkeren", die aan één of meer joden tijdens de nazi-tijd het leven hebben gered. Dat is althans de bedoeling. De familie van de verzetsman Jean Caubo kan vertellen, dat dat niet altijd lukt. In zijn geval werd gezegd, dat niet bewezen was, dat Jean wist of het Joden waren of bijvoorbeeld geallieerden, die ze door Parijs brachten. Zijn zoons, die daar ook aan mee werkten, wisten wel beter: alleen reizende mannen waren "piloten", gezinnen waren joden. [4][5]

 1. Wikipedia • FebruaristakingFebruarstreikFebruary strikeGrève de février 1941Português
 2. Wolfgang Benz &a (Hrsg.), Enzyklopädie des Nationalsozialismus. München 1997, ISBN 3-423-33007-4, p.459.
 3. Dr. F. Cammaert, Het Verborgen Front – Geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Doctorale scriptie 1994, Groningen
  5. Hulpverlening aan joden
 4. caubo.com/ Yad Vashem
 5. Website Yad Vashem.

De Limburgse gesneuvelden

Hulp aan joden – 52 pers.

Assen, van
Derk
∗ 1891-10-09
Hasselt (O)
† 1943-09-13
Horst (L)
- Ondergrondse pers - Hulp aan joden - Onderduikershulp L.O. - Maastricht -

Hij was deurwaarder bij de directe belastingen, behoorde tot LO-Maastricht, gehuwd met Berendje Grolleman. [1]
Hij en zijn vrouw waren actief bij de verspreiding van clandestiene bladen …

muur: links, regel 29-02
Assen-Grolleman, van
Berendina
Berendje
∗ 1894-03-29
Hasselt (Ov)
† 1945-02-18
Ravensbrück
- Onderduikershulp L.O. - Ondergrondse pers - Hulp aan joden - Verzetsvrouwen - Maastricht -

Berendje Grolleman (Berendina van Assen-Grolleman) en haar man Derk van Assen, waren vrijwel vanaf het begin van de Duitse bezetting bezig met verzet …
muur: links, regel 29-03
Beckhoven, van
Gerardus Lambertus Johannes
Gerard “Pater Beatus”
∗ 1899-09-21
Amsterdam
† 1945-03-20
Bergen-Belsen
- Vroeg verzet - Onderduikershulp L.O. - Ondergrondse pers - Hulp aan joden - De geestelijken - Onderduikers - Heerlen -

Gerard van Beckhoven ofwel Pater Beatus van Beckhoven OFM was kapelaan te Heerlen in het rectoraat Sint Franciscus aan de Laanderstraat te Heerlen [1] en werd daar een vluchtelingenhelper met …

Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
muur: links, regel 15-02
Berckel, van
Karel Clemens
Karel
∗ 1892-08-19
Delft
† 1944-09-05
Kamp Vught
- Onderduikershulp L.O. - Knokploegen (K.P.) - Ondergrondse pers - Hulp aan joden - Heerlen -

Uitvoerige informatie over de chirurg Karel van Berckel [1.1] vindt u op de website van het Nationaal Monument Kamp Vught [1.2], waar hij werd vermoord. Het hieronder staande is, voor …

Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
muur: links, regel 15-03
Berkhout,
Jacobus Hermanus
Jacob
∗ 1904-08-12
Culemborg
† 1945-08-31
Malchow
- Onderduikershulp L.O. - Knokploegen (K.P.) - Hulp aan joden - Dwangarbeid - Heythuysen -

De elektrotechnicus Jacob Berkhout had een joodse mevrouw Prijs en haar twee kinderen in zijn huis opgenomen. Iemand, die daarvan wist, heeft dat verraden om een gearresteerde vriendin vrij …

muur: links, regel 22-05
Bode, de
Nelly Adriana Jeannette
Nelly
∗ 1905-09-07
Heer
† 1944-01-16
Vught
- Ongeorganiseerd verzet - Hulp aan joden - Heer - Verzetsvrouwen -

Nelly de Bode is geboren in Heer (nu gemeente Maastricht). Zij woonde in Rotterdam en werkte op het G.A.B. (Gemeentelijk Arbeidsbureau). Zij hielp onderduikers. Dit kwam aan het licht, omdat zij …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.-
Caubo,
Jean-Michel
Jean
∗ 1891-04-28
Maastricht
† 1945-02-13
Natzweiler, Außenkommando Daut
- Vroeg verzet - Hulp aan joden - Dutch-Paris - Schin op Geul -

Jean werd in het bevolkingsregister ingeschreven als Johannes Michael en groeide op in Schin-op-Geul. Hij was werkzaam bij Wagons Lits en met behulp van zijn hele gezin lid van de …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.01-02
Collas,
Laurent
Laur
∗ 1917-07-19
Maastricht
† 1943-10-06
Maastricht
- Ongeorganiseerd verzet - Hulp aan joden - Maastricht -

Laur Collas was glasblazer en werkte als grensganger in Aken. Hij bracht regelmatig ontvluchte dwangarbeiders en Franstalige krijgsgevangenen …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.04-08
Cornips,
Constant Jozef Ernest
Constant
∗ 1895-09-19
Berg en Terblijt,
† 1944-09-05
Kamp Vught
- Onderduikershulp L.O. - Hulp aan joden - Berg en Terblijt - Heerlen -

„Meer gecompliceerde kledingbehoefte werd met mij geregeld door de directeur van het gemeentelijk armenbestuur, de heer Cornips. Deze was uit hoofde van zijn functie hiervoor zeer competent. …

Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
muur: links, regel 17-01
Creusen,
Jan Willem
Wiel "oom Kees"
∗ 1893-07-31
Kerkrade
† 1945-05-31
Bergen-Belsen
- Raad van Verzet (RVV) - Koeriers van het verzet - Ondergrondse pers - Hulp aan joden - Kerkrade -

Wiel Creusen was volgens Cammaert [1] distributie-ambtenaar [2] en oud-voorzitter van de plaatselijke Unie-afdeling [3], hij was ook betrokken bij de hulp aan onder meer joodse …
muur: links, regel 26-01
Crijns,
Th.G.W.B.M.
Theo, Ferdinand
∗ 1923-05-18
Kerkrade
† 2019-03-13
Blaricum
- Onderduikershulp L.O. - Koeriers van het verzet - Hulp aan joden - Overlevenden - Heerlen -

Toen Theo Crijns zijn eindexamen gymnasium aan het Bernardinuscollege in Heerlen deed, was het al oorlog. Hij kon niet gaan studeren en belandde via Giel Berix bij de LO als koerier.
In de …

Dahmen,
Adrianus Johannes
Jan
∗ 1907-01-17
Hoch-Emmerich
† 1944-08-19
Vught
- Onderduikershulp L.O. - Hulp aan joden - Roermond -

Jan Dahmen is als zoon van Nederlandse ouders in Duitsland geboren. [2]
Hij was koopman in electrische artikelen en loodgieter. Hij en zijn uit Duitsland afkomstige vrouw Lisa Ottenheym …

muur: rechts, regel 04-05
Debije,
Maria Josepha Hubertina Anna
Anna
∗ 1903-02-05
Schaesberg
† 1968-02-19
Arnhem
- Onderduikershulp L.O. - Ondergrondse pers - Hulp aan joden - Verzetsvrouwen - Overlevenden - Heer -

Anna Debije is de weduwe van Giel Duijkers. Zij deden, zoals dat vaak voorkwam, hun verzetswerk samen. Maar zoals altijd in dergelijke gevallen: Giel …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Delahaye,
Pauline
∗ 
- Onderduikershulp L.O. - Koeriers van het verzet - Hulp aan joden - IJzeren - Overlevenden - Verzetsvrouwen -

Pauline Delahaye - Delahaije --> was koerierster bij de L.O. en bracht o.a. de kinderen Cohen naar IJzeren, waar ze konden onderuiken.
Duijkers,
Guillaume
Giel
∗ 1896-12-07
Meerssen
† 1945-02-23
KZ Sachsenhausen, Oranienburg
- Onderduikershulp L.O. - Duikhoofden - Ondergrondse pers - Hulp aan joden - Heer -

De naam van Giel Duijkers wordt soms Duijckers geschreven. Hij was districtsbeambte bij de PLEM (Provinciale Limburgse Electriciteits­maatschappij) [1#2], gehuwd, was duikhoofd …

muur: links, regel 14-02
Evers,
Johannes Hendrikus
Jan
∗ 1917-05-03
Oosterhout (Valburg)
† 1944-07-21
Leusderheide
- Vroeg verzet - Knokploegen (K.P.) - Ondergrondse pers - Hulp aan joden - Nijmegen - Limburg + -

Garagehouder Jan Evers, getrouwd en vader van een kind, zij woonden in Nijmegen.
In 1941 began hij met het typen en verspreiden van illegale kranten, onder andere Vrij Nederland. …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Flachs,
Käthe
∗ 0000-00-00
† 0000-00-00
- Ongeorganiseerd verzet - Hulp aan joden - Valkenburg - Overlevenden - Verzetsvrouwen -

Redde de kinderen Moos en Herman van haar Joodse vriendin
Fleischeuer,
Adèle Jan Gerard
Ger
∗ 1889-02-25
Oirsbeek
† 1945-03-29
KZ Allach, Dachau
- Vroeg verzet - Netwerk Bongaerts - Hulp aan joden - Oirsbeek -

Op verzoek van rector Voesten uit Heerlen hielp gemeentesecretaris A.J.G. Fleischeuer uit Oirsbeek joden. Voesten maakte vermoedelijk zowel deel uit van de groep rond
muur: rechts, regel 02-05
Geuns, van
Ernest George
∗ 1889-02-28
Soerabaja, NOI
† 1944-07-21
Leusden
- Ondergrondse pers - Hulp aan joden - Nijmegen - Limburg + -

Gepensioneerd koloniaal ambtenaar, hoofdcommies [9]. In 1938 komen hij en zijn gezin terug naar Nederland vanwege de opleiding van de kinderen [1.4] en vestigen zich in Nijmegen. Tijdens de …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Goossens,
Emile Antoon Felix
Emile
∗ 1903-01-21
Venlo
† 1945-03-00
Bergen-Belsen
- Onderduikershulp L.O. - Echt - De geestelijken - Hulp aan joden - Onderduikers -

Emile Goossens was kapelaan in Echt 1936-1945. Voor ontvluchte Franstalige krijgsgevangenen, geallieerde piloten, joodse …
muur: links, regel 07-01
Gronden, van der
Abraham Cornelis
∗ 1897-06-24
Dordrecht
† 1967-11-12
Heerlen
- Onderduikershulp L.O. - Hulp aan joden - Valkenburg - Overlevenden -

Abraham Cornelis van der Gronden kwam op 6 november 1897 als baby van Dordrecht naar Vlissingen, de geboorteplaats van zijn moeder, zie kaart van de burgerlijke stand in Vlissingen [1]. Op 29 …

Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Gronden, van der
Gerrit Jan
Gerrit
∗ 1895-12-13
Dordrecht
† 1943-01-02
Neuengamme
- Ondergrondse pers - Communisten & sympathisanten - Hulp aan joden - Vroeg verzet - Maastricht - Valkenburg -

Op 6 november 1897 van Dordrecht naar Vlissingen verhuisd, de geboorteplaats van zijn moeder, bijna twee jaar oud, zie kaart van de burgerlijke stand in Vlissingen [1]. Op 29 mei 1906 naar …

Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
muur: rechts, regel 26-03
Hendrikx,
Johannes Jacobus
Jan “Ambrosius”
∗ 1917-02-02
Venlo
† 1945-05-03
Oranienburg, KZ Sachsenhausen
- Onderduikershulp L.O. - Onderduikers - Hulp aan joden - Venlo - Vredescarillon -

Jan Hendrikx studeerde in Nijmegen en kreeg daar te maken met studentenverzet, voordat hij naar Venlo terugkwam en onderwijzer werd. [1], p. 576
In 1940 begon J.J. …
muur: rechts, regel 28-04
Heuschen,
Hendrik Eduard Joseph Marie
Harry
∗ 1922-06-21
Vaals
† 1945-04-26
Bad Dürrheim Kr. Villingen
- Dwangarbeid - Nederlandse soldaten - Hulp aan joden - Vaals -

Harry Heuschen was handelscorrespondent. Uit zijn korte biografie [1]: Onder meer hielp hij joodse onderduikers. Gearresteerd op 16-12-1942, belandde als slaaf in Duitsland. …
muur: rechts, regel 26-01
Holty,
Bernard Theodoor Adolf
Bernhard
∗ 1890-11-29
Amsterdam
† 1942-01-10
Neuengamme
- Ondergrondse pers - Communisten & sympathisanten - Hulp aan joden - Maastricht -

De vader van Bernard Holty was Duitser. Zijn naam werd in Nederland vaak als Holtij gespeld. Na de dood van de ouders trok Bernard in bij zijn broer Franz en woonde met hem voor een onbekende tijd …

muur: links, regel 33-01
Hoogendijk,
Herman Charles Joseph
Herman
∗ 1897-01-24
Den Haag
† 1945-04-10
Buchenwald
- Onderduikershulp L.O. - De geestelijken - Hulp aan joden - Roermond -

Sinds 1935 was Herman Hoogendijk Ned. Hervormd [1] predikant in Roermond. Gehuwd, 4 kinderen. Lid van de L.O.-Roermond, Tevens N.S.F. [2.1] (Nationaal Steunfonds) een ondergronds …

muur: rechts, regel 06-04
Houben,
Hubertus Petrus Hermanus
Huub „Sjeng“
∗ 1915-07-09
Eys, gem. Wittem
† 1945-05-19
Ludwigslust
- Onderduikershulp L.O. - De geestelijken - Hulp aan joden - Wittem -

Huub Houben was kapelaan in Epen en plaatselijk directeur van de Katholieke Actie [1]. Doordat hij veel mensen kende, was hij een belangrijke schakel bij het smokkelen van mensen naar …

muur: rechts, regel 38-05
Janssens,
Petrus Antonius Josephus
Pierre
∗ 1884-03-26
Roermond
† 1945-01-06
KZ Sachsenhausen
- Onderduikershulp L.O. - Hulp aan joden - Roermond -

Pierre Janssens was huisschilder. [1#2]
Hij werd aangeworven door pater Ludo Bleys. [2]
Vaak had Pierre joodse onderduikers in …
muur: rechts, regel 07-03
Jong, de
Hendrik Roelof
Henk
∗ 1911-10-20
Wijmbretseradeel
† 1945-02-12
Haarlem
- Ondergrondse pers - Onderduikershulp L.O. - Duikhoofden - Hulp aan joden - NV - De geestelijken - Onderduikers - Venlo -

In 1940 werd Hendrik Roelof de Jong benoemd tot predikant van de Gereformeerde Kerk in Venlo. Medeuitgever van het illegale blad Trouw en medewerker van het Nationaal Steun Fonds [1]. …

muur: rechts, regel 28-05
Kasdorp,
Wim Johan
Wim
∗ 1905-05-19
Amsterdam
† 1945-04-09
AEL Hunswinkel (D)
- Onderduikershulp L.O. - Hulp aan joden - Onderduikers - Dwangarbeid - Roermond -

Wim Kasdorp was koopman in elektrotechnische artikelen in de Electro Groothandel Kasdorp, Roermond. [1]
Hij hielp onderduikers, waaronder joodse kinderen. [2]
Zijn zoon …

muur: rechts, regel 08-02
Kleine Zusters van de Hl. Joseph,

∗ 
- Onderduikershulp L.O. - Hulp aan joden - De geestelijken - Verzetsvrouwen - Heerlen - Overlevenden -

Het Sint-Josephziekenhuis aan de Putgraaf [1] in Heerlen was tijdens de bezetting vast in de handen van het verzet en met name van de onderduikershulp LO. Dat was een gevolg van de …

Krans,
Kornelis
Kees
∗ 1887-03-30
Hoogezand
† 1944-03-02
Helmond
- Vroeg verzet - Onderduikershulp L.O. - Hulp aan joden - Dwangarbeid - Helden - Vredescarillon -

Kees Krans en zijn vrouw hadden in 1938 de boerderij Bovensbos in Helden gekocht. [1]
Zij huisvestten al vroeg in de oorlog een joods gezin in een ondergrondse schuilplaats op een …

muur: links, regel 20-05
Linders,
Johannes Antonius
Pater Sebaldus
∗ 1907-06-15
Mook
† 1944-08-11
Kamp Vught
- Onderduikershulp L.O. - De geestelijken - Hulp aan joden - Onderduikers - Limburg + -

Jan Linders werd geboren in Mook, trad onder de naam Sebaldus in bij de Franciscanen en werd in 1933 tot priester gewijd. In de oorlog woonde hij in het klooster in Alverna [1] (Wijchen) en …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Lokerman,
Josephus Stephanus Hendricus
Jo “Thijs”
∗ 1901-02-05
Rotterdam
† 1945-02-11
Neuengamme
- Vroeg verzet - Onderduikershulp L.O. - Hulp aan joden - Ondergrondse pers - Maastricht - Vredescarillon -

Jo Lokerman was machinist bij de Nederlandse Spoorwegen [1] en de LO-districtsleider in Maastricht. Uitzonderlijk in het zuiden van toen was deze districtsleider niet alleen sociaaldemocraat …

muur: links, regel 32-05
Loogman,
Johannes Adrianus
Jan
∗ 1922-03-12
Venray
† 1944-01-28
AEL Großbeeren, Kr. Teltow
- Studenten - Hulp aan joden - Dwangarbeid - Venray -

De vader van Jan Loogman was één van de 460 Nederlandse notabelen die in het begin van de oorlog gegijzeld werden door de Duitsers in Sint Michielsgestel. Jan ging 1940 naar Amsterdam om te …

muur: rechts, regel 31-04
Megen, van
Joseph Hubertus
Sef
∗ 1916-12-09
Venray-Leunen
† 1945-04-05
Dohnsen, D
- Onderduikershulp L.O. - Ondergrondse pers - Hulp aan joden - Netwerk Bongaerts - Broekhuizen -

Sef van Megen werd in 1935 onderwijzer in Grashoek bij Helden en vanaf 1937 in Broekhuizen. Hij was bij de kinderen geliefd. Vanaf 1941 gaf hij hulp aan krijgsgevangenen, geallieerde piloten en …

muur: links, regel 05-01
Meiler,
Max
Piet van Kempen, oom Willem
∗ 1893-06-12
Nijmegen
† 1945-03-12
Neuengamme
- Onderduikershulp L.O. - Joden in het verzet - Hulp aan joden - Venlo -

Max Meiler was elektrotechnicus, maar koopman van beroep. Hij was in Venlo contactman van districtsleider Ambrosius [1]
Hij woont eind februari …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-08
Musch,
Jacob Philip
Jaap
∗ 1913-03-08
Amsterdam
† 1944-09-07
Ommen
- Onderduikers - NV - Hulp aan joden - Heerlen - Brunssum -

Jaap en Gerard Musch deden hun verzetswerk op de basis van hun christelijke overtuiging. Jaap verhuisde in verband met zijn verzetswerk op 9 september 1942 van Amsterdam naar …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.04-22
Peeters,
Peter Antonius Joseph
Toon
∗ 1916-06-20
Broekhuizenvorst
† 1947-06-24
Venlo
- Onderduikershulp L.O. - Netwerk Bongaerts - Hulp aan joden - Inlichtingenwerk - Broekhuizen -

Toon Peeters, in de volksmond ook Smid Toontje genoemd, was smid en rijwielhandelaar. [1]
Cammaert schrijft over hem:
In Broekhuizen en Broekhuizenvorst richtte …
muur: links, regel 04-05
Peussens,
Christiaan Hubertus Josephus
Chrétien
∗ 1907-05-28
Eijsden
† 1942-12-30
KZ Sachsenhausen, Oranienburg
- Vroeg verzet - Ongeorganiseerd verzet - Hulp aan joden - Eijsden -

Chrétien Peussens was fourage-handelaar. Soms liep het mis. Drie gezinsleden van de familie Peussens uit Eijsden, twee broers en een zuster, beschikten over verschillende, los …
muur: links, regel 08-04
Ploeg, van der
Hendrik
Herman
∗ 1890-11-27
Leeuwarden
† 1944-04-24
Heerlen
- Onderduikershulp L.O. - Hulp aan joden - Heerlen -

Foto: familiearchiefHendrik van der Ploeg verliet het ouderlijk huis op 14-jarige leeftijd (zijn ouders waren alcoholisten) en woonde in …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Poels,
Jacobus Gerardus
Jacob
∗ 1885-02-21
Venray
† 1944-08-04
Horst-America
- Zwarte Plak - Hulp aan joden - Horst -

Jacob en Johanna Poels-Emonts vingen tijdens de Tweede Wereldoorlog tientallen joden, onderduikers, krijgsgevangenen en geallieerde vliegeniers op in hun boerderij De Zwarte Plak [1] bij …
muur: links, regel 24-02
Postuma,
Jacobus
Koos
∗ 1921-05-11
Brunssum
† 1945-03-22
Nijverdal/Hellendoorn
- Hulp aan joden - NV - Onderduikers - Brunssum -

Koos Postuma woonde in Treebeek en was als radiomonteur werkzaam bij de Staatsmijnen. Hij zocht in zijn vrije tijd duikadressen voor Joodse kinderen en ging op huisbezoek bij pleegouders in …

muur: links, regel 05-05
Pulskens,
Jacoba Maria
Tante Coba
∗ 1884-05-26
Tilburg
† 1945-03-17
Ravensbrück
- Limburg + - Hulp aan joden - Verzetsvrouwen - Onderduikershulp L.O. -

Coba Pulskens verborg Joodse onderduikers, geallieerde piloten en verzetsmensen, werd gearresteerd en via Haaren naar Vught overgebracht. Met de ontruiming van Vught, begin september 1944, werd …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-09
Rutten,
Mathijs Jan Antoon
Mathijs
∗ 1920-08-09
Heel en Panheel
† 1945-05-31
Bergen-Belsen
- Onderduikershulp L.O. - Hulp aan joden - Heel-Panheel -

Mathijs Rutten was landbouwer. Hij hielp joden en onderduikers, die niet naar Duitsland wilden om in de oorlogsindustrie te gaan werken en nam deel aan andere ondergrondse …
muur: links, regel 13-04
Schunck,
Peter Joseph Arnold
Pierre “Paul Simons”
∗ 1906-03-24
Heerlen
† 1993-02-02
Kerkrade
- Onderduikershulp L.O. - Heerlen - Valkenburg - Hulp aan joden - BS (Binnenlandse Strijdkrachten) - Inlichtingenwerk - Overlevenden -

Oprichter en rayonleider L.O. Valkenburg onder de deknaam „Paul“. Hij was ook medewerker van de inlichtingengroep ID18, die hoorde bij het …
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Sikkes,
Hendrik
∗ 1894-11-24
Gaasterland
† 1945-05-31
Bergen-Belsen
- Onderduikershulp L.O. - Hulp aan joden - Heerlen -

Mijnwerker en jodenhelper, geboren op 24 november 1894 in Mirns en Bakhuizen (Gaasterland). Op 17 mei 1924 in Gaasterland getrouwd met Marijke Teernstra. Ondanks de betrekkelijke armoede hebben zij …

muur: links, regel 18-03
Smeets-Hendrickx,
Jacqueline Henrica
Tante Jacquelien
∗ 1892-02-25
Melick-Herkenbosch
† 1945-02-19
KZ Ravensbrück
- Onderduikershulp L.O. - Hulp aan joden - Verzetsvrouwen - Roermond -

Jacqueline Smeets-Hendrickx was een van de weinige vrouwelijke slachtoffers bij het verzet.
Gearresteerd op 10 augustus 1944 i.v.m. huisvesting v. …
muur: rechts, regel 10-05
Speetjens,
Joannes Hubertus Matheus
Mathieu
∗ 1919-06-08
Margraten
† 1945-03-05
Mauthausen
- Onderduikershulp L.O. - Ambtenaren - Hulp aan joden - Margraten - Heer -

Mathieu Speetjens was oorspronkelijk bakker [1#22], later bedrijfstoezichthouder bij de overheidsinstelling LCO ofwel Landbouwcrisisorganisatie [1#1] en hulpverlener aan …
muur: links, regel 37-03
Ummels,
Josef Willem
Giel
∗ 1908-12-06
Geulle
† 1944-12-08
Sachsenhausen
- Onderduikershulp L.O. - Hulp aan joden - Maastricht -

Giel Ummels was slager in de Wolfstraat 6 in Maastricht. Hij was een broer van de één jaar oudere Mathieu Ummels. Zijn buurman was
muur: links, regel 34-04
Vullinghs,
Hendrik Jacob
Henri
∗ 1883-09-14
Sevenum
† 1945-04-09
Bergen-Belsen
- Vroeg verzet - Onderduikershulp L.O. - Hulp aan joden - Zwarte Plak - Grubbenvorst - De geestelijken -

Pastoor in Grubbenvorst en bouwpastoor in Grashoek, studeerde musicologie in Italië en Amerika. Hij stond bekend als een zeer ruimdenkend en cultuurminnend persoon. Hij begon al in de loop van …

muur: links, regel 11-03
Wolf,
G.A.
∗ 0000-00-00
† 0000-00-00
- De geestelijken - Onderduikershulp L.O. - Hulp aan joden - Sibbe - Overlevenden -

Rector in Sibbe 1939-1944. [1]
Hij hielp joden en communisten aan onderdak in samenwerking met Abraham Cornelis van der Gronden. Eind 1943 …
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg