text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in EnglishCette page en FrançaisEsta página em Portuguêstop of pageback

Mensen | Gebeurtenissen/ Achtergronden | Verzetsgroepen | Steden & Dorpen | Concentratiekampen | Valkenburg 1940-1945 | Lessen uit het verzet |


Warning: getimagesize(1993-02-06_Harry1.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/hosting100836.af98e.netcup.net/httpdocs/archief/bild.php on line 132
vorigeterug Indexvolgende

Afscheidstoespraak van Theo „Harry“ Goossen bij de uitvaartplechtigheid van „Paul“, blz. 1

Theo Goossen (Harry van Benthum) was rayonchef van de LO in Kerkrade en leidde de inlichtingendienst van de L.O. in de Mijnstreek, die na de bevrijding weldra grote delen van Limburg bestreek. Pierre Schunck was zijn informant voor wat betreft het rayon Valkenburg.
De scan vn de eerste bladzijde moet worden overgedaan.

Tijdens een van de eerste dagen van de maand september 1943, bij de oprichting van het L.O.-district Heerlen, was aanwezig een zekere heer „Paul Simons“. Dit geschiedde ten huize van Rector Prompers in het St.Jozef-ziekenhuis in de Putgraaf.
L.O. betekende: Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (vóór de aanstuiting bij de Landelijke Organisatie betekende L.O. Limbugse Onderduikershulp). Het L.O.-District, in den beginne aangeduid met L18, daarna met Z18, omvatte behalve Maastricht en omstreken, nagenoeg ¾ van Zuid-Limburg.
Kaplaan Giel Berix van de Nobelstraat in Heerlen, een vriend van „Paul“ en medeoprichter van de L.O. in Heerlen, werd na het aftreden van Rektor Prompers om gemotiveerde redenen en op eigen verzoek, de Districtsleider van Z18 (Hij werd op 21-6-1944 in Weert gearresteerd en is in het concentratiekamp KZ Bergen-Belsen gestorven). Het district Heerlen was verdeeld in 9 rayons.
De aanwezige heer „Paul“ werd de leider van het rayon Valkenburg, waarvan de verzetsactiviteiten zich uitbreidden tot aan en in Gulpen, tot aan en in Maastricht, terwijl toentertijd ook Klimmen en omstreken bij het rayon Valkenburg waren ingedeeld.

Bij diverse geheime bijeenkomsten en via de noodzakelijke onderlinge samenwerking leerde men elkaar beter kennen en werden behalve achternamen ook gezinsaangelegenheden -enigszins- bekend.
„Paul“ heette met zijn achternaam Schunck, hij woonde in Valkenburg, had daar een wasserij, alwaar ook echtgenote Gerda haar leiderschap vervulde. Op bepaalde tijden was „Paul“ bereikbaar te Heerlen op de Kruisstraat-hoek-Geleenstraat, alwaar textielbenodigdheden werden gefabriceerd.

Het verzet van „Paul“ Schunck was gericht

  • Tegen de bedrieglijke inval in ons land
  • Tegen het dictatoriaal machtsvertoon, met UITSLUITING van alle vrijheid
  • Tegen de onmenselijke handelwijze
  • Tegen het uitschakelen en uitmoorden van andersdenkenden.

Evenwel:

Zijn activiteiten waren hoofdzakelijk gericht op hulp verlenen aan mensen in nood:

  • Aan in nood verkerende gezinnen, waarvan de man-en-vader had moeten vluchten, ondergedoken was, of in een gevangenis opgesloten ofwel in een der gruwelijke kampen verbleef
  • Onderdak en duikadressen organiseren voor vluchtelingen, voor Joden, voor vliegeniers, voor gezochte verzetsmensen, enz.
    Al die mensen dienden verzorgd te worden, op het gebied van voeding, kleding, bonkaarten, persoonsbewijzen, stamkaarten, noodzakelijke „ausweise“, zegeltjes, enz. ,enz..
  • Het verwezenlijken van die hulpverlening vereiste organiseren, onderling overleg, intens samenwerken, onopvallend, geheim!.

Blz. 2


Pierre Schunck

Album : Verzet

zoom 100%