text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in EnglishCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug

Mensen | Gebeurtenissen/ Achtergronden | Verzetsgroepen | Steden & Dorpen | Concentratiekampen | Valkenburg 1940-1945 |

vorigeterug Indexvolgende

Bibliotheek Jezuïeten Valkenburg, 1936

In het land van Valkenburg zijn ten tijde van de Kulturkampf van Bismarck enige Duitse kloosters gesticht. Daar hoorde sinds 1894 ook het zog. Jezuïetenklooster bij. Eigenlijk was het hun hogeschool, het Collegium Maximum, die naar Valkenburg werd verplaatst und hier Ignatiuscollege heette. Het werd door de Nazi’s in beslag genomen, om er een Reichsschule der SS in te richten.
In het artikel „Niet zeuren maar werken – Twee generaties Eck vanaf 1873“, Het Land van Herle, jaargang 65 (2015), nr.3, p.98-126 schrijft Christine W.M. Schunck in de bijdrage over Rector Eck: Het werd al snel een centrum van wetenschap en herberg­de onder meer een bibliotheek met 180.000 boeken, een sterrenwacht en bovendien de beroemde entomologische verzameling van de bioloog Erich Weissmann s.j. De jezuïeten van Valkenburg werden in april 1942 door de SS gedwongen onmiddellijk naar hun vaderland terug te keren met achter­lating van hun bezittingen. Over de waardevolle voorwerpen, die in de handen van de SS dreigden te vallen, schrijft ze: 38 gouden kelken, di­verse reliekhouders met inhoud, een prachtig met gouddraad doorweven driestel met koorkap en een monstrans met briljanten bezet (een geschenk van keizer Wilhelm II aan een Hohenzollern jezuïet) en verder kostbare mis­gewaden en altaardoeken.
Een driestel is de liturgische kleding die in de oude liturgie (tot ca. 1962) werd gebruikt voor de zog. drieherenmis. Een driestel bevat een kazuifel voor de priester en twee dalmatieken (herkenbaar aan de mouwen) voor de diaken en de subdiaken.
Pierre Schunck

Album : Verzet

zoom 100%