Sittard
text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug

Limburg 1940-1945,
Hoofdmenu

  1. Mensen
  2. Gebeurtenissen/ Achtergronden
  3. Verzetsgroepen
  4. Steden & Dorpen
  5. Concentratiekampen
  6. Valkenburg 1940-1945

1940-1945. Het verzet in Nederlands Limburg

vorigebackvolgende

Sittard

https://www.openstreetmap.org/relation/1421972#map=10/50.8878/5.8716

Het verzet in Sittard stond onder de onbetwiste leiding van M.P.J.M. Corbeij, burgemeester van Broeksittard van 1934 tot zijn „oneervol“ ontslag in 1941. Hij werkte voor de oorlog voor de militaire inlichtingendienst. Hij viel bij sommigen niet goed, omdat hij geheelonthouder was. [1]
Sittard maakte formeel deel uit van het district Heerlen, maar uit veiligheidsoverwegingen werkten zij zo weinig mogelijk met andere verzets­organisaties samen, behalve van tijd tot tijd met de Heerlense K.P., zoals bij de overval op een opslagplaats van de C.C.D. te Heerlen in het voorjaar van 1944 en bij de overval op het distributiekantoor in Valkenburg toen de Sittardse K.P. hun in Geleen gestolen en in de werkplaats van Matrai gepantserde brandweerauto ter beschikking stelde.
Door hun uiterst voorzichtige optreden viel niet één illegale werker uit de kring rond Corbeij in Duitse handen wat niet wegnam dat de Sittardse organisatie machteloos moest toezien toen Ströbel en Schneider op 28 juli 1944 in samenwerking met uit de hele provincie opgetrommelde Nederlandse collaborateurs van de Landwacht en Arbeidscontroledienst een razzia op onderduikers hielden. Elke wijk in Sittard werd tegelijk door een arrestatieteam doorgekamd.
Er is over het Sittards verzet niet veel bewaard gebleven, behalve hetgeen Cammaert in Het verborgen front heeft verzameld in hoofdstuk VIb, De Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, § VIII.6. District Sittard. p. 686-691 [2]
Zie ook Dolf Simonis, oorlog en verzet in Sittard [3]. Simonis leidde de knokploeg in Sittard. Zijn koerier was zijn 10-jarige dochter Jeanne, die ook wist waar haar vader zijn wapens verborgen hield, voor het geval hij gearresteerd zou worden.
Zie ook de lijst van oorlogsslachtoffers die vermeld staan op het oorlogsmonument in Sittard [4]


Bevrijd: 1944-09-18

Alle Limburgse gesneuvelden

Sittard – 12 pers.

Blijdestein, van
Louis
Lou /Loe
∗ 1915-05-19
Sittard
† 1945-03-15
Auschwitz
- Sittard - Joden in het verzet -

Laborant bij de oliemaatschappij B.P.M., lid verzet. [4] Welk soort van verzet hij heeft gepleegd, bij welke organisatie en hoe hij is gepakt, weten we (nog) niet. - contact -->


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.04-04
Bruls,
Léon Antoine
Leo
∗ 1912-02-06
Sittard
† 1945-04-17
Dresden
- Vroeg verzet - Groep Smit - Sittard - Politie -

Leo Bruls uit Sittard was vliegtuigmecanicien en vliegenier bij de Militaire Luchtvaartafdeling in Soesterberg. [1]
Tegenwoordig heet dat de Koninklijke Luchtmacht.
Na de …
muur: rechts, regel 17-04
Clemens,
Frits
∗ 1922-11-22
Sittard
† 1944-09-23
Roermond
- Sittard -

Frederik Joseph Antonius (Frits) Clemens was mijnwerker en voetballer bij de Sittardsche Boys, KNVB Limburg. „De SiPo-Maastricht leidde …
muur: rechts, regel 19-01
Crauwels,
Paul Nicolaas
Pauli
∗ 1901-08-17
Maastricht
† 1944-09-08
Sittard
- Ondergrondse pers - Sittard - Communisten & sympathisanten -

Paul Crauwels is geboren in Oud-Vroenhoven, gemeente Maastricht, en was zetter (typograaf) van beroep. [1#5]
Machinezetter Alberts Drukkerijen in Sittard/werkzaam op …
muur: rechts, regel 18-01
Dols,
Jan Willem Hubertus Marie
Willy
∗ 1911-03-21
Sittard
† 1944-11-05
Kdo HU-Schwesing, Neuengamme
- Dwangarbeid - Sittard -

Willy Dols was leraar Nederlands en een begaafd taalkundige, die een nauwkeurige studie heeft gemaakt van de Sittardse diftongering [5]. Hij bracht een deel van de schoolvakantie in 1944 bij …

muur: rechts, regel 18-02
Erkens,
Nicolaas Egidius
Nic "van der Maas"
∗ 1894-10-10
Maastricht
† 1943-10-09
Fort Rhijnauwen (prov. Utrecht
- Vroeg verzet - Groep Erkens - Maastricht - Sittard - Inlichtingenwerk -

Nic Erkens was tijdens de eerste wereldoorlog ook al gemobiliseerd geweest en als officier afgezwaaid. Hij werkte tussen de oorlogen in de buizenfirma Hustinx in Luik en leerde er zijn latere …

muur: rechts, regel 18-03
Eyck,
Frans
∗ 1922-06-25
Heerlen
† 1944-09-23
Roermond
- Sittard -

Franciscus Marinus Caspar Marie Eyck was grossier. „De SiPo-Maastricht leidde sedert begin september 1944 een min of meer zwervend …
muur: rechts, regel 18-04
Geurts,
Willem Hubert
Wiel
∗ 1912-04-18
Sittard
† 1945-04-12
Berga/Elster
- Onderduikers - Dwangarbeid - Sittard -

Wiel Geurts werd gearresteerd op 20 juli 1944 in Sittard wegens onttrekking tewerkstelling Duitsland. [1]
Het schijnt niet helemaal duidelijk te zijn, waar en …
muur: midden, regel 22
Hougardy,
Gène
∗ 1893-12-08
Oud Vroenhoven
† 1945-02-03
Dachau
- Sittard - Maastricht -

Eugène Petrus Hubertus Hougardy, hotelier en caféhouder (in Sittard?), × Maria Catharina Janssen. - contact -->
muur: rechts, regel 18-05
Laak, van der
Nicolaas Antonius
∗ 1908-08-10
Soerabaja
† 1945-02-06
Sittard
- Sittard - Ordedienst (O.D.) -

Nicolaas Antonius van der Laak was werktuigkundig ingenieur [6], bedrijfsleider en lid verzet. [5] - contact -->
Hij is overleden t.g.v. geleden ontberingen [1#3]
Zijn …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.04-20
Schadron,
Frans
∗ 1923-01-23
Sittard
† 1944-09-23
Roermond
- Sittard -

De SiPo-Maastricht leidde sedert begin september 1944 een min of meer zwervend bestaan. Tijdens het verblijf in Maasniel, medio …
muur: rechts, regel 17-05
Schreurs,
Johannes Mathias
Mathieu
∗ 1919-12-07
Stein
† 1945-05-05
Neuengamme
- Onderduikers - Dwangarbeid - Sittard -

De weduwe van de fabrieksarbeider Mathieu Schreurs heeft na de oorlog een formulier van de Oorlogsgravenstichting ingevuld (dossier Archief OGS @ Nationaal archief [1]), waarin zij aangeeft, …

muur: midden, regel 23