Anton Hubert Ummels ()
text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
Anton Hubert Ummels staat in het verzetsmonument van de provincie Limburg op de
linker muur, regel 03 #02

Limburg 1940-1945,
Hoofdmenu

 1. Mensen
 2. Gebeurtenissen/ Achtergronden
 3. Verzetsgroepen
 4. Steden & Dorpen
 5. Concentratiekampen
 6. Valkenburg 1940-1945
 7. Lessen uit het verzet

De Limburgse gesneuvelden

vorigebackvolgende
 

Anton Hubert Ummels


 15-07-1894 Amby      30-08-1944 Belfeld (50)
- Reuver - Onderduikershulp L.O. - Knokploegen (K.P.) - Politie - Beesel -Het Grote Gebod – L.O.

  Opperwachtmeester Antonius Hubertus Ummels behoorde tot LO-Reuver, tevens KP.
  Bij Cammaert lezen we (Hoofdstuk VIb p.589 [1]): „Een vrachtrijder, die de aanhouding van Pereira door mensen van de A.K.D. van een afstand had gadegeslagen, spoedde zich naar Reuver en lichtte Verstappen en de opperwachtmeester van de marechaussee A.H. Ummels in. Beide begaven zich naar Pereira’s duikadres. In de buurt van de boerderij van de familie Janssen, Pereira’s gastgever, kwam het tot een vuurgevecht tussen de A.K.D.-man Sabbé, die buiten op wacht stond, en Verstappen. Laatstgenoemde werd dodelijk getroffen in het voorhoofd en de borst. Ummels, die iets later arriveerde, werd gearresteerd. Ummels, Pereira en het stoffelijk overschot van Verstappen werden overgebracht naar een kazerne in Blerick. … Ummels en Pereira werden op last van Ströbel van de Maastrichtse Sicherheitspolizei aan de spoorlijn tussen Belfeld en Reuver door Nitsch en Conrad doodgeschoten.
  Bidprentje (scroll) [2]
  Meer over de zeer gewelddadige AKD-politie, zie boven de lijst van gesneuvelde verzetsstrijders in Venlo, waar zij hun bureau hadden.
  Anton Hubert Ummels staat op de Erelijst 1940-1945 van de Staten-Generaal. [4]

  Voetnoten

  1. Cammaert, Alfred Paul Marie, Het Verborgen Front VIb, De Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers
  2. In Memoriam
  3. oorlogsgravenstichting.nl Antonius Hubertus Ummels
  4. erelijst.nl
  5. http://historie.venlo.nl/persoon.asp?odID=1215
  6. https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/28/belfeld-oorlogsmonument