1940-1945. Het verzet in Nederlands Limburg
text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug

Limburg 1940-1945,
Hoofdmenu

  1. Mensen
  2. Gebeurtenissen/ Achtergronden
  3. Verzetsgroepen
  4. Steden & Dorpen
  5. Concentratiekampen
  6. Valkenburg 1940-1945

1940-1945. Het verzet in Nederlands Limburg

vorigebackvolgende

Politie

De Nederlandse politie bestond vóór de oorlog uit de Koninklijke Marechaussee, de rijksveldwacht en de gemeentepolitie ofwel gemeenteveldwacht. Op 5 juli 1940 voegde de Duitse bezetter die drie korpsen samen onder de naam marechaussee. In 121 middelgrote gemeenten bleef de gemeentepolitie wel bestaan, maar zij werd ondergeschikt aan de staatspolitie-instanties. In de overige gemeenten van het land was de politiedienst in handen van de staatspolitie zijnde de Marechaussee/Gendarmerie. Voor de gehele Nederlandse politie werd een uniform rangenstelsel met militaire benamingen vastgesteld en nieuwe uniformen. (Bron: https://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/de-oorlogsperiode)
Na de Tweede Wereldoorlog werd de marechaussee gesplitst in een Korps Rijkspolitie (ter vervanging van de rijks- en gemeenteveldwacht) en de Koninklijke Marechaussee, die weer een militaire status kreeg. (Wikipedia)

De bezetters hadden twee diensten voor het grove politiewerk ingericht:

  1. De opsporing en arrestatie van ondergedoken joden werd vooral uitgevoerd door speciaal geselecteerde politiefunctionarissen die in Limburg bij de SiPo (Sicherheitspolizei) waren gedetacheerd.
  2. Een aparte groep was de Arbeidscontroledienst (AKD). Zij droegen dezelfde uniformen als de politie en zochten naar onderduikers. Zij schoten op alles wat bewoog. (gemeentepolitieeindhoven.nl). Zij waren gerecruteerd uit Nederlandse kampbewakers. Een van de beruchtste leden van de AKD was wel hun chef in Venlo Johan Berendsen, de „schrik van Venlo“, die na de oorlog als oorlogsmisdadiger is terechtgesteld.

De houding van de doorsnee Nederlandse politieagenten tegenover de bezetters was heel verschillend. Er waren naast de collaborateurs ook velen, die een andere kant op keken, die een opdracht te laat uitvoerden of mensen van te voren waarschuwden. En er waren ook actieve verzetsstrijders onder. De gesneuvelde politiemensen op deze pagina tonen, hoever sommigen daarin zijn gegaan


Voormalig politiebureau Valkenburg

Politie – 28 pers.   ⇒Alle Limburgse gesneuvelden
Beerman,
Wilhelmus Adrianus
Wim
∗ 1909-08-20
Amsterdam
† 1944-06-06
Overveen
- Politie - Nijmegen - Limburg + -

Wilhelmus Adrianus Beerman was politiefotograaf en agent-rechercheur.
Hij was in de Tweede Wereldoorlog lid van een verzetsgroep waarbinnen een aantal Nijmeegse politiemensen actief waren. De groep pleegde een aanslag op de verrader Ederveen op de Daalseweg op 24 september, omdat die teveel …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Bongaerts,
Charles M.H.J.
∗ 1909-08-07
Venlo
† 1944-11-23
KZ Ladelund, KZ Neuengamme
- Ondergrondse pers - Politie - Ordedienst (O.D.) - Netwerk Bongaerts - Vroeg verzet - Heerlen -

Getrouwd met Trees (Theresa) Dahmen. Charles Bongaerts vocht in 1940 tijdens de vijfdaagse slag om Nederland als eerste luitenant der reserve aan de zwaar bevochten "Grebbenberglinie", die standhield tot de capitulatie. Na zijn demobilisatie werd hij eerst inspecteur van politie, …

muur: links, regel 16-01
Bots,
Theo J.
∗ 1905-02-28
Leiden
† 1944-05-05
Roermond
- Politie - Limburgse Onderduikershulp (L.O.) - Roermond -

Hoofdinspecteur. „Naast de medewerking van L.O.-zijde en het daaraan gekoppeld hulpapparaat voor vluchtelingen was de bijdrage van enkele Roermondse politiebeambten van belang, onder wie Th.J. Bots. Zij traden in het voetspoor van Bouman c.s. …

muur: rechts, regel 04-03
Broek, van den
Cornelis /Cornelius
∗ 1907-07-21
Heer
† 1945-03-12
Rotterdam
- Heer - Duikhoofden - Politie -

Cornelis van den Broek was tot aan de capitulatie van de Nederlandse troepen in mei 1940 korporaal bij de mariniers in Den Helder [1][4]. Tijdens de oorlog was hij werkzaam als opperwachtmeester bij de politie in Rotterdam bij het bureau aan de Hoflaan. Hij behoorde tot de KP in Rotterdam. …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.-
Bruls,
Léon Antoine
Leo
∗ 1912-02-06
Sittard
† 1945-04-17
Dresden
- Vroeg verzet - Groep Smit - Sittard - Politie -

Leo Bruls uit Sittard was vliegtuigmecanicien en vliegenier bij de Militaire Luchtvaartafdeling in Soesterberg. [1]
Tegenwoordig heet dat de Koninklijke Luchtmacht.
Na de capitulatie in mei 1940 werd hij lid van de mijnpolitie op de Staatsmijn Maurits. Hij had van tevoren …

muur: rechts, regel 17-04
Colleije (Colleye),
Joseph
∗ 1921-07-27
Eys (Wittem)
† 1949-01-25
Nijmegen
- Politie - Ongeorganiseerd verzet - Simpelveld -

Josephus Hubertus Theodorus (Jozef) Colleije is na de bevrijding overleden als gevolg van de in de gevangenissen en kampen opgelopen verzwakking en uitputting en vervolgens begraven te Eys. Daar zijn ouders nadien in Simpelveld kwamen te wonen, is hij hier ook aangemerkt als oorlogsslachtoffer. …

muur: rechts, regel 17-01
Dusink,
Lubbert
Lambert
∗ 1907-04-28
’s-Gravenhage
† 1945-05-24
Ludwigslust
- Politie - Limburgse Onderduikershulp (L.O.) - Nederweert -

Lubertus Hindrikus Johannes Dusink woonde onder andere in Nederweert, waar hij gemeenteveldwachter was. Op 10 maart 1943 werd hij in verband met de reorganisatie van het politiekorps overgeplaatst naar Mierlo-Hout. Hij bleef in contact met Nederweert. Voorzien van de nodige papieren bracht hij …

muur: links, regel 39-04
Franssen,
Jan
∗ 0000-00-00
† 0000-00-00
- Politie - Valkenburg - overlevende -

Opper Jan Franssen was brigadecommandant van de marechaussee (later rijkspolitie) in Valkenburg. Schreef op 7 juni 1946 op verzoek van burgemeester Hens een rapport over bezetting en bevrijding. Daaruit citeert Jan Diederen in  …
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Hendriks,
Bartholomeus Theodorus
Bart
∗ 1915-04-16
Nijmegen
† 1944-06-06
Overveen, duinen
- Politie - Nijmegen - Limburg + -

Hij was in de Tweede Wereldoorlog lid van een verzetsgroep waarbinnen een aantal Nijmeegse politiemensen actief waren. De groep pleegde een aanslag op de verrader Ederveen op de Daalseweg op 24 september, omdat die teveel wist. Maar Ederveen kon ontsnappen en de Duitsers waarschuwen. Hierna …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Kroezen,
Herman L.M.
∗ 1919-12-02
Boxmeer
† 1945-05-31
Bergen-Belsen?
- Politie - Horst -

Gedetacheerd bij de politie in Weert. Hoewel niet bij het georganiseerde verzet, steunde dit waar hij kon en viel tenslotte als slachtoffer daarvan. Met politieman K.W.L.A. Wering, opper A. Josephs en marechaussee Lambert Dusink werd hij …

muur: links, regel 23-02
Linders,
Franciscus Gerardus Pierre
Frans
∗ 1918-05-03
Venlo
† 1944-09-12
Eindhoven
- Politie - Knokploegen (K.P.) - Geleen -

Pierre was politieman in Geleen. Begin 1944 overgeplaatst naar Eindhoven, waar hij zich aansloot bij een verzetsgroep, die o.a. wapentransporten ten behoeve van de illegaliteit verzorgde, de Partizanen Actie Nederland. Zij verzetsnaam was Frans. Op 12 september 1944 tijdens een …

muur: links, regel 09-04
Marcusse,
Albertus Hendrikus
Albert
∗ 1903-11-02
Batenburg
† 1944-06-06
Overveen
- Politie - Nijmegen - Limburg + -

Albert Marcusse was getrouwd met Johannea Stevens en samen hadden ze zeven kinderen. Hij was hoofdinspecteur van politie en was in de Tweede Wereldoorlog lid van een verzetsgroep waarin vooral een aantal Nijmeegse politiemensen actief waren. De groep pleegde een aanslag op de verrader Ederveen op …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Miltenburg,
Harry
∗ 1911-12-17
Nijmegen
† 1944-08-30
Kamp Vught
- Weert - Politie - Limburgse Onderduikershulp (L.O.) -

Hendrikus Cornelis Bernard (Harry) Miltenburg was werkzaam op de administratie van de politie in Weert in de rang van adjunct-inspecteur. Ook de andere politiebeambten J.H.M. Geurts en P.W. Saes werkten samen met de L.O.-Weert. Hij is gearresteerd, nadat een onderduiker die bij Miltenburg …

muur: rechts, regel 38-01
Mullen, van der
Alphons J.A.
∗ 1886-11-01
Liège
† 1945-05-31
Bergen-Belsen
- Limburgse Onderduikershulp (L.O.) - Politie - Helden -

Alphons van der Mullen was een van de drie politiemensen, die in Helden actief waren in de plaatselijke LO en KP (de twee anderen heetten J.J. Grijsbach en G.W.H. van Amerongen). Hij was de plaatselijke commandant (Opperwachtmeester). Zij en de andere pilotenhelpers maakten allemaal deel uit van …

muur: links, regel 21-03
Noordermeer,
Cornelis Klaas
Cor
∗ 1918-04-12
Lochem
† 1944-08-11
kamp Vught
- Raad van Verzet (RVV) - Politie - Limburg + - Zwarte Plak -

De marechaussee Cor Noordermeer leidde de Deurnese afdeling van de Raad van Verzet (RVV). Dat was een losse organisatie van verspreide, zelfstandige verzetsgroepen die bij gebrek aan landelijke coördinatie ook geheel onafhankelijk opereerden. Vanuit hun uitvalsbasis op De Zwarte Plak in …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-10
Oolbekkink,
Herman
∗ 1911-09-27
Deventer,
† 1944-06-06
Overveen
- Politie - Nijmegen - Limburg + -

Rechercheur Oolbekkink was in de Tweede Wereldoorlog lid van een verzetsgroep waarbinnen vooral een aantal Nijmeegse politiemensen actief waren. De groep pleegde een aanslag op de verrader Ederveen op de Daalseweg op 24 september, omdat die teveel wist. Maar Ederveen kon ontsnappen en de …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Rennes / Renesse, van
Godert
∗ 0000-00-00
Heteren
† 1903-02-16
- NSB - Valkenburg - Politie - overlevende -

Op de genealogiepagina van familie Van Rennes staat dat beide vormen van de achternaam voorkomen. Renesse is de oude vorm.
Vóór de oorlog was Nederland zeer sterk verzuild. …

Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Rooyackers /Rooijackers,
Wim A.
∗ 1918-03-13
Heerlen
† 1944-09-05
Vught
- Heerlen - Knokploegen (K.P.) - Ondergrondse pers - Vroeg verzet - Politie -

Wilhelmus Antonius (Wim) Rooijackers was handelscorrespondent en agent van de mijnpolitie. Hij hield zich al vroeg bezig met de hulp aan uit Duitsland gevluchte krijgsgevangenen. (Cammaert III, p. 217) en was betrokken bij een mislukte aanslag (Cammaert IV, p. 286) Ook was hij actief in …

muur: links, regel 17-03
Roy, van
Hubertus Andreas
∗ 1893-03-09
Nederweert
† 1981-11-24
Valkenburg
- Vroeg verzet - Politie - Valkenburg - overlevende - Groep Smit -

Veldwachter in Valkenburg tot zijn ontslag in december 1941. Was lid van de vroege verzetsgroep Smit in Heerlen. De vroegste gegevens over die groep dateren van eind 1940 en begin 1941. Smit, in juli 1940 …

Scheer, van der
Pieter Hendrik
∗ 1919-07-10
Nijmegen
† 1941-03-21
Nieuwenhagen
- Politie - Vroeg verzet - Ongeorganiseerd verzet - Nijmegen - Nieuwenhagen -

Pieter Hendrik van der Scheer was in 1939 en tot het einde van de oorlog als dienstplichtige ingedeeld bij de Vickers M.C. 3e Bat. 19e Reg. IVde Divisie Infanterie, en nam deel aan de gevechten in de gevechtsdagen van 10-15 Mei 1940 nabij de …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Smit,
Joseph
Sef
∗ 1916-09-09
Roermond
† 1942-09-17
Amsterdam
- Vroeg verzet - Groep Smit - Politie - Heerlen -

Sef Smit was voor de oorlog beroeps­sergeant bij het 13e Regiment Infanterie. [1] koos na de demobilisatie in juli 1940 voor een dienstverband bij de marechaussee in Heerlen. Lang hield hij het er niet vol. Het was hem een doorn in het oog dat het openbaar optreden van N.S.B.-ers en …

muur: links, regel 19-02
Snijders,
Johannes Franciscus
Frans
∗ 1916-09-16
Helden L.
† 1944-09-05
Vught
- Limburgse Onderduikershulp (L.O.) - Koeriers van het verzet - Politie - Weert - Ondergrondse pers -

Frans Snijders was spoorweg rechercheur en koerier van Jan Hendrikx (Ambrosius). Verspreidde illegale bladen als De Stem, Je Maintiendrai en Trouw. Op 19 juli 1944 ontving hij een telegram met het verzoek …

muur: rechts, regel 35-05
Starren,
Jozef Mathieu
∗ 1900-10-15
Maastricht
† 1945-05-31
Bergen-Belsen
- Limburgse Onderduikershulp (L.O.) - Politie - Horst - Zwarte Plak -

Commandant van de politie in Horst. Behoorde tot een verzetsgroep die onderduikers, studenten en piloten had ondergebracht in twee kampen in de Schadijkse Bossen. Antonie Damen, een jonge scheepswerktuig­bouwkundige die voor de Duitse Abwehr (inlichtingendienst) werkte, infiltreerde in de …

muur: links, regel 23-04
Tobben,
Harrie /Harry
∗ 1917-08-24
Heerlen
† 1945-03-15
Hameln (D
- Ondergrondse pers - Vroeg verzet - Ordedienst (O.D.) - Politie - Heerlen - Netwerk Bongaerts - -

Oud-militair en na zijn demobilisatie door de Duitsers in 1940 lid van de mijnpolitie. Was o.a. betrokken bij sabotage in de Oranje-Nassaumijn I (O.N. I) te Heerlen, wat door de SiPo werd achterhaald. In juni 1942 dook hij onder …

muur: links, regel 19-05
Ummels,
Anton Hubert
∗ 1894-07-15
Amby
† 1944-08-30
Belfeld
- Reuver - Limburgse Onderduikershulp (L.O.) - Knokploegen (K.P.) - Politie - Beesel -

Opperwachtmeester Antonius Hubertus Ummels behoorde tot LO-Reuver, tevens KP.
Bij Cammaert lezen we (Hoofdstuk VIb p.589 [1]): „Een vrachtrijder, die de aanhouding van Pereira door mensen van de A.K.D. van een afstand had …

muur: links, regel 03-02
Ven, op de
Johannes Hendrikus
∗ 1919-02-23
Swalmen
† 1948-06-20
Maastricht
- Valkenburg - Ongeorganiseerd verzet - Onderduikers - Politie - overlevende -

Hield in de nacht van 22 juni 1944 samen met de NSB-er Den Haring de wacht in het distributiekantoor van Valkenburg. Was in het complot ingewijd. Dook daarna onder, om de verdenking van Freysen c.s. af te leiden.
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Vries, de
Douwe
Hans
∗ 1920-03-17
Zevenhuizen
† 1947-09-13
Haulerwijk
- Limburgse Onderduikershulp (L.O.) - Knokploegen (K.P.) - Echt - Politie -

Douwe de Vries was politieman, hij behoorde tot de LO en KP in Echt. Na de bevrijding overleden mede ten gevolge van zijn verzetswerk. [1]
In de gemeente Ooststellingwerf, waar hij na de oorlog stierf, was hij “handelaar in stroo“. [2]
Daar is ook zijn graf. [3]
Weet u meer? Schrijf ons!

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-12
Will,
Peter
∗ 1896-08-21
Schoonhoven
† 1945-04-24
Transport vanuit Neuengamme
- Nijmegen - Limburgse Onderduikershulp (L.O.) - Politie - Limburg + - Ondergrondse pers -

Keurmeester slachthuis Nijmegen [1] en onbezoldigd rijksveldwachter. Na mei 1940 hielp hij mensen die wilden ontsnappen aan de verplichte arbeidsinzet in Duitsland. Hij verspreidde de illegale krant Trouw [8], verzorgde onderduikers, verleende hulp aan gestrande geallieerde vliegers en was …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.