Joseph Smit <i>(Sef)</i>
text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
Joseph Smit staat in het verzetsmonument van de provincie Limburg op de
linker muur, regel 19 #02

Limburg 1940-1945,
Hoofdmenu

 1. Mensen
 2. Gebeurtenissen/ Achtergronden
 3. Verzetsgroepen
 4. Steden & Dorpen
 5. Concentratiekampen
 6. Valkenburg 1940-1945

De Limburgse gesneuvelden

vorigebackvolgende
 

Joseph Smit (Sef)


 09-09-1916 Roermond      17-09-1942 Amsterdam (26)
- Vroeg verzet - Groep Smit - Politie - Heerlen - Inlichtingenwerk -

  Sef Smit was voor de oorlog beroeps­sergeant bij het 13e Regiment Infanterie. [1] koos na de demobilisatie in juli 1940 voor een dienstverband bij de marechaussee in Heerlen. Lang hield hij het er niet vol. Het was hem een doorn in het oog dat het openbaar optreden van N.S.B.-ers en andere pro-Duitse elementen ongestraft bleef. Toen bovendien duidelijk werd dat anti-N.S.B.-sentimenten de kop moesten worden ingedrukt, was voor hem de maat vol. Hij verloor het vertrouwen in de leiding van de marechaussee en in het voorjaar van 1941 nam hij ontslag. Op 19 juni trad hij als bankwerker in dienst van de Oranje Nassau­mijn waar hij dynamietstaven achterover drukte voor het plegen van sabotageacties. [2]
  Hij zocht en vond contact met voormalige militairen en anderen die zo dachten als hij, in de mijnen en daarbuiten. Zo ontstond de Groep Smit.
  Smit is gefusilleerd en werd herbegraven op 17 mei 1954 in Maastricht in graf R 20b op de Gemeentelijke begraafplaats aan de Tongerseweg, ererotonde R: graven van 6 omgekomen Limburgse verzetsmensen. [3]
  Volgens een formulier in zijn dossier bij de OGS, vermoedelijk ingevuld door de MP na de oorlog, was hij hoofd van de OD-groep in Heerlen. [4]
  De meestal zeer goed geïnformeerde Fred Cammaert schrijft: Tot zijn arrestatie in november 1943 was de reserve-eerste-luitenant C.M.H.J. Bongaerts de centrale persoon in de Heerlense O.D. [5]
  Deze persoon staat op de Erelijst 1940-1945 van de Staten-Generaal. [6]

  Voetnoten

  1. landvanherle.nl 2019 N°3 MijnStreek in de Tweede Wereldoorlog, Harry van Dijck „Een verraderlijke geschiedenis uit Heerlen“
  2. Dr. F. Cammaert, Het Verborgen Front – Geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Doctorale scriptie 1994, Groningen
   2. De eerste militair-civiele verzetsformaties p. 107)
  3. maastrichtsegevelstenen.nl Verzetsmensen met een Maastrichtse connectie
  4. Archief Oorlogsgravenstichting (@ Nationaal archief), Dossier • Sef Smit #7
  5. Dr. F. Cammaert, Het Verborgen Front – Geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Doctorale scriptie 1994, Groningen
   8. De Ordedienst, p.920
  6. Erelijst 1940-1945
  7. Oorlogsgravenstichting.nl