Wilhelm Joseph Francotte <i>(Joep)</i>
text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
Wilhelm Joseph Francotte staat in het verzetsmonument van de provincie Limburg op de
rechter muur, regel 25 #05


Limburg 1940-1945,
Hoofdmenu

 1. Mensen
 2. Gebeurtenissen/ Achtergronden
 3. Verzetsgroepen
 4. Steden & Dorpen
 5. Concentratiekampen
 6. Valkenburg 1940-1945

Alle Limburgse gesneuvelden
pers.Valkenburg 1940-1945

vorigebackvolgende
 

Wilhelm Joseph Francotte (Joep)


 29-12-1920 Vaals      05-09-1944 Valkenburg (23)
- Onderduikershulp L.O. - Knokploegen (K.P.) - Onderduikers - Dwangarbeid - Vaals - Ondergrondse pers - Vredescarillon -
Verzetsmonument en gedenksteen voor de KPers Coenen en Francotte

  Joep Francotte was dakdekker/loodgieter uit Vaals. Zijn familiewebsite: Weigerde om in Duitsland te gaan werken en werd daarvoor tot maandenlange dwangarbeid in een kamp veroordeeld. [1]
  Cammaert: Na het verraad van Wittem [2.1] sloten J.H. Coenen [2.2] uit Simpelveld en W.J. Francotte uit Vaals, die tot de zomer van 1944 in Amsterdam voor het illegale blad Je Maintiendrai had gewerkt, zich bij de K.P. aan. Zij namen deel aan de overval op het Huis van Bewaring van Maastricht. [3]
  Bij deze overval op 2 september 1944 werden 80 politieke gevangenen bevrijd. [2.3]
  Zij waren ondergedoken in de duikherberg in Geulhem waar ook regelmatig verdachte personen en lastige onderduikers vastgehouden en verhoord werden. Doorgaans nam de fors gebouwde Francotte de bewaking van de “gevangenen” voor zijn rekening. (Cammaert)
  Beiden werden kort daarop (5 september 1944, Dolle Dinsdag) bij een verzetsactie gearresteerd door de Duitsers. Op bevel van majoor Bernhardt werden zij op de Cauberg doodgeschoten. Op die plek bevindt zich een gedenksteen en het Limburgs Verzetsmonument. Zie foto.
  Hij is begraven in Vaals [4.1]
  De straat waarin zijn ouderlijk huis staat draagt zijn naam: Jos. Francotteweg [4]
  Hij staat op de Erelijst 1940-1945 van de Staten-Generaal. [5]

  Voetnoten

  1. joep.francotte.nl Verhaal
  2. 1a. Wittem 21 jul. 1944
   1b. Wittem, verzetsmonument op de Eyserlinde
   2. J.H. Coenen
   3. Maastrcht 5 sept. 1944
  3. Dr. F. Cammaert, Het Verborgen Front 7. De knokploegen en de geschiedenis van de stoottroepen tot de zomer van 1945
   p.780: II.7. De K.P.-Zuid-Limburg
  4. 1. Oorlogsgravenstichting (@ Nat. arch.), Dossier W.J. Francotte #6
   2. OpenStreetMap Jos. Francotteweg
  5. Erelijst 1940-1945
  6. Oorlogsgravenstichting.nl
  7. Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
  8. Wikipedia NL: Joep Francotte