text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in EnglishCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug

Mensen | Gebeurtenissen/ Achtergronden | Verzetsgroepen | Steden & Dorpen | Concentratiekampen | Valkenburg 1940-1945 |

vorigeterug Indexvolgende

Vlees-voorzieniening der ondergedokenen

Originele grootte 2464 × 3472 px

Het onderstaande verhaal uit de aantekeningen van Pierre Schunck is door hem niet gedateerd. Maar we kunnen de tijd enigszins bepalen: de districtsvergaderingen vonden niet meer in het ziekenhuis plaats, maar ze vonden wel nog plaats. Dus moet het in het jaar 1943 geweest, zie ook „vergaderingen“. Het laat ook zien, dat het verzet natuurlijk ook zijn vrolijke kanten had.

L.O. contacten 1940-1944
               Rayon 8 district Z 18

Landbouwers als medewerkers in de vlees-voorziening
       der ondergedokenen.
____________________________________

Op een districts-vergadering ten huize van Joep Seelen
Valkenburgerweg te Heerlen, werden worsten uitgedeeld
aan de aanwezige rayonleiders en medewerkers van het dis-
trict.
   De district leiding kon zo royaal zijn omdat in de
laatste tijd nogal wat koeien aan de een of andere
ziekte krepeerden en voor de consumptie afgekeurd waren.

Dit betekende niet, dat deze koeien in worsten verwerkt
werden en aan ondergedokene ter beschikking kwamen.

Voor dergelijke gevallen werd als volgt gehandeld.

De boer die een zieke koe in zijn stal had, of waar een koe
gekrepeerd was haalde daarbij zijn vee-arts. Als op last
van de vee-arts het dier moest afgemaakt worden, werd door
de vee-arts een verklaring afgegeven waarin het oormerk-
nummer der overleden koe was vermeld. De boer kon met
deze verklaring zich weer voorzien van een andere koe.
Het kadaver diende hij op een verzamelplaats te brengen
alwaar een wagen van de destructor dit kwam ophalen.

Een vertrouwde boer in de omgeving (die ook meestal op
zijn bedrijf onderduikers had) haalde dan clandestien dit
kadaver weg van de verzamelplaats en legde dit in zijn
stal. Het oormerk werd voorzichtig verwijderd en ver-
wisseld met een merk van zijn eigen koeien, deze koe
welke haar oormerk had moeten afstaan aan het kadaver
werd dan voorbestemd om clandestien geslacht te worden.
Vervolgens werd de vee-arts bij het kadaver gehaald en
noteerde deze weer dezelfde koe echter met oormerknummer
van deze boer als overleden. Zodoende bleef de administra-
tie over de koeien kloppend en had men toch de beschikking
over extra vlees.
Het is voorgekomen dat eenzelfde kadaver verschillende
keren gediend heeft als vleesverschaffer, zozeer zelfs
dat dokter Quadvlieg van Valkenburg op een gegeven moment
zei: " Noe mot geer mit dees prie oetscheie en uch ein
ander zeuke want dees schtinkt mich te zier."

Als de krant weer voor de zoveelste keer een waarschuwing
plaatste om toch vooral niet vlees van clandestiene
slachting te kopen, daar dit afkomstig was van een koe
welke gestorven was aan een gevaarlijke ziekte en wier
kadaver van de verzamelplaats voor de destructor gestolen
was, hadden onze ondergedokenen weer eens de beschikking
over een goed stuk vlees.

========================================== L.O. R 8 Z 18


Album : Verzet

zoom 24.350649350649%