Politie
text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug

Limburg 1940-1945,
Hoofdmenu

  1. Mensen
  2. Gebeurtenissen/ Achtergronden
  3. Verzetsgroepen
  4. Steden & Dorpen
  5. Concentratiekampen
  6. Valkenburg 1940-1945

1940-1945. Het verzet in Nederlands Limburg

vorigebackvolgende

Politie

De Nederlandse politie bestond vóór de oorlog uit de Koninklijke Marechaussee, de rijksveldwacht en de gemeentepolitie ofwel gemeenteveldwacht. Op 5 juli 1940 voegde de Duitse bezetter die drie korpsen samen onder de naam marechaussee. In 121 middelgrote gemeenten bleef de gemeentepolitie wel bestaan, maar zij werd ondergeschikt aan de staatspolitie-instanties. In de overige gemeenten van het land was de politiedienst in handen van de staatspolitie zijnde de Marechaussee/Gendarmerie. Voor de gehele Nederlandse politie werd een uniform rangenstelsel met militaire benamingen vastgesteld en nieuwe uniformen. (Bron: https://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-oorlogsperiode)
Na de Tweede Wereldoorlog werd de marechaussee gesplitst in een Korps Rijkspolitie (ter vervanging van de rijks- en gemeenteveldwacht) en de Koninklijke Marechaussee, die weer een militaire status kreeg. (Wikipedia)

De bezetters hadden twee diensten voor het grove politiewerk ingericht:

  1. De opsporing en arrestatie van ondergedoken joden werd vooral uitgevoerd door speciaal geselecteerde politiefunctionarissen die in Limburg bij de SiPo (Sicherheitspolizei) waren gedetacheerd.
  2. Een aparte groep was de Arbeidscontroledienst (AKD). Zij droegen dezelfde uniformen als de politie en zochten naar onderduikers. Zij schoten op alles wat bewoog. (gemeentepolitieeindhoven.nl). Zij waren gerecruteerd uit de Nederlandse kampbewakers van Kamp „Erika“ bij Ommen. Een van de beruchtste leden van de AKD was wel hun chef in Venlo Johan Berendsen, de „schrik van Venlo“, die na de oorlog als oorlogsmisdadiger is terechtgesteld.

De houding van de doorsnee Nederlandse politieagenten tegenover de bezetters was heel verschillend. Er waren naast de collaborateurs ook velen, die een andere kant op keken, die een opdracht te laat uitvoerden of mensen van te voren waarschuwden. En er waren ook actieve verzetsstrijders onder. De gesneuvelde politiemensen op deze pagina tonen, hoever sommigen daarin zijn gegaan


Voormalig politiebureau Valkenburg

De Limburgse gesneuvelden

Politie – 29 pers.

Beerman,
Wilhelmus Adrianus
Wim
∗ 1909-08-20
Amsterdam
† 1944-06-06
Overveen
- Politie - Nijmegen - Limburg + -

Wilhelmus Adrianus Beerman was politiefotograaf en agent-rechercheur.
Hij was in de Tweede Wereldoorlog lid van een verzetsgroep waarbinnen een aantal Nijmeegse politiemensen actief waren. De …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Bilsen, van
Franciscus Jacobus Karolus
Frans
∗ 1911-01-25
Ginneken & Bavel
† 1944-01-19
Venlo
- Politie - Onderduikershulp L.O. - Ondergrondse pers - Venlo -

Foto: Familie Van Bilsen [2]Frans van Bilsen was in 1940 hoofdagent van politie in Ginniken. [1#2][2]
Tijdens de bezetting werd hij verzetsman in …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Bongaerts,
Charles Marie Hubert Joseph
Charles
∗ 1909-08-07
Venlo
† 1944-11-23
KZ Ladelund, KZ Neuengamme
- Ondergrondse pers - Politie - Ordedienst (O.D.) - Netwerk Bongaerts - Vroeg verzet - Heerlen -

Getrouwd met Trees (Theresa) Dahmen. Charles Bongaerts vocht in 1940 tijdens de vijfdaagse slag om Nederland als eerste luitenant der reserve aan de zwaar bevochten "Grebbenberglinie", die …

muur: links, regel 16-01
Bots,
Theo J.
∗ 1905-02-28
Leiden
† 1944-05-05
Roermond
- Politie - Onderduikershulp L.O. - Roermond -

Theo Bots was hoofdinspecteur van politie in Roermond. [1]
Naast de medewerking van L.O.-zijde en het daaraan gekoppeld hulpapparaat voor vluchtelingen was de bijdrage van …
muur: rechts, regel 04-03
Broek, van den
Cornelis /Cornelius
∗ 1907-07-21
Heer
† 1945-03-12
Rotterdam
- Heer - Duikhoofden - Politie -

Cornelis van den Broek was tot aan de capitulatie van de Nederlandse troepen in mei 1940 korporaal bij de mariniers in Den Helder [1][4]. Tijdens de oorlog was hij werkzaam als …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.-
Bruls,
Léon Antoine
Leo
∗ 1912-02-06
Sittard
† 1945-04-17
Dresden
- Vroeg verzet - Groep Smit - Sittard - Politie -

Leo Bruls uit Sittard was vliegtuigmecanicien en vliegenier bij de Militaire Luchtvaartafdeling in Soesterberg. [1]
Tegenwoordig heet dat de Koninklijke Luchtmacht.
Na de …
muur: rechts, regel 17-04
Colleije (Colleye),
Josephus Hubertus Theodorus
Jozef
∗ 1921-07-27
Eys (Wittem)
† 1949-01-25
Nijmegen
- Politie - Ongeorganiseerd verzet - Simpelveld - Engelandvaarders -

Over Jozef Colleije vinden we vooral informatie op de website van de gemeente Simpelveld:Eind jaren ’30, begin ’40 was hij in het kunstatelier voor keramiek in Tegelen. Aan …
muur: rechts, regel 17-01
Dusink,
Lubbert
Lambert
∗ 1907-04-28
’s-Gravenhage
† 1945-05-24
Ludwigslust
- Politie - Onderduikershulp L.O. - Nederweert -

Lubertus Hindrikus Johannes Dusink woonde onder andere in Nederweert, waar hij gemeenteveldwachter was. Op 10 maart 1943 werd hij in verband met de reorganisatie van het politiekorps …

muur: links, regel 39-04
Franssen,
Jan
∗ 0000-00-00
† 0000-00-00
- Politie - Valkenburg - Overlevenden -

Opper Jan Franssen was brigadecommandant van de marechaussee (later rijkspolitie) in Valkenburg. Schreef op 7 juni 1946 op verzoek van burgemeester
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Hendriks,
Bartholomeus Theodorus
Bart
∗ 1915-04-16
Nijmegen
† 1944-06-06
Overveen, duinen
- Politie - Nijmegen - Limburg + -

Hij was in de Tweede Wereldoorlog lid van een verzetsgroep waarbinnen een aantal Nijmeegse politiemensen actief waren. De groep pleegde een aanslag op de verrader Ederveen op de Daalseweg op …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Kroezen,
Herman Laurentius Maria
Herman
∗ 1919-12-02
Boxmeer
† 1945-05-31
Bergen-Belsen
- Politie - Ongeorganiseerd verzet - Horst - Weert -

Bij de Duitse invasie op 10 mei 1940 is Herman Kroezen beroepssergeant in het Nederlandse leger. Nadat zij uit de krijgsgevangenschap terugkeerden, werd aan deze mensen een …

muur: links, regel 23-02
Linders,
Franciscus Gerardus Pierre
Frans
∗ 1918-05-03
Venlo
† 1944-09-12
Eindhoven
- Politie - Knokploegen (K.P.) - Geleen -

Pierre Linders was politieman in Geleen. Begin 1944 overgeplaatst naar Eindhoven, waar hij zich aansloot bij een verzetsgroep, die o.a. wapentransporten ten behoeve van de illegaliteit verzorgde, …

muur: links, regel 09-04
Marcusse,
Albertus Hendrikus
Albert
∗ 1903-11-02
Batenburg
† 1944-06-06
Overveen
- Politie - Nijmegen - Limburg + -

Albert Marcusse was getrouwd met Johannea Stevens en samen hadden ze zeven kinderen. Hij was hoofdinspecteur van politie en was in de Tweede Wereldoorlog lid van een verzetsgroep waarin vooral …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Miltenburg,
Harry
∗ 1911-12-17
Nijmegen
† 1944-08-30
Kamp Vught
- Weert - Politie - Onderduikershulp L.O. -

Hendrikus Cornelis Bernard (Harry) Miltenburg was werkzaam op de administratie van de politie in Weert in de rang van adjunct-inspecteur. Ook de andere politiebeambten J.H.M. Geurts en P.W. …

muur: rechts, regel 38-01
Mullen, van der
Alphonse Joseph Arnold
Alfons
∗ 1886-11-01
Liège
† 1945-05-31
Bergen-Belsen
- Onderduikershulp L.O. - Politie - Helden -

Alphonse van der Mullen was een van de drie politiemensen, die in Helden actief waren in de plaatselijke LO en KP (de twee anderen heetten J.J. Grijsbach en G.W.H. van Amerongen). Hij was de …
muur: links, regel 21-03
Noordermeer,
Cornelis Klaas
Cor “Clement”
∗ 1918-04-12
Lochem
† 1944-08-11
kamp Vught
- Raad van Verzet (RVV) - Inlichtingenwerk - Politie - Limburg + - Zwarte Plak -

De marechaussee Cor Noordermeer leidde de Deurnese afdeling van de Raad van Verzet (RVV).
Na een overval op een distributiekantoor moet Cor onderduiken. Hij komt vanaf dat …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-10
Oolbekkink,
Herman
∗ 1911-09-27
Deventer,
† 1944-06-06
Overveen
- Politie - Nijmegen - Limburg + -

Rechercheur Oolbekkink was in de Tweede Wereldoorlog lid van een verzetsgroep waarbinnen vooral een aantal Nijmeegse politiemensen actief waren. De groep pleegde een aanslag op de verrader Ederveen …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Rennes / Renesse, van
Godert
∗ 0000-00-00
Heteren
† 1903-02-16
- NSB - Valkenburg - Politie - Overlevenden -

Op de genealogiepagina van familie Van Rennes staat dat beide vormen van de achternaam …
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Rooyackers /Rooijackers,
Wilhelmus Antonius
Wim
∗ 1918-03-13
Heerlen
† 1944-09-05
Vught
- Heerlen - Knokploegen (K.P.) - Ondergrondse pers - Vroeg verzet - Politie -

Wim Rooijackers was handelscorrespondent en agent van de mijnpolitie. Hij hield zich al vroeg bezig met de hulp aan uit Duitse kampen [1#0] gevluchte krijgsgevangenen. [1#3]
Hij was …

muur: links, regel 17-03
Roy, van
Hubertus Andreas
∗ 1893-03-09
Nederweert
† 1981-11-24
Valkenburg
- Vroeg verzet - Politie - Valkenburg - Overlevenden - Groep Smit -

Veldwachter in Valkenburg tot zijn ontslag in december 1941. Was lid van de vroege verzetsgroep Smit in Heerlen. De vroegste …
Scheer, van der
Pieter Hendrik
∗ 1919-07-10
Nijmegen
† 1941-03-21
Nieuwenhagen
- Politie - Vroeg verzet - Ongeorganiseerd verzet - Nijmegen - Nieuwenhagen -

Pieter Hendrik van der Scheer was in 1939 en tot het einde van de oorlog als dienstplichtige ingedeeld bij de Vickers M.C. 3e Bat. 19e Reg. IVde Divisie Infanterie, en nam deel …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Smit,
Joseph
Sef
∗ 1916-09-09
Roermond
† 1942-09-17
Amsterdam
- Vroeg verzet - Groep Smit - Politie - Heerlen - Inlichtingenwerk -

Sef Smit was voor de oorlog beroeps­sergeant bij het 13e Regiment Infanterie. [1] koos na de demobilisatie in juli 1940 voor een dienstverband bij de marechaussee in Heerlen. Lang hield …

muur: links, regel 19-02
Snijders,
Johannes Franciscus
Frans
∗ 1916-09-16
Helden L.
† 1944-09-05
Vught
- Onderduikershulp L.O. - Koeriers van het verzet - Politie - Weert - Ondergrondse pers -

Frans Snijders was spoorweg rechercheur en koerier van Jan Hendrikx (Ambrosius). Verspreidde illegale bladen als De Stem, …
muur: rechts, regel 35-05
Starren,
Jozef Mathieu
∗ 1900-10-15
Maastricht
† 1945-05-31
Bergen-Belsen
- Onderduikershulp L.O. - Politie - Horst - Zwarte Plak -

Jozef Mathieu Starren was commandant van de politie (=opperwachtmeester of kortweg opper) in Horst. Behoorde tot een verzetsgroep die onderduikers, studenten en piloten had ondergebracht in …

muur: links, regel 23-04
Tobben,
Hendricus Hubertus
Harry
∗ 1917-08-24
Heerlen
† 1945-03-15
Hameln (D
- Ondergrondse pers - Vroeg verzet - Ordedienst (O.D.) - Politie - Heerlen - Inlichtingenwerk - Netwerk Bongaerts - -

Harry Tobben was oud-militair en na zijn demobilisatie door de Duitsers in 1940 lid van de mijnpolitie. Was o.a. betrokken bij sabotage in de Oranje-Nassaumijn I (O.N. I) te Heerlen, wat door de
muur: links, regel 19-05
Ummels,
Anton Hubert
∗ 1894-07-15
Amby
† 1944-08-30
Belfeld
- Reuver - Onderduikershulp L.O. - Knokploegen (K.P.) - Politie - Beesel -

Opperwachtmeester Antonius Hubertus Ummels behoorde tot LO-Reuver, tevens KP.
Bij Cammaert lezen we (Hoofdstuk VIb p.589 [1]): „Een vrachtrijder, die de aanhouding van
muur: links, regel 03-02
Ven, op de
Johannes Hendrikus
∗ 1919-02-23
Swalmen
† 1948-06-20
Maastricht
- Valkenburg - Ongeorganiseerd verzet - Onderduikers - Politie - Overlevenden -

Hield in de nacht van 22 juni 1944 samen met de NSB-er Den Haring de wacht in het distributiekantoor van Valkenburg. Was in het complot ingewijd. Dook daarna onder, om de verdenking van Freysen …

Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Vries, de
Douwe
Hans
∗ 1920-03-17
Zevenhuizen
† 1947-09-13
Haulerwijk
- Onderduikershulp L.O. - Knokploegen (K.P.) - Echt - Politie -

Douwe de Vries was politieman, hij behoorde tot de LO en KP in Echt. Na de bevrijding overleden mede ten gevolge van zijn verzetswerk. [1]
In de gemeente Ooststellingwerf, waar hij na de …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-12
Will,
Peter
∗ 1896-08-21
Schoonhoven
† 1945-04-24
Transport vanuit Neuengamme
- Onderduikershulp L.O. - Politie - Limburg + - Ondergrondse pers - Inlichtingenwerk - Nijmegen -

Keurmeester slachthuis Nijmegen [1] en onbezoldigd rijksveldwachter. Na mei 1940 hielp hij mensen die wilden ontsnappen aan de verplichte arbeidsinzet in Duitsland. Hij verspreidde de illegale …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.