Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg
Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
 

Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg

In de gedenkkapel van het proviciaal verzetsmonument op de Cauberg in Valkenburg staan op drie muren de namen van gesneuvelde verzetsmensen uit Nederlands Limburg. Het zijn allemaal namen met een verhaal, dat op die plek natuurlijk niet verteld kan worden wegens plaatsgebrek. Dus gebeurt dat hier. Iedereen die daartoe een bijdrage kan leveren, wordt uitdrukkelijk opgeroepen zich te melden. Zie de contactpagina.
Die mensen, in dit geval bijna alleen maar mannen (Waarom eigenlijk? Zie bij de koeriers, de groep van verzetsmensen, die steeds vaker uit vrouwen bestond.), zijn meestal onvergeten, vooral in de plaatsen waar ze hebben gewoond. We vinden hun verhalen op plaatselijke websites, soms ook op Wikipedia. Een grote hulp bij het vinden van Nederlandse oorlogsslachtoffers zijn vooral de websites van de Oorlogsgravenstichting en www.tracesofwar.nl.
Veel van de achtergrondinformatie komt uit het onvolprezen boek van Fred Cammaert: Het Verborgen Front, Geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het complete boek vindt u op de website van de Universiteit van Groningen.

vroeg verzet L.O. K.P. Koeriers Ambtenaren onderduikers politie Geestelijken Aussenmin. CPN gr.Erkens Netw. Bongaerts gr.Dresen NV gr.Smit O.D. RVV Ongeorganiseerd verzet Student de mijnstaking carillon De buitenrand van Limburg

Alle Limburgse gesneuvelden – 353 pers.   ⇒
Schoenmaeckers /Schoenmakers,
Hélène
Lèneke
∗ 1894-07-03
Rekem (B)
† 1945-07-11
Sankt Gallen (CH)
Amby - vroeg verzet - Groep Erkens - Hélène en haar zus Adèle Schoenmaeckers werden gearresteerd in Amby op 05-11-1942. Adèle werd de volgende dag vrijgelaten. Lèneke zat in Ravensbrück, overleden in Zwitserland, doodsoorzaak: ontbering.
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2cx.htm
muur: links01-02
Toussaint,
Servaas H.
∗ 1914-12-22
Hoensbroek
† 1943-05-02
Wellerlooi (Bergen [L])
Amstenrade - L.O. - mijnstaking - Opzichter in de Staatsmijn Emma, betrokken bij de April-Meistaking van 1943, veroordeeld in Maastricht
Zie ook Hoensbroek, monument voor S.H. Toussaint en https://www.charlesvos.nl/profaan-werk/buiten-maastricht/oorlogsmonument-nabij-kleine-st-janskerk-hoensbroek
en oorlogsgravenstichting.nl
De geschiedenis achter het verzetsmonument Wellerlooi
Zie ook het artikel: als de mijnwerkers staken tegen de Duitse bezetter
demijnen.nl: april-mei-staking 1943
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
https://map.stolpersteine.app/en/beekdaelen/locations/hagendorenweg-2-amstenrade
http://historie.venlo.nl/gebeurtenisoverzicht.asp?gebeurtenisID=263
Wikipedia NL: April-meistakingen
muur: links01-04
Gubbels,
André
Leon Serra
∗ 1921-05-26
(Bergen (L)
† 1944-08-11
Kamp Vught
Arcen en Velden - RVV - André Lambert Henri Marie Gubbels was een student die een prominente rol speelde bij de oprichting van de Raad van Verzet in Limburg. Hij was verder betrokken bij verzetsactiviteiten namens Het Vrije Volk en Je Maintaindrai. Gubbels werd begin augustus 1944 te Den Bosch gearresteerd en vervolgens bij Kamp Vught geëxecuteerd.
Zie ook historie.venlo.nl
www.tracesofwar.nl
https://www.oorlogsbronnen.nl/thema/Andr%C3%A9%20Lambert%20Henri%20Marie%20Gubbels
muur: links02-02
Gommans,
Henk
∗ 1921-07-07
Beesel
† 1944-10-08
Belfeld
Beesel - L.O. - Hendrikus Wilhelmus M. Gommans, 23 jaar, tuinier, wonende Keulscheweg 502 te Beesel. Leider van de Beeselse Jonge Wacht Volgens zijn bidprentje werd hij geboren in Reuver op 7 juli 1927. Op grond van een verklaring van Freimuth en enkele notities die op de op 20 augustus doodgeschoten K.P.-er B.P.L. Verstappen waren aangetroffen, werden Janssen en Gommans schuldig bevonden en op 8 oktober 1944 door Duitse militairen aan de Patersweg te Belfeld doodgeschoten vanwege verzet tegen de Duitsers (Burgerlijke Stand Belfeld, akte 16/1944).
http://historie.venlo.nl/persoon.asp?odID=1194
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/28/belfeld-oorlogsmonument
muur: links02-04
Janssen,
Cor
∗ 1918-02-22
Sevenum
† 1944-10-07
Beesel
Beesel - K.P. - In het voorjaar van 1944 was door B. Verstappen een K.P. Reuver opgericht. Leden waren bovendien J.H. Goossens, G. Janssen, M.J. Pereira, een onderduiker uit Den Haag, A.M. Roelofs en B. Hegger. Een schuilbunker aan de Patersweg in Belfeld, die geruime tijd dienst had gedaan als doorgangslocatie voor krijgsgevangenen, werd als plaats van samenkomst gebruikt. (Cammaert VIb p. 588) Op 5 oktober arresteerde een commando o.l.v. W. Freimuth van de Geheime Feldpolizei Cor Janssen uit Sevenum, die als knecht op de boerderij van de familie Franssen werkte. Hij werd ingesloten in het gemeentehuis.(Cammaert VIb p. 587) Nitsch lichtte Ströbel in, die opdracht gaf Janssen en Gommans te liquideren. Diezelfde avond nog schoten Schut en Grootjans C. Janssen in de bossen tussen Reuver en Beesel dood.
bidprentje
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
http://historie.venlo.nl/persoon.asp?odID=1194
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/28/belfeld-oorlogsmonument
muur: links02-05
Rijnders,
Harrie
Harrie
∗ 1914-12-29
Swalmen
† 1942-09-14
Dachau (D)
Beesel - geestelijke - Hendrikus Leonardus Hubertus Rijnders was kapelaan in Saint Quentin en pastoor in Gricourt. Op 17 juli 1941 op vakantie bij zijn ouders in Reuver gearresteerd. Met nog 150 andere gevangenen vergast. Op 17 april 1948 besloot de gemeenteraad van Reuver de Pastoor Rijnderslaan naar hem te vernoemen.
bidprentje
https://wo2slachtoffers.nl/bio/61631/Rijnders-Hendrikus-Leonardus-Hubertus.htm
muur: links03-01
Ummels,
Anton Hubert
∗ 1894-07-15
Amby
† 1944-08-30
Belfeld
Beesel - Reuver - L.O. - K.P. - politie - Opperwachtmeester Antonius Hubertus Ummels behoorde tot LO-Reuver, tevens KP.
Bij Cammaert lezen we (Hoofdstuk VIb p. 589): „Een vrachtrijder, die de aanhouding van Pereira door mensen van de A.K.D. van een afstand had gadegeslagen, spoedde zich naar Reuver en lichtte Verstappen en de opperwachtmeester van de marechaussee A.H. Ummels in. Beide begaven zich naar Pereira’s duikadres. In de buurt van de boerderij van de familie Janssen, Pereira’s gastgever, kwam het tot een vuurgevecht tussen de A.K.D.-man Sabbé, die buiten op wacht stond, en Verstappen. Laatstgenoemde werd dodelijk getroffen in het voorhoofd en de borst. Ummels, die iets later arriveerde, werd gearresteerd. Ummels, Pereira en het stoffelijk overschot van Verstappen werden overgebracht naar een kazerne in Blerick. … Ummels en Pereira werden op last van Ströbel van de Maastrichtse Sicherheitspolizei aan de spoorlijn tussen Belfeld en Reuver door Nitsch en Conrad doodgeschoten.
bidprentje
Meer over de zeer gewelddadige AKD-politie, zie boven de lijst van gesneuvelde verzetsstrijders in Venlo, waar zij hun bureau hadden.
http://historie.venlo.nl/persoon.asp?odID=1215
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/28/belfeld-oorlogsmonument
muur: links03-02
Verstappen,
Bernardus Petrus Lambertus
∗ 1914-04-23
Reuver
† 1944-08-30
Belfeld
Beesel - K.P. - Ben Verstappen, 30 jaar, koopman, wonende Keulscheweg 597 te Reuver, had in het voorjaar van 1944 in Reuver een K.P. opgericht, die in verbinding stond met de overkoepelende K.P.-Noord-Limburg, geleid door H.J.H. Bouten uit Velden. Daartoe behoorden naast Verstppen Anton Hubert Ummels, J.H. Goossens, G. Janssen, M.J. Pereira, een onderduiker uit Den Haag, A.M. Roelofs en B. Hegger. Een schuilbunker aan de Patersweg in Belfeld, die geruime tijd dienst had gedaan als doorgangslocatie voor krijgsgevangenen, werd als plaats van samenkomst gebruikt. (Cammaert VIb p. 588).
Ben Verstappen werd doodgeschoten aan de Patersweg te Belfeld (Burgerlijke Stand Belfeld, akte 15/1944). Meer daarover bij Anton Hubert Ummels.
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
http://historie.venlo.nl/persoon.asp?odID=1216
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/28/belfeld-oorlogsmonument
muur: links03-03
Lauwere, de
André /Armand
∗ 1906-04-17
Venlo
† 1945-03-02
Buchenwald
Belfeld - Amandus (Armand) Marie Joseph Alphons de Lauwere, 38 jaar, was in augustus 1932 naar Belfeld verhuisd en woonde op Julianastraat 10. Hij was boekhouder bij de N.V. Nederlandse Gresbuizen Industrie in Belfeld en plaatselijk hoofd van de luchtbeschermingsdienst. Hij ontving uit het nabije Duitsland ontvluchte Engelse en Franse krijgsgevangenen en hielp ze bij het oversteken van de Maas (Cammaert hoofdstuk III, p. 132). Werd na verraad gearresteerd en kreeg op 27 april 1943 twee jaar tuchthuis met aftrek van voorarrest. Hij zou eigenlijk op 28 oktober 1944 zijn vrijgekomen uit het kamp Sachsenhausen, maar is op 2 maart 1945 omgekomen in het concentratiekamp Buchenwald tengevolge van een op een dodenmars opgelopen longontsteking (Burgerlijke Stand Belfeld, akte 10/1946).
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/88969/amandus-marie-joseph-alphons-de-lauwere
http://historie.venlo.nl/persoon.asp?odID=766
muur: links04-01
Grooten,
Wiel
∗ 1918-05-04
Bocholtz
† 1944-09-05
Kamp Vught
Bocholtz - L.O. - Aussenministerium - Machinebankwerker. „De Staatspolitie uit Aken berichtte in juli dat ze, op grond van verklaringen van enkele aan de Duits-Nederlandse grens opgepakte studenten, medewerkers van het Außenministerium op het spoor was gekomen. Het betrof Coenen, J. Grooten en J. Stitzinger“ (Cammaert VIb, pagina 696) Vermoedelijk op 5 september 1944 (Dolle Dinsdag) gefusilleerd in concentratiekamp Vught.
Zie ook https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/53905/Grooten-Wilhelmus.htm
https://openarchivaris.nl/blob/da/6c/02009a88e5f0f5eb9a2815a90040.pdf
https://www.nmkampvught.nl/biografieen/grooten-wilhelmus/
muur: links04-03
Peeters,
Toon
∗ 1916-06-20
Broekhuizenvorst
† 1947-06-24
Venlo
Broekhuizen - L.O. - Netw. Bongaerts - Peter Antonius Joseph Peeters, in de volksmond ook Smid Toontje genoemd, hield zich vooral bezig met hulp aan krijgsgevangenen, geallieerde piloten en joden. Op 16 november 1943 door verraad van provocateur Vastenhout c.s. (Englandspiel) gearresteerd en uiteindelijk veroordeeld tot ‘Nacht und Nebel’, een term die duidde op het spoorloos laten verdwijnen van verzetsmensen. Verblijf in verschillende kampen. In mei 1945 keerde hij terug. Hij overleed in het ziekenhuis in Venlo als gevolg van zijn ontberingen.
https://www.tienray75jaarbevrijd.nl/toon-peeters/
muur: links04-05
Megen, van
Sef
∗ 1916-12-09
Venray-Leunen
† 1945-04-05
Dohnsen, D
Broekhuizen - L.O. - Netw. Bongaerts - Joseph Hubertus (Sef) van Megen werd in 1935 onderwijzer in Grashoek bij Helden en vanaf 1937 in Broekhuizen. Hij was bij de kinderen geliefd. Vanaf 1941 gaf hij hulp aan krijgsgevangenen, geallieerde piloten en joden bij het onderduiken of op hun reis naar Frankrijk, met kleren en bij het oversteken van de Maas in roeibootjes. In Broekhuizen en Broekhuizenvorst richtte hij in samenwerking met A. Reijnders en P.A.J. Peeters de L.O. op en was medeoprichter van het illegale blad „Voor de vrijheid“.
In augustus 1943 worden in Venlo de politieambtenaren en jodenredders Aarts en Snellen gearresteerd (Cammaert V, p. 430) en op 19.8.1943 Sef van Megen in het huis van zijn ouders, evenals zijn vriend Lambert Meijers, die persoonsbewijzen voor de joden vervalste. Meijers is in totaal vijf keer gearresteerd maar kon iedere keer ontsnappen.
Van Megen werd eerst tot vijf jaar tuchthuis, op 17.7.1944 ter dood veroordeeld. Tegen het eind van de oorlog kreeg de directeur van de gevangenis waar hij zat, de opdracht alle buitenlanders (400) te vermoorden. Dat weigerde hij. Toen werden ze op een dodenmars getuurd. Hij wist zich met twee andere Nederlanders in een schuur te verbergen, maar zij werden door een boer verraden, door de SS gedood en ter plekke langs de weg begraven.
Na de oorlog werden zij als „drie onbekende Nederlanders“ op het kerkhof van Dohnsen begraven. Zijn vriend Lambert Meijers (zie hierboven) zorgde ervoor dat hij op 14 maart 1946 in Broekhuizen werd herbegraven.
Postuum verleend Bronzen Leeuw en Verzetsherdenkingskruis. Naar hem is de Sef van Megenstraat in Broekhuizen vernoemd en in zijn geboorteplaats Leunen de Van Megenstraat.
Bronnen:
archiefbroekhuizen
Interview zu Sef van Megen mit Hay Reintjes in Broekhuizen am 26. April 2013
Herinneringen aan oom Sef van Megen
https://www.bevrijdingsalbum.nl/item/herinneringen-aan-oom-sef-van-megen/
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/101142/joseph-hubertus-van-megen
muur: links05-01
Giebels,
Jo
∗ 1909-09-06
Linne
† 1944-04-05
Bergen Belsen
Brunssum - vroeg verzet - Groep Smit - De onderwijzer J.M.R. Giebels was lid van de groep-Smit. De kosten van de wapenaankopen bestreed men met de opbrengst van de verkoop van foto’s van de koninklijke familie. De Britse R.A.F. wierp die regelmatig af, waarna Giebels, mijnhulpopzichter A.M. van Puffelen uit Brunssum en fotograaf J. Daniëls uit Maastricht ze vermenigvuldigden. (Cammaert hoofdstuk II, p. 100). Arrestatie 17-02-1942. Tot „tuchthuisstraf“ veroordeeld.
Zie ook: Arrestaties in de groep-Smit (Cammaert hoofdstuk II, p. 118)

muur: links05-03
Heesbeen,
Johan Anna
George
∗ 1914-10-22
Best
† 1945-02-13
KZ Sachsenhausen, Oranienburg
Brunssum - Er zijn twee broers Heesbeen uit Brunssum gesneuveld tijdens de 2e wereldoorlog. De oudste, George, was bij het verzet en staat daarom vermeld in de kapel op de Cauberg. Waaruit zijn verzetswerk bestond hebben wij nog niet achterhaald. De 6 jaar jongere Aloysius Carolina Heesbeen - geboren 6 september 1920 te Brunssum, is gesneuveld te Moresnet (B) op 17 oktober 1944 in dienst van het Amerikaanse leger. (Brunssum op ww2insouthlimburg.nl)
Zie ook Totenbuch KZ Sachsenhausen 1936 – 1945
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/60566/johan-anna-heesbeen
https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/George-Heesbeen/76/710?lang=nl
muur: links05-04
Postuma,
Koos
∗ 1921-05-11
Brunssum
† 1945-03-22
Nijverdal/Hellendoorn
Brunssum - NV - Afkomstig uit Treebeek en als radiomonteur werkzaam bij de Staatsmijnen. Hij zocht in zijn vrije tijd duikadressen voor Joodse kinderen en ging op huisbezoek bij pleegouders in zijn woonplaats. Hij kwam in maart 1945 om het leven door een bominslag, toen hij een groep joodse kinderen begeleidde naar hun nieuwe onderduikadres in Nijverdal. Ondanks deze verhuizing van honderd kinderen en alle andere gevaren maakten alle door de NV geredde kinderen de bevrijding mee. In Limburg waren nog meer dan 140 aanwezig. Van hen verbleven er toen 48 in Brunssum en omgeving, 44 in Heerlen, 33 in en rond Geleen en 17 in Venlo.
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/122106/jacobus-postuma
https://pure.uva.nl/ws/files/1726280/119640_09.pdf
muur: links05-05
Bos,
Lubbert
∗ 1900-08-10
Emmen
† 1943-04-06
KZ Buchenwald
Brunssum - CPN - Mijnwerker, gestorven in het concentratiekamp. Hij werd in Brunssum opgepakt wegens het „verspreiden van illegale geschriften“. Zie ook zijn overlijdensakte uit Weimar-Buchenwald
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/18065/lubbert-bos
muur: links06-01
Stoffels,
Marcel
Starkenborg
∗ 1914-06-27
Brunssum
† 1944-08-11
Vught
Brunssum - L.O. - Ordedienst - onderduiker - Marcel Elbert Jozef Marie Stoffels was kantoorbediende. Na een periode van verzetsactiviteiten in Apeldoorn dook in hij Roermond onder, toen de leden van het Nederlandse leger weer in krijgsgevangenschap moesten. Hij kwam door bemiddeling van pater Ludovicus Adrianus Bleijs (Lodewijk) in contact met commandant ir. Jules Dewez van het OD-district Roermond. Stoffels werd diens adjudant. Voorts trad hij als koerier op voor secretaris Leo Moonen van het bisdom Roermond (oom Leo). Ook hield hij zich bezig met hulp aan gestrande geallieerde piloten, het verspreiden van illegale lectuur en de uitgave van valse persoonsbewijzen. Met de Roermondenaren Jan Dahmen en Jacob Janssen werd hij het slachtoffer van de infiltratie van V-Mann Joop de Heus. Op 9 juni 1944 pakte de SD in Den Bosch hem op. „Vanwege een arrestatie in een tak van de duikorganisatie die zich toelegde op de hulpverlening aan joden, werden Stoffels en enkele anderen (Jacob Janssen en Jan Dahmen, als slachtoffer van de infiltratie van V-man Joop de Heus) op 9 juni 1944 opgepakt. Op 11 augustus 1944 werd hij in Vught doodgeschoten.“ Cammaert VIII, p. 898
https://www.tracesofwar.nl/persons/53378/Stoffels-Marcel-Elbert-Jozef-Marie.htm
Wikipedia NL: M.E.J.M. Stoffels
muur: links06-02
Korrel,
Harry
∗ 1896-05-18
Echt
† 1944-01-25
Echt
Echt - „Nitsch en Klonen van de Maastrichtse Sicherheitspolizei lichtten als wraak voor een aanslag de als anti-Duits bekend staande kapper Hendrik Johannes Korrel in de vroege ochtend van 25 januari 1944 van zijn bed. Ströbel had opdracht gegeven hem zogenaamd op de vlucht neer te schieten. Vermoedelijk sommeerden de twee Korrel te gaan rennen, waarna Klonen hem met zijn machinepistool doodschoot.“ Cammaert VIb p. 626
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/83611/hendrik-johannes-korrel
muur: links06-04
Verdonschot,
Leonardus Mattheus
Leo
∗ 1916-07-24
Weert
† 1945-03-02
Bergen-Belsen
Echt - L.O. - geestelijke - Kapelaan Verdonschot begon zijn verzetswerk met hulp aan in Duitsland ontsnapte Franstalige krijgsgevangenen (o.a. uit de kampen Bocholt en Münster). Die werden bij Wessem/Maasbracht-Stevensweert over de Maas en verder naar België gebracht. (Cammaert III, p. 195) Hij leidde sedert de zomer van 1943 de L.O. in Koningsbosch en stond daarvoor in verbinding met A. Engelen in Echt, kapelaan P.A.H. Römkens in Pey-Echt en pater Bleijs in Roermond. (Cammaert VIb p. 626.)
Gearresteerd in de kerk bij een grootscheepse actie op 23 februari 1944, als gevolg van de onvoorzichtigheid van een 17-jarige Duitse onderduiker. „Verdonschot werd begin september 1944 vanuit Vught naar Sachsenhausen gedeporteerd. In februari 1945 kwam hij ernstig verzwakt in Bergen-Belsen aan, waar hij op 2 maart 1945 overleed.“ (Cammaert VIb p. 627.)
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/159161/leonardus-matheus-verdonschot
muur: links06-05
Goossens,
Emile A.F.
∗ 1903-01-21
Venlo
† 0000-00-00
Bergen-Belsen
Echt - L.O. - geestelijke - onderduiker - Kapelaan in Echt 1936-1945. Voor geallieerde piloten, joodse medeburgers en ondergedoken verzetsmensen zette hij vluchtlijnen uit tot in België en Noord-Frankrijk. „Begin 1944 moest kapelaan Goossens onderduiken, omdat er gegronde vermoedens bestonden dat de SiPo hem in de gaten hield. Na enige omzwervingen kwam hij tenslotte door tussenkomst van pater Damen bij J. Simmelink in Nunhem terecht. Daar werd hij bij toeval op 29 juni 1944 gearresteerd.“ Cammaert III, p. 210. Zie ook hoofdstuk VIb, p. 625.
https://www.oorlogsgravenstichting.nl/persoon/51614/emile-antoon-felix-goossens
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/16/echt-monument-voor-kapelaan-emile-a-f-goossens
muur: links07-01
Schepers,
Harry H.
De Wit
∗ 1914-12-21
Elsloo
† 1944-08-18
Meerssen
Elsloo - Henri Hubert Schepers was kleermaker. Hij stond volgens de verraadster Gonnie Zeguers-Boere in verbinding met de Belgische Witte Brigade. Dat vertelde althans aan de SiPo om haar pas te kunnen houden. Die had ze nodig voor haar zwarthandel. „Om haar verhaal geloofwaardig te maken overhandigde Gonnie Zeguers-Boere aan Ströbel enkele pistolen. Die had ze, naar ze vertelde, ontvangen van H.H. Schepers (De Wit) uit Elsloo. Door tussenkomst van een caféhoudster uit het Belgische grensplaatsje Vroenhoven, M.E. Coenegracht-Straetermans, maakte ze voor 18 augustus een afspraak met hem in Meerssen. Vier SiPo-beambten, onder wie Nitsch en Conrad, wachtten de jongeman die dag in Meerssen op en schoten hem dood.“ (Cammaert VI, p. 652)
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/136253/henri-hubert-schepers
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1717
muur: links07-03
Smeets,
Alphons
∗ 1887-07-14
Mheer (L)
† 1943-10-09
Fort Rhijnauwen, prov. Utrecht
Eijsden - vroeg verzet - Groep Erkens - Michiel Hubert Alphonse Smeets was fruitkweker en -handelaar in Eijsden, buurman en pachter van Raphael de Liedekerke en broer van de gemeentesecretaris Hubert Smeets.
In de loop van 1941 ontstond in Eijsden een verzetsgroep vanuit het plaatselijke harmonieorkest, zie de inleiding boven de lijst van gesneuvelden van Eijsden. Die hield zich vooral bezig met het over de grens smokkelen van mensen, die door de Duitsers werden gezocht, maar ook met inlichtingenwerk. Alphons Smeets moest voor zijn werk vaak naar België.
Gearresteerd als gevolg van het Hannibalspiel, een infiltratie van de Marineabwehr in Groningen.
Zie ook: Monument der gevallen verzetslieden in Vroenhof, Eijsden
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/142713/michiel-hubert-alphonse-smeets
https://monument-rijnauwen.nl/lijst-gefusilleerden-op-fort-rhijnauwen/
muur: links07-05
Smeets,
Hubert
∗ 1892-08-27
Noorbeek;
† 1943-10-09
Fort Rhijnauwen, prov. Utrecht
Eijsden - vroeg verzet - Groep Erkens - C.H.A Smeets was gemeentesecretaris en broer van Alphons Smeets. Medewerker van de belgische spionagegroep Luc, sectie Renkin. Hij riep de hulp in van J. Arpots, Jozef Partouns en J. Reintjens, drie jongeren van wie er één bij de Nederlandse Spoorwegen werkte. Het drietal noemde zich het “Oranjedriehoekje”. Zij noteerden alle bijzonderheden over het treinverkeer en gaven de gegevens door aan Smeets, die ze op het gemeentehuis overtypte op vloeitjes.
Op 15 oktober 1942 gearresteerd als gevolg van het Hannibalspiel, een infiltratie van de Marineabwehr in Groningen. (Cammaert hoofdstuk II noemt overigens twee arrestatiedata. In een bijlage vermeldt hij ook 7 oktober 1942.) De krijgsraad van de Duitse luchtmacht legde Smeets op 11 augustus 1943 in Utrecht de doodstraf op. In Eijsden is de Hubert Smeetsstraat naar hem vernoemd.
Zie ook: Monument der gevallen verzetslieden in Vroenhof, Eijsden
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/142688/cornelis-hubertus-augustinus-smeets
https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/53344/Smeets-Cornelis-Hubertus-Augustinus.htm wo2slachtoffers.nl
muur: links08-01
Liedekerke de Pailhe, de
Raphael R.E.J.G.
∗ 1903-04-15
Eijsden
† 1943-10-09
Fort Rhijnauwen, prov. Utrecht
Eijsden - vroeg verzet - Groep Erkens - Hij was gedemobiliseerd reserve-luitenant van het Belgische leger maar woonde in Nederland,Niek op kasteel Eijsden. Cammaert p. 3-136. In Eijsden is de Graaf de Liedekerkestraat en in Budel-Dorpplein de Liedekerkestraat naar hem vernoemd. Lid van de familie De Liedekerke. Gearresteerd als gevolg van het Hannibalspiel, een infiltratie van de Marineabwehr in Groningen. Hij was een van de elf leden van de Nederlandse verzetsgroep rond Niek Erkens die door de Duitsers in fort Rhijnauwen bij Bunnik, provincie Utrecht, werden geëxecuteerd. Zijn vrouw werd vrijgelaten op 21-10-1943
Zie ook Monument der gevallen verzetslieden (Vroenhof, Eijsden)
https://de.findaagrave.com/memorial/114840694/raphael-de_liedekerke_de_pailhe
https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/53343/Liedekerke-de-Pailhe-de-graaf-Raphael-Risse-Emile-Joseph-Ghislaine.htm
muur: links08-02
Partouns,
Jozef J.G.
∗ 1911-01-03
Eijsden
† 1945-02-08
Vaihingen
Eijsden - vroeg verzet - Groep Erkens - Joseph Jean Gerard Partouns was laboratoriumbediende. J. Arpots, J. Partouns en J. Reintjens waren drie jongeren van wie er één bij de Nederlandse Spoorwegen werkte. Het drietal noemde zich het “Oranjedriehoekje”. Zij noteerden alle bijzonderheden over het treinverkeer en gaven de gegevens door aan gemeentesecretaris Hubert Smeets, die ze op het gemeentehuis overtypte op vloeitjes. Arrestatie in Eijsden op 05-11-1942. (Cammaert hoofdstuk II, p. 78) Gevangen in Nacht und Nebel-kamp Natzweiler, omgekomen in Vaihingen, volgens de oorlogsgravenstichting op 14-01-1945.
Zie ook: Monument der gevallen verzetslieden in Vroenhof, Eijsden
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/115446/joseph-jean-gerard-partouns
muur: links08-03
Peussens /Peusens,
Chris H.J.
∗ 1907-05-28
Eijsden
† 1942-12-30
KZ Sachsenhausen, Oranienburg
Eijsden - vroeg verzet - ongeorganiseerd verzet - Christiaan Hubertus Josephus Peusens was fourage-handelaar. „Soms liep het mis. Drie gezinsleden van de familie Peussens uit Eijsden, twee broers en een zuster, beschikten over verschillende, los van elkaar staande verbindingen met verzetsmensen in Amsterdam. Afgezien van twee politiebeambten waren deze relaties bonafide. Enige tijd verliep de mensensmokkel zonder noemenswaardige incidenten. Tot 18 juli 1942 staken vermoedelijk enkele tientallen joden met hulp van de Peussens de grens met België over. Die dag hielden vier Amsterdamse SiPo-leden en twee marechaussees de drie helpers aan. Vermoedelijk waren ze getipt door de Amsterdamse politiebeambten. C.H.J. Peussens kwam op 30 december 1942 in Sachsenhausen om het leven. M.J.H. Peussens werd uit hetzelfde kamp ontslagen en keerde op 28 april 1944 in zijn woonplaats terug. Mejuffrouw J.M.H. Peussens werd niet naar Duitsland gedeporteerd en kon na een kort verblijf in een Amsterdamse gevangenis huiswaarts keren.“ (Cammaert V, p. 397)
Er was ook een C. Peussens actief in de groep-Blok, de „pilotengroep“ van de Belastinggroep Maastricht, maar dat was niet dezelfde persoon.
Zie ook: Monument der gevallen verzetslieden (Vroenhof, Eijsden)
https://www.erelijst.nl/christiaan-hubertus-josephus--peusens
muur: links08-04
Brouns,
Martin H.
∗ 1918-11-13
St. Pieter
† 1945-04-11
Mauthausen
Geleen - Mijnwerker
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/21741/martinus-hubertus-brouns
https://www.tracesofwar.nl/sights/23405/Oorlogsmonument-Geleen.htm
muur: links09-02
Janssens,
Evert
∗ 1916-10-09
Heerlen
† 1943-05-29
Siegburg (D)
Geleen - Everhardus Lippe Jelle Janssens. Op de plaquette van het oorlogsmonument in Geleen Lindenheuvel staat Janssens I.. Als dit geen foutje is, zal het wel een schuilnaam zijn.
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/70849/everhardus-lippe-jelle-janssens
https://oudstrijders-geleen.nl/gevallen-in-het-verzet/
muur: links09-03
Linders,
Franciscus Gerardus Pierre
Frans
∗ 1918-05-03
Venlo
† 1944-09-12
Eindhoven
Geleen - K.P. - politie - Pierre was politieman in Geleen. Begin 1944 overgeplaatst naar Eindhoven, waar hij zich aansloot bij een verzetsgroep, die o.a. wapentransporten ten behoeve van de illegaliteit verzorgde, de Partizanen Actie Nederland. Zij illegalennaam was Frans. Op 12 september 1944 tijdens een sabotageactie op het station vanuit een hinderlaag doodgeschoten. Begraven in Venlo. Staat vermeld op het oorlogsmonument in Lindenheuvel (Gemeente Sittard-Geleen). Bron: Dodenboek Venlo
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/95063/franciscus-gerardus-pierre-linders
muur: links09-04
Veerman,
Christiaan Jac.
Lou
∗ 1887-07-27
Kesteren
† 1945-01-17
Siegburg (D)
Geleen - Ordedienst - Oud-militair en na zijn demobilisatie opzichter in de staatsmijn Maurits in Geleen. Hij stond in contact met de OD-groep in Heerlen en Charles Bongaerts en werd daardoor lid van het netwerk, dat de Limburgse verzetskrant Het Vrije Volk uitbracht, niet te verwarren met het gelijknamige naoorlogse dagblad uit Amsterdam. Het Heerlense verzetsblad was vooral gericht op mijnwerkers en was zeer goed geïnformeerd, omdat ze overal mensen hadden zitten, zelfs bij de SiPo in Maastricht! De vraag naar dit blad was vele malen groter dan de 30 tot 50 exemplaren, die Veerman uit Heerlen kreeg, dus maakten ze er zelf nog tenminste honderd exemplaren bij. Velen van de Geleense makers van het blad, waaronder Veerman, werden gearresteerd als gevolg van verraad, waarschijnlijk door de schoonzus van een van de Geleense teamleden. (Cammaert XI, p. 1077)
Overleden als dwangarbeider na bijna vier jaar gevangenschap. Zie ook zijn overlijdensakte. Ligt op het Nationaal Ereveld Loenen. In Geleen is een straat naar hem vernoemd.
https://www.oudwinterswijk.nl/tweede-wereldoorlog/slachtoffers/winterswijkse-slachtoffers/winterswijkse-slachtoffers-t-u-v-winterswijkse-slachtoffers/veerman-christiaan-57-jaar/christiaan-veerman-57-j
https://www.tracesofwar.nl/sights/23405/Oorlogsmonument-Geleen.htm
muur: links09-05
Hilten, van
Antoon Gerrit Guillaume
Tom
∗ 1923-11-09
Geleen
† 1945-02-24
Neuengamme
Geleen - Kantoorbediende. Staat vermeld op het oorlogsmonument in Geleen-Lindenheuvel
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/63846/antoon-gerrit-guillaume-van-hilten
muur: links10-01
Guelen,
Johan
∗ 1918-10-01
Gennep
† 1944-09-08
Kamp Vught
Gennep - K.P. - carillon - Johannes Hendrikus Guelen was machinist en arbeider in een papierfabriek. Hij behoorde tot sabotagegroep KP-Noord Limburg (KP Gennep en Oeffelt). Zie ook Jan Hendriks. Gearresteerd bij een vuurgevecht met de politie. Guelen en de broers Hendriks werden meegenomen naar het politiebureau van Berlicum. Dezelfde dag nog werden ze overgebracht naar het kamp Vught, waar hun de kogel wachtte. (Cammaert VIb, p. 720) In zijn redevoering zei Cammaert o.a.: „De wat minder bekende Johan Guelen uit Gennep maakte sinds de zomer van 1944 deel uit van de plaatselijke knokploeg. Het groepje stelde zich ten doel verraders en kletsmajoors het zwijgen op te leggen en hard op te treden tegen zwarthandelaren. Begin september 1944 raakte Guelen betrokken bij een plan om het distributiekantoor van Berlicum te overvallen. Nog voor het zo ver kwam, liep hij door onvoorzichtigheid van een collega tegen de lamp.“
Staat op de Erelijst van Gevallenen.
https://www.oorlogsgravenstichting.nl/persoon/55574/johannes-hendrikus-guelen
https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/56421/Guelen-Johannes-Hendrikus.htm
muur: links10-03
Hendriks,
Jan J.
∗ 1915-07-21
Gennep
† 1944-09-08
Vught
Gennep - K.P. - Typograaf. Hij behoorde tot de sabotageploeg KP-Noord Limburg (KP Gennep en Oeffelt). De verzetsploeg ondernam onder meer actie tegen zwarthandelaars. Gearresteerd bij een vuurgevecht met de politie. Jan Hendriks, zijn broer Hein /Harry en Johan Guelen werden meegenomen naar het politiebureau van Berlicum. Dezelfde dag nog werden ze overgebracht naar het kamp Vught, waar hun de kogel wachtte. (Cammaert VIb, p. 720) Uitgebreide informatie bij wo2slachtoffers.nl, zie link.
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/61599/johannes-jacobus-hendriks
https://wo2slachtoffers.nl/bio/55968/Hendriks-Johannes-Jacobus.htm
muur: links10-04
Verhasselt,
Petrus M.
∗ 1894-08-23
Gennep
† 1945-03-12
Buchenwald
Gennep - L.O. - Textielfabrikant, stelde kleding en dekens beschikbaar, ondersteunde de L.O. financieel en hielp mee bij het zoeken naar duikadressen. Bij een razzia op 26 september 1944 werd hij door leden van de Grüne Polizei opgepakt. (Cammaert VIb, p. 719)
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/159356/petrus-martinus-verhasselt
muur: links10-05
Hendriks,
Hendrikus Fredericus
Hein /Harrie
∗ 1920-02-20
Gennep
† 1944-09-08
Vught
Gennep - K.P. - Lederbewerker. Hij en zijn broer Janbehoorden tot de sabotageploeg KP-Noord Limburg (KP Gennep en Oeffelt). De verzetsploeg ondernam onder meer actie tegen zwarthandelaars. De twee broers en Johan Guelen werden gearresteerd bij een vuurgevecht met de politie en meegenomen naar het politiebureau van Berlicum. Dezelfde dag nog werden ze overgebracht naar het kamp Vught, waar hun de kogel wachtte. (Cammaert VIb, p. 720) Uitgebreide informatie bij wo2slachtoffers.nl, zie link.
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/61578/hendrikus-fredericus-hendriks
https://wo2slachtoffers.nl/bio/55968/Hendriks-Johannes-Jacobus.htm
muur: links11-01
Vullinghs,
Hendrik J.
∗ 1883-09-14
Sevenum
† 1945-04-09
Bergen-Belsen
Grubbenvorst - vroeg verzet - L.O. - geestelijke - Pastoor in Grubbenvorst en bouwpastoor in Grashoek, studeerde musicologie in Italië en Amerika. Hij stond bekend als een zeer ruimdenkend en cultuurminnend persoon. Hij begon al in de loop van 1941 en 1942 in samenwerking met de uit het Peeldorp Grashoek afkomstige Amsterdamse journalist en sociaal-democraat Mathieu Smedts en zijn kapelaan Jean Slots hulp aan joden te bieden. Er werd een vluchtlijn van Amsterdam naar Zwitserland opgebouwd en er werden onderduikadressen in Noord-Limburg gevonden. Ook na de arrestatie van Smedts (die de kampen overleefde) bleef het contact met de sociaaldemocratische groep in Amsterdam intact. (Cammaert V, pagina 423).
Na de oprichting van de LO in 1943 traden ook Vullinghs en zijn groep toe. Hij leidde de plaatselijke groep samen met H. Joosten. Op 1 mei 1944 werd Vullinghs vlak voor de kerk op straat gearresteerd.
Volgens Loe de Jong was hij een van de grootste organisatoren van hulp aan piloten en onderduikers in de hele provincie Limburg. De joodse componist Hans Lachman uit Berlijn, die in Grubbenvorst ondergedoken gezeten heeft, schreef als eerbetoon aan pastoor Vullinghs, waarschijnlijk in de jaren ’50, een katholiek Requiem.
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/165753/hendrik-jacob-vullinghsf
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/1343/sevenum-monument-aan-het-julianaplantsoen
Wikipedia NL: Henri Vullinghs
muur: links11-03
Penders,
Leo
∗ 1914-07-01
Voerendaal
† 1945-04-24
Bergen-Belsen
Gulpen - L.O. - geestelijke - Kapelaan Leon Marie Hubert Penders stond aan het hoofd van rayon 2 van de LO met de plaatsen Gulpen, Reymerstok en Wylré (Zie kaart 45. District Gulpen: indeling in rayons. Cammaert VIb, p. 693) en bepaalde vanaf 12 januari 1944 het financieel beleid van het district. Op 21 juli 1944 werden kapelaan Penders en J.H. Ortmans uit Wahlwiller gearrestateerd, (Cammaert VI, p. 654) en kort daarna tien andere kopstukken uit het district Gulpen. Deze actie zou later bekend worden als de „Klap van Wittem“
https://www.oorlogsgravenstichting.nl/persoon/116448/leon-marie-hubert-penders
Wikipedia NL: Leo Penders
muur: links12-01
Caris,
Pierre
∗ 1924-01-10
Haelen
† 1944-03-08
KZ Mittelbau-Dora
Haelen - Auto-monteur
Weet u meer? Schrijf ons!
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/24604/peter-hubertus-caris
https://www.tracesofwar.com/sights/81452/Plaque-Nunhem.htm
Wikipedia NL: Mittelbau-Dora
muur: links12-03
Simmelink,
Karel
∗ 1916-10-24
Zevenaar
† 1944-09-05
Vught
Haelen - Onderwijzer aan de Paredisschool te Roermond. Naar hem werd de Karel Simmelinkstraat in Haelen, Gemeente Leudal, vernoemd
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/140166/karel-herman-hendrik-simmelink
https://www.tracesofwar.com/sights/81452/Plaque-Nunhem.htm
muur: links12-04
Vossen,
Pierre
∗ 1913-11-11
Roggel
† 1944-10-09
Haelen
Haelen - Landbouwer
https://www.erelijst.nl/zoeken?title=Vossen
muur: links12-05
Berden,
Sylvester
∗ 1919-09-02
Den Haag
† 1944-11-07
Kessel
Heel-Panheel - Sylvester Willem Jerome Maria Martin Berden, Student
https://www.erelijst.nl/zoeken?title=Berden
muur: links13-02
Heber,
Willem
∗ 1889-02-23
Horn (L)
† 1945-03-25
Mauthausen
Heel-Panheel - L.O. - Wilhelmus H. Heber (Willem) LO-Heel. Gearr. 17-9-’43 i.v.m. hulp ann Fr. krijgsgevarigenen. (Het grote gebod, zie link, p. 327)
https://www.erelijst.nl/wilhelmus-hubertus--heber
http://lo-lkp.nl/het-grote-gebod-deel-1/i-hoofdstuk-1/limburg-drs-l-e-m-a-van-hommerich-blz-323-345.html
muur: links13-03
Rutten,
Mathijs
∗ 1920-08-09
Heel en Panheel
† 1945-05-31
Bergen-Belsen
Heel-Panheel - L.O. - Hubertus Gerardus, Landbouwer, grondwerker. LO-Heel. „Gearr. 16-9-’43 door het vinden van een dagboek v. een onderduiker.“ (Het grote gebod, p. 327)
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/131799/mathijs-jan-antoon-rutten
muur: links13-04
Dirix,
Sjir
∗ 1902-09-06
Heer
† 1945-05-23
Lund, dep. Malmöhus (S)
Heer - Grondwerker, ongehuwd, gearresteerd wegens desertie, werd gedwongen in Duitsland te gaan werken, doch vluchtte naar Zweden, overleden 23-5-1945 in Lund aan de gevolgen van zijn ontberingen. (Mestreech online)
openarch
Monument Pro Patria, Raadhuisplein, 6226GN, Maastricht-Heer
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/34403/hubertus-gerardus-dirix
https://www.erelijst.nl/hubertus-gerardus--dirix
muur: links14-01
Duijckers /Duijkers,
Giel /Gel
∗ 1896-12-07
Meerssen
† 1945-02-23
KZ Sachsenhausen, Oranienburg
Heer - L.O. - Districtsbeambte PLEM, gehuwd, behoorde tot LO-Heer-Maastricht, werkte tevens voor Vrij Nederland, gearresteerd 7-7-1944, overleden 23-2-1945 in concentratiekamp Sachsenhausen. Volgens het struikelsteentje (Dorpstraat 145, Maastricht) geboren in 1898
Monument Pro Patria, Raadhuisplein, 6226GN, Maastricht-Heer
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/37319/guillaume-duijkers
https://forum.mestreechonline.nl/forum/mestreech-maastricht/geschiedenis-maastricht/tweede-wereldoorlog-en-bevrijding/1223-verzetsstrijders-maastricht
muur: links14-02
Herben,
Frits
∗ 1913-02-26
∗ ?
† 1944-10-03
† ?
Heer - L.O. - Frits C. A. Herben [Snel] was kleermaker, gehuwd, behoorde tot LO-Heer-Maastricht, verongelukt bij hulp aan geallieerden.
https://forum.mestreechonline.nl/forum/mestreech-maastricht/geschiedenis-maastricht/tweede-wereldoorlog-en-bevrijding/1223-verzetsstrijders-maastricht
muur: links14-03
Kuijpers /Kuypers,
Willy
∗ 1917-06-14
Heer
† 1944-03-20
Bourdon, dépt. Somme
Heer - Elektricien. Killed in action in een Mitchell FR141 als korporaal-vliegtuigschutter bij het KM. 320 Sqn. toen het geallieerde vliegtuig waarin hij dienst deed boven Bourdon (dépt. Somme, Fr.) werd neergehaald.
Monument Pro Patria, Raadhuisplein, 6226GN, Maastricht-Heer
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/86703/wilhelmus-kuijpers
muur: links14-04
Ruyters /Ruijters,
Peter Leonard
Hub
∗ 1892-10-10
Echt
† 1943-05-02
Maastricht
Heer - ambtenaar - mijnstaking - Adjunct hoofcontroleur C.C.D. De Centrale Controle Dienst, 1934-1954, hield vooral toezicht op de handel in schaarse goederen. Lid van verzetsgroep Bouman, die neergehaalde geallieerde vliegtuigbemanningen en ontsnapte krijgsgevangenen naar de veiligheid hielp.
Op 1 mei 1943 wegens het oproepen tot de mijnstaking gearresteerd en ter dood veroordeeld. De volgende dag gefusilleerd op de Hamertse hei.
graf R 21b
Zie ook het artikel: Als de mijnwerkers staken tegen de Duitse bezetter
Monument Pro Patria, Raadhuisplein, 6226GN, Maastricht-Heer
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
https://forum.mestreechonline.nl/forum/mestreech-maastricht/geschiedenis-maastricht/tweede-wereldoorlog-en-bevrijding/1223-verzetsstrijders-maastricht?p=8178#post8178
Wikipedia NL: April-meistakingen
muur: links14-05
Beckhoven, van
Gerardus
Pater Beatus
∗ 1899-09-21
Amsterdam
† 1945-03-20
Bergen-Belsen
Heerlen - L.O. - geestelijke - Pater Beatus OFM, kapelaan te Heerlen aan de Laanderstraat, vluchtelingenhelper met een uitgebreid netwerk. Hij was in feite de spil van het Heerlens verzet, die met iedereen contact had en zodoende de samenwerking tussen de meest uiteenlopende mensen mogelijk maakte. Klik op „Heerlen“ hierboven om meer daarover te lezen.
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
https://www.oorlogsgravenstichting.nl/persoon/7704/gerardus-lambertus-johannes-van-beckhoven
https://www.ushmm.org/online/hsv/person_view.php?PersonId=5109157
Wikipedia NL: Beatus van Beckhoven
muur: links15-02
Berckel, van
Karel C.
∗ 1892-08-19
Delft
† 1944-09-05
Kamp Vught
Heerlen - L.O. - Chirurg en chef de clinique aan het St.Jozef-ziekenhuis in de Putgraaf. Maakte het mede mogelijk, dat hier een belangrijk verzetscentrum ontstond, het begin van de LO van het district Heerlen, van waar ook de verbinding met Valkenburg werd gelegd. Zoals bijna alle mensen van de Limburgse L.O. was hij een vroom Christen. Werkte bovendien mee aan het Heerlens verzetsblad „Het Vrije Volk“.
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Karel C. van Berckel op de lijst van personen die tijdens de bezetting belangrijk waren voor Valkenburg.
https://www.nmkampvught.nl/biografieen/1125/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_Clemens_van_Berckel
Wikipedia NL: Karel_Clemens_van_Berckel
muur: links15-03
Berix,
Jan Willem
Giel
∗ 1907-04-12
Meers
† 1945-03-13
Bergen-Belsen
Heerlen - L.O. - geestelijke - onderduiker - Tijdens eerste dagen van september 1943 richtte hij met anderen het L.O.-district Heerlen op. Werd districtsleider nadat rector Prompers zich om gezondheidsredenen had teruggetrokken. Zie ook de speciale pagina op deze website.
Door de „overval van Weert" op 21-06-1944 viel hij in Duitse handen.
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Jan Willem Berix op de lijst van personen die tijdens de bezetting belangrijk waren voor Valkenburg.

Wikipedia NL: Jan Willem Berix
muur: links15-04
Janssen,
Sjef
∗ 1923-01-13
Heerlen
† 1943-03-29
Hamburg-Neuengamme
Heerlen - vroeg verzet - Groep Smit - Joseph Jean Elise Janssen was mijnbeamte, lid van de groep Smits en de internationale verzetsgroep en ontsnappingsroute Dutch-Paris, net als zijn oom Joseph Lejeune en Jean Caubo
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/70778/joseph-jean-elise-janssen
Wikipedia NL: Dutch-Paris
muur: links15-05
Bongaerts,
Charles M.H.J.
∗ 1909-08-07
Venlo
† 1944-11-23
KZ Ladelund, KZ Neuengamme
Heerlen - vroeg verzet - Ordedienst - Netw. Bongaerts - politie - Getrouwd met Trees (Theresa) Dahmen. Charles Bongaerts vocht in 1940 tijdens de vijfdaagse slag om Nederland als eerste luitenant der reserve aan de zwaar bevochten "Grebbenberglinie", die standhield tot de capitulatie. Na zijn demobilisatie werd hij eerst inspecteur van politie, later brandweercommandant in Heerlen. Hij was niet van plan, pas in actie te komen als de Duitsers waren vertrokken en bouwde binnen de brandweer en de OD een actieve verzetsgroep, die ook via zijn netwerk van oud-militairen begon met hulp aan uit Duitsland ontsnapte krijgsgevangenen.
Charles Bongaerts hield eens een Duits militair konvooi tegen en liet, onder het voorwendsel dat hij dringend ergens heen moest, een monteur zijn brandweerauto repareren terwijl drie Amerikaanse vliegeniers achterin zaten. (Joseph Marie Phillipe Bongaerts DFC, FC, OHK1)
Hij was voor de oorlog journalist bij het Limburgsch Dagblad in Heerlen geweest. Hij richtte samen met enkele anderen Het Vrije Volk op, niet te verwarren met het gelijknamige naoorlogse dagblad. Het was vooral gericht op mijnwerkers en was zeer goed geïnformeerd, omdat ze overal mensen hadden zitten, zelfs bij de SiPo in Maastricht! (Cammaert XI, p. 1077)
Later kwamen er naast de ontsnapte krijgsgevangenen andere vluchtelingen bij, zoals Joden. Als gevolg van infiltratie in de groep-Bongaerts door Vastenhout (Englandspiel) werden op 16 november 1943 Peeters, Reijnders en J.M.W. Clevis opgepakt. Van Megen werd op 5 april 1945 in het Duitse Dohnson doodgeschoten. Peeters overleed op 24 juni 1947 in Venlo. Hij was de ontberingen van het kamp Buchenwald niet meer te boven gekomen. Clevis kwam in mei 1944 vrij, Reijnders pas na de oorlog.
Bronnen: Traces of War en Cammaert p. 2-85, 3-136, 3-142 en vooral: Hoofdstuk IV §III. De groep-Bongaerts verstrikt in het Englandspiel: de affaire Vastenhout.
https://www.tracesofwar.nl/persons/63848/Bongaerts-Charles-Marie-Hubert-Joseph.htm
https://www.rug.nl/research/portal/nl/publications/het-verborgen-front(cc35a139-e781-46bd-b062-ede455ecb1d7).html
muur: links16-01
Erkens,
Math.
∗ 1892-07-29
Schinnen
† 1944-11-19
Neuengamme
Heerlen - L.O. - Pieter Mathijs Erkens, directeur steenfabriek. Laatst bekende adres: Heerlen. Gearresteerd op 15-06-1944.
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/41036/pieter-mathijs-erkens
muur: links16-02
Konieczny /Koniecny,
Ed
∗ 1912-10-02
Lünen (D)
† 1944-09-08
Berg en Terblijt
Heerlen - L.O. - Sedert eind 1942 tolk-vertaler. Hij nam vooral de verzorging van ondergedoken Polen voor zijn rekening. Bovendien verzamelde hij met landgenoten (Polen) wapens, munitie en springstoffen en pleegde hij sabotage. Als gevolg van verraad is hij op 24 augustus 1944 door vijftien SS’ers in zijn woning in Heerlen gearresteerd. Volgens Cammaert (Hoofdstuk VIb, p. 669) werd Konieczny op 7 september 1944 in Berg en Terblijt door de Maastrichtse SiPo-medewerker Nitsch met een nekschot om het leven gebracht.
https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/51974/Konieczny-Edmund.htm
muur: links16-03
Ramakers,
V.L.Servaas
∗ 1906-04-23
Schinnen
† 1945-03-09
Bergen-Belsen
Heerlen - L.O. - geestelijke - Kapelaan te Heerlerheide. Aanhouding op 18 augustus 1945 door de Landwacht. Zie Cammaert VIb, p. 665 en „Vier dont ut zelf 150 jaar geschiedenis van een parochie“. De Kapelaan Ramakersstraat achter de kerk in Heerlerheide is naar hem vernoemd.

muur: links16-04
Cornips,
Constant J.E.
∗ 1895-10-19
Berg en Terblijt
† 1944-09-05
Kamp Vught
Heerlen - Berg en Terblijt - L.O. - ambtenaar - Constant Cornips was afkomstig uit Berg en Terblijt, maar woonde in Heerlen en was daar directeur van het gemeentelijk armenbestuur. Op 21 juli 1944 werd hij gearresteerd, niet omdat de Sicherheitspolizei wist van zijn clandestiene praktijken maar in verband met de verdwijning van zijn zoon Jan, rechterhand en opvolger van dirstrictleider kapelaan Berix na het verraad van Weert. Omdat ook Jan had moeten onderduiken hebben de Duitsers zijn vader maar meegenomen en in Vught doodgeschoten.
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Constant J.E. Cornips op de lijst van personen die tijdens de bezetting belangrijk waren voor Valkenburg.
https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/55950/Cornips-Constant-Jozef-Ernest.htm
Wikipedia NL: Constant Cornips
muur: links17-01
Kuypers /Kuijpers-?,
Johan
∗ 1924-07-08
Heerlen
† 1945-01-26
Heerlen - Johannes Wilhelmus Kuijpers was kellner / Lid verzet. Is dit dezelde persoon?: Gearresteerd op 1 maart 1941 in Nieuwenhagen, Cammaert X: Bijlage VIII. Arrestatie communisten en radicale socialisten 1940-1945
https://www.oorlogsgravenstichting.nl/persoon/86694/johannes-wilhelmus-kuijpers
muur: links17-02
Rooyackers /Rooijackers,
Wim A.
∗ 1918-03-13
Heerlen
† 1944-09-05
Vught
Heerlen - K.P. - Zie zijn verhaal van Wilhelmus Antonius Rooijackers bij www.wo2slachtoffers.nl, zie link. Zijn stoffelijke resten liggen in de Asputten achter het crematorium in kamp Vught.
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/129940/wilhelmus-antonius-rooijackers
https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/52956/Rooijackers-Wilhelmus-Antonius-Wim.htm
muur: links17-03
Savelsberg,
Reinier
Harry
∗ 1895-04-27
Schaesberg
† 1943-05-02
Wellerlooi (Bergen [L])
Heerlen - mijnstaking - Reinier Savelsberg was electromonteur op de staatsmijn ON III. De geschiedenis achter het verzetsmonument Wellerlooi
Zie ook:
het artikel: als de mijnwerkers staken tegen de Duitse bezetter
demijnen.nl: april-mei-staking 1943
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/134746/renier-savelsberg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/De_Hamert.jpg
Wikipedia NL: April-meistakingen
muur: links17-04
Schiphorst,
Tom
∗ 1923-01-01
Heerlen
† 1945-03-09
Mauthausen
Heerlen - Student - Leerling MTS, woonachtig in Nijmegen. Verzorgde onderduikers en verspreidde illegale bladen. Bovendien verborg hij een Amerikaanse piloot. Op 1 augustus 1944 werd hij gearresteerd en op 9 maart 1945 is hij om het leven gekomen in KZ Mauthausen.
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/136509/thomas-adrianus-maria-schiphorst
https://www.oorlogsdodennijmegen.nl/persoon/schiphorst/7fa8ecb3-9115-44f1-ae8a-a866582d5c46
muur: links18-01
Schutte,
Jacob
∗ 1920-12-01
Heerlen
† 1944-12-31
Neuengamme
Heerlen - Mijnwerker
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/138451/jacob-schutte
muur: links18-02
Sikkes,
Hendrik
∗ 1894-11-24
Gaasterland
† 1945-05-31
Bergen-Belsen
Heerlen - Mijnwerker. „Als gevolg van verraad arresteerden Nitsch, Conrad en landwachter M. Raeven op 19 juni 1944 mevrouw B. Heddema, de familie Hardeveld uit Brunssum, H. Sikkes uit Heerlen en een aantal niet bij naam bekende joden. Op 1 september kwamen de gezinsleden Hardeveld weer vrij. Mevrouw Heddema werd begin 1945 in Innsbruck bevrijd. Sikkes stierf op 31 mei 1945 in Bergen-Belsen. Over het lot van de gearresteerde joden is niets bekend.“ (Cammaert VIb, pagina 671)
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/139948/hendrik-sikkes
muur: links18-03
Tempelaars,
Meindert
∗ 1904-06-06
Den Haag
† 1943-05-02
Wellerlooi (Bergen [L])
Heerlen - mijnstaking - Meijnardus Jacobus Tempelaars was houwer op de staatsmijn ON III. Gefusilleerd op de Hamertse hei bij Wellerlooi i.v.m. de mijnstaking
demijnen.nl: De Limburgse mijnen en mijnwerkers tijdens de bezetting 1940-1944 waaronder de april-mei-staking 1943
De geschiedenis achter het verzetsmonument Wellerlooi. Volgens oorlogsgravenstichting.nl vermoord in Maastricht.
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/152837/meijnardus-jacobus-tempelaars
https://www.demijnen.nl/actueel/artikel/als-de-mijnwerkers-staken-tegen-de-duitse-bezetter
muur: links18-04
Sluymers,
Leendert
∗ 1922-01-03
Heerlen
† 1945-03-03
Hamburg-Neuengamme
Heerlen - onderduiker - Reden arrestatie ontduiken arbeidsinzet. Gearresteerd op 25-07-1944
In de bewaard gebleven dodenboeken van Neuengamme (de registratie van overleden gevangenen) staan verschillende ziekten waaraan gevangenen zijn gestorven: enteritis, tuberculose, dysenterie, hartfalen, enz. Dat is verhullend. De ware doodsoorzaak zijn vrijwel altijd de abominabele omstandigheden in het kamp geweest. Bovendien zijn de gegevens volledig onbetrouwbaar. Vaak werd er in de registratie maar wat opgeschreven. (Bron: Nederlanders in Neuengamme)
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/142240/leendert-sluijmers
muur: links19-01
Smit,
Sjef
∗ 1916-09-09
Roermond
† 1942-09-17
Amsterdam
Heerlen - vroeg verzet - Groep Smit - politie - Jef Smit was voor de oorlog beroepsmilitair, koos na de demobilisatie in juli 1940 voor een dienstverband bij de marechaussee in Heerlen. Lang hield hij het er niet vol. Het was hem een doorn in het oog dat het openbaar optreden van N.S.B.-ers en andere pro-Duitse elementen ongestraft bleef. Toen bovendien duidelijk werd dat anti-N.S.B.-sentimenten de kop moesten worden 107 ingedrukt, was voor hem de maat vol. Hij verloor het vertrouwen in de leiding van de marechaussee en in het voorjaar van 1941 nam hij ontslag. Op 19 juni trad hij als bankwerker in dienst van de Oranje Nassaumijn waar hij dynamietstaven achterover drukte voor het plegen van sabotageacties.(Camm 2 p. 107)
Smit is gefusilleerd en werd herbegraven op 17 mei 1954 in Maastricht in graf R 20b op de Gemeentelijke begraafplaats aan de Tongerseweg, ererotonde R: graven van 6 omgekomen Limburgse verzetsmensen.
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/142962/joseph-smit
muur: links19-02
Spreksel,
Charles
∗ 1916-07-03
Heerlen
† 1945-01-07
KZ Schömberg, KZ Natzweiler
Heerlen - vroeg verzet - Groep Smit - Oud-militair en etaleur. Verspreidde in het begin illegale bladen en stencils, die door kapelaan E. Hennekens uit Valkenburg werden geleverd. Zij kregen in toenemende mate steun van jongeren, voornamelijk familieleden en goede vrienden. Tegen het einde van 1940 hadden de middelbare scholieren A.J.A. Rameckers, P.L.W.A. Leclou en H.H. Baeten een illegaal groepje gevormd.(Cammaert hoofdstuk II, pp. 109 -110) Volgens bidprentje gearresteerd op 2 feb. 1942 en via Maastricht, Amsterdam, Amersfoort, Vught, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Ottobrünn in Dautmergen beland, waar hij op 6 jan. 1945 stierf.
Akte van overlijden op oorlogsbronnen.nl
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/146304/charles-spreksel
muur: links19-03
Vlemmings,
Lambert
∗ 1918-11-10
Breda
† 1945-02-23
Dachau
Heerlen - vroeg verzet - Groep Smit - Lambertus Arnoldus Vlemmings was oud-militair en besteller Van Gend & Loos. Verspreidde in het begin illegale bladen en stencils, die door kapelaan Hennekens uit Valkenburg werden geleverd. „Vanaf het voorjaar van 1941 legde de groep-Smit zich ook toe op het vergaren van inlichtingen en het verzamelen en kopen van wapens, munitie en explosieven. Met de leiding hiervan belastte Smit L. Vlemmings.“ (Cammaert hoofdstuk II, p. 110). Gearresteerd op 02-02-1942, veroordeeld tot 12 jaar tuchthuis, overleden te Dachau 23-02-1945.
https://www.oorlogsgravenstichting.nl/persoon/161797/lambertus-arnoldus-vlemmings
muur: links19-04
Tobben,
Harrie /Harry
∗ 1917-08-24
Heerlen
† 1945-03-15
Hameln (D
Heerlen - vroeg verzet - Ordedienst - Netw. Bongaerts - politie - carillon - Lid van de mijnpolitie. Was o.a. betrokken bij sabotage in de Oranje-Nassaumijn I (O.N. I) te Heerlen, wat door de SiPo werd achterhaald. In juni 1942 dook hij onder in Baexem op advies van bevriende politiemensen, maar hij ging gewoon door met zijn hulp aan vluchtelingen. Uit de redevoering van Dr. Fred Cammaert bij de onthulling van de plaquette bij het vredescarillon.): „Onder de bezielende leiding van Charles Bongaerts gingen hij en andere oud militairen zich toeleggen op alle mogelijke verzetsactiviteiten, variërend van hulp aan joden, geallieerde vliegeniers en onderduikers tot het verzamelen van wapens en inlichtingen, de vervaardiging en verspreiding van illegale bladen en het plegen van sabotage. Door infiltratie van provocateurs in Duitse dienst werd hij op 6 augustus 1943 opgepakt.“
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/154329/hendrikus-hubertus-tobben
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-baas-vanheeswijck/I50782.php
Wikipedia NL: Harrie Tobben
muur: links20-01
Cann, van
Frans P.M.
∗ 1886-12-22
Melick en Herkenbosc
† 1945-03-31
Bergen-Belsen
Helden - burgemeester - Burgemeester van Helden. „Op grond van informatie, verkregen door de inzet van enkele infiltranten, houden de Sicherheitspolizei uit Maastricht en Duitse militairen op 17 mei 1944 een grootscheepse klopjacht op onderduikers in Helden en Sevenum. Ruim vijftig personen worden opgepakt onder wie burgemeester Frans van Cann.“ (75jaarvrijheid.nl: Dit gebeurde er in Limburg in 1944) Zie de tekst boven de lijst van gesneuvelden van Helden
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/24349/frans-peter-mathis-van-cann
muur: links20-03
Hoebers,
Peter
∗ 1920-07-09
Helden
† 1944-08-10
Helden
Helden - Peter Johannes Jacobus Hoebers was hoefsmid.
„In de vroege ochtend van donderdag 10 augustus lichtte Nitsch, geassisteerd door vier leden van de Ordnungspolizei, Peter Hoebers en Peter Korsten in Helden-Panningen van hun bed. Korsten, vader van dertien kinderen, had evenwel niets met de K.P. te maken. De Korsten die Nitsch zocht was niet P. maar L. Korsten. Als eerste werd Hoebers uit zijn huis gehaald en na Nitsch’ commando laufen, schneller laufen voor zijn woning doodgeschoten. Hetzelfde lot trof P. Korsten. De lijken moesten op straat blijven liggen.“ (Cammaert hoofdstuk VI, p. 603)
Het Everlo-monument in Panningen (gemeente Helden) is opgericht ter nagedachtenis aan 94 medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/64271/peter-johannes-jacobus-hoebers
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1717
muur: links20-04
Krans,
Cornelis
∗ 1887-03-30
Hoogezand
† 1944-03-02
Helmond
Helden - vroeg verzet - L.O. - carillon - Cornelis Krans woonde op een boerderij in Helden en huisvestte al vroeg in de oorlog een joods gezin in een ondergrondse schuilplaats op een steenworp afstand van zijn woning. Toen na de April-Meistakingen in 1943, waaronder de mijnstaking, de onderduik massale vormen aannam, kwam het verzet in Venlo op het idee, militaire opleidingskampen in de bossen van Noord- en Midden-Limburg op te zetten. Daarvoor stelde Krans enkele demontabele kippenhokken beschikbaar. Die werden herbouwd in de bossen achter de boerderij. Omdat de onderduikers het niet zo nauw namen met de eigen veiligheid, deden al gauw allerlei geruchten de ronde. De gevolgen van zoveel loslippigheid konden niet uitblijven. In juli 1943 overviel een grote Duitse troepenmacht het boskamp, dat net op tijd ontruimd was. De bewoners kwamen met de schrik vrij. Zo niet Krans. Hij werd opgepakt en overgebracht naar een gevangenis in Duitsland. Ernstig ziek keerde hij naar Nederland terug waar hij in maart 1944 overleed. (Dr. Fred Cammaert, redevoering bij de onthulling van de plaquette bij het vredescarillon.)
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/84666/kornelis-krans
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/2128/helden-bovensbos-monument
muur: links20-05
Jacobs,
Peter
∗ 1908-10-25
Helden-Beringe
† 1945-06-18
Mainau
Helden - L.O. - duikhoofd - Peter Johannes Jacobs was voorzitter van de vereniging jonge boeren Helden-Beringe.Tijdens de oorlogsjaren nam hij als duikhoofd de verantwoording op zich voor het onderbrengen van ongeveer honderd onderduikers in Beringe e.o. Op 15 augustus werd hij door de SiPo gearresteerd als gevolg van verraad. Hij probeerde nog te vluchten, maar werd door een kogel geraakt. Op 6 september werd hij van Vught naar Sachsenhausen gedeporteerd. Na de bevrijding van het kamp, waar hij verbleef, werd hij naar een herstellingsoord op Mainau gebracht, een eilandje in het Bodenmeer. Daar stierf hij op 18 juni 1945.
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/69586/peter-johannes-jacobs
http://www.moennik.nl/database/res_bid.php#gallery-215
muur: links21-01
Korsten,
Peter
∗ 1904-10-03
Helden
† 1944-08-10
Helden
Helden - Bedrijfstoezichthouder. „In de vroege ochtend van donderdag 10 augustus lichtte Nitsch, geassisteerd door vier leden van de Ordnungspolizei, Peter Hoebers en Peter Korsten in Helden-Panningen van hun bed. Korsten, vader van dertien kinderen, had evenwel niets met de K.P. te maken. De Korsten die Nitsch zocht was niet P. maar L. Korsten. Als eerste werd Hoebers uit zijn huis gehaald en na Nitsch’ commando „laufen, schneller laufen“ voor zijn woning doodgeschoten. Hetzelfde lot trof P. Korsten. De lijken moesten op straat blijven liggen.“ (Cammaert hoofdstuk VI, p. 603)
Het Everlo-monument in Panningen (gemeente Helden) is opgericht ter nagedachtenis aan 94 medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/83634/peter-korsten
https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/52634/Korsten-Peter.htm
muur: links21-02
Mullen, van der
Alphons J.A.
∗ 1886-11-01
Liège
† 1945-05-31
Bergen-Belsen
Helden - politie - Opperwachtmeester, commandant marechaussee Helden-Panningen. In Helden waren maar liefst drie politiemensen actief in de plaatselijke LO en KP. Op 4 sept. 1944 van Vught naar Sachsenhausen vervoerd. (Het Vrije Volk 20-07-1945, inlichtingen verzocht)
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/107564/alphonse-joseph-arnold-van-der-mullen
http://www.lo-lkp.nl/het-grote-gebod-deel-2/necrologie.html
muur: links21-03
Sch?,
Albert?
∗ 0000-00-00
† 0000-00-00
Helden -

muur: links21-04
Schilte,
Ant. M.
∗ 1907-08-27
Rotterdam
† 1944-11-15
Sachsenhausen,
Helden - Slachtoffer van de grote razzia op 17 mei 1944 in Helden en Sevenum. Meer dan 50 mensen werden gearresteerd. Zeven van hen overleefden de oorlog niet of stierven kort daarna, onder wie Toon Schilte. Zie voor meer informatie de tekst boven de lijst van gesneuvelden van Helden
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/136474/antonius-maria-schilte
muur: links22-01
Wolters,
Jan
∗ 1910-07-31
Herten
† 1944-10-25
Roermond
Herten - Johannes Gerardus Hubertus "Jan" Wolters, mijnwerker. Had enkele Russische dwangarbeiders in huis opgenomen en maakte daar geen geheim van, moest zijn loslippigheid op 25 oktober met de dood bekopen. Toen hij wilde vluchten, nadat hij door een dorpsgenoot verraden was, schoten leden van de N.S.D.A.P.-Ortsgruppe Roermond hem in zijn buik. In het ziekenhuis van Roermond bezweek hij aan zijn verwondingen. (Cammaert VIb, p. 629)
https://www.oorlogsgravenstichting.nl/persoon/174348/johannes-gerardus-hubertus-wolters
muur: links22-03
Berkhout,
Jacob H.
∗ 1904-08-12
Culemborg
† 1945-05-31
Malchow
Heythuysen - L.O. - K.P. - Elektrotechnicus, Gearresteerd 10-06-1944
https://www.oorlogsgravenstichting.nl/persoon/10857/jacob-hermanus-berkhout
muur: links22-05
Driessen,
Harry G.
∗ 1921-11-11
Horst
† 1944-09-06
Tijdens transport
Horst - Student - Hun groep werd twee keer door de SiPo geïnfiltreerd, de tweede keer met succes. „Ook Horst ontsnapte niet aan de terreur van het commando-Berendsen van de AKD. Die maakten o.l.v. Johan Berendsen, de „schrik van Venlo“, jacht op onderduikers. Op 29 juli 1944 werd H.G. Driessen, een regionaal verspreider van „Vrij Nederland“ en „Trouw“, door J. Sabbé en J. van Zutphen aangehouden. Driessen probeerde te vluchten, maar hij werd door een kogel in de rug getroffen. Via het ziekenhuis van Horst kwam hij in Vught terecht. Tijdens het transport van gevangenen van Vught naar Sachsenhausen op 6 september probeerde hij, waarschijnlijk ter hoogte van Ravenstein, opnieuw te ontsnappen. De bewakers openden het vuur, Driessen werd dodelijk getroffen. (Cammaert VIb, p. 592)
https://www.oorlogsgravenstichting.nl/persoon/36100/hendrik-gijsbert-driessen
muur: links23-01
Kroezen,
Herman L.M.
∗ 1919-12-02
Boxmeer
† 1945-05-31
Bergen-Belsen?
Horst - politie - Gedetacheerd bij de politie in Weert. Hoewel niet bij het georganiseerde verzet, steunde dit waar waar hij kon en viel tenslotte als slachtoffer daarvan. Met politieman K.W.L.A. Wering, opperluitenant A. Josephs en marechaussee Lambert Dusink werd hij ter verantwoording geroepen door de SiPo in Maastricht omdat in Weert de illegale werker Dorssers was ontsnapt. Van Maastricht werd hij naar Vught getransporteerd en later naar Sachsenhausen-Oranienburg. In 1969 was niet duidelijk waar hij precies overleden was. Cammaert noemt Bergen-Belsen (p. 704-705)
https://www.oorlogsgravenstichting.nl/persoon/85337/hermanus-laurentius-maria-kroezen
muur: links23-02
Smulders,
Gerard A.
∗ 1918-07-21
Horst
† 1944-08-19
Vught
Horst - L.O. - Landbouwer. Hij verzorgde onderduikers en krijgsgevangenen. Op 2 augustus 1944 wilden medewerkers van de Arbeitskontrolldienst zijn broer Frans aanhouden. Een onderduiker had diens naam genoemd. Nog ’s nachts bevrijdden vijf verzetslieden uit Sevenum hem uit het ziekenhuis. Gerard, die zich hevig had verzet tegen de aanhouding van zijn broer, was eveneens opgepakt. Hij werd als gijzelaar vastgehouden, naar Vught overgebracht en een paar weken later gefusilleerd. Vernoemd op het monument op de fusilladeplaats en de herdenkingswand in het Nationaal Monument Kamp Vught. In America is de Gerard Smuldersstraat naar hem vernoemd.
https://www.oorlogsgravenstichting.nl/persoon/143339/gerard-antoon-smulders
https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/53386/Smulders-Gerardus-Antoon.htm
muur: links23-03
Starren,
Jozef Mathieu
∗ 1900-10-15
Maastricht
† 1945-05-31
Bergen-Belsen
Horst - politie - Opperwachtmeester Staatspolitie. Behoorde tot een verzetsgroep die onderduikers, studenten en piloten had ondergebracht in twee kampen in de Schadijkse Bossen. Antonie Damen, een jonge scheepswerktuig­bouwkundige die voor de Duitse inlichtingendienst werkte, infiltreerde in de groep. Met 15 anderen op 19 augustus 1943 gearresteerd.
http://horstsweethorst.blogspot.com/2015/05/intermezzo-de-ongewild-tragische-rol.html
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/1253/horst-oorlogsmonument
muur: links23-04
Eijnden, van den
Martien A.
Watje
∗ 1917-02-04
Venray
† 1944-09-05
Horst-America
Horst - Slager Over de toedracht van het overlijden van Martinus Antonius van den Eijnden gaan een aantal verhalen in de rondte, het blijft dan ook speculeren welk van de verhalen de juiste is maar beneden het verhaal van Henk Struik.
Begin september ’44, op de avond vóórdat v.d. Eijnden en de Bruijn zijn omgebracht, vond er op de Crisishoeve nog een bespreking plaats. Daar waren, naast v.d Eijnden en de Bruijn, ook Henk en nog enige anderen bij. Bij het weggaan werd afgesproken dat Henk de volgende morgen zou terugkomen. Er is niets afgesproken over een eventuele klus de volgende dag. ’s Nachts ontspoorde er een Duitse trein ter hoogte van de Clarinet, de Duitse militairen trokken toen de Zeilberg in en gingen huis aan huis kloppen om mannen en jongens mee te nemen om hen mee te laten helpen aan de ontspoorde trein..
Toen Henk naar de Crisishoeve wilde gaan, hield mevrouw Piijnenburg hem tegen en verstopte hem in huis. Ze was bang dat hij anders door de Duitsers gepakt zou worden, mee zou moeten helpen aan de trein en dan naar Duitsland zou worden overgebracht. Zodoende kwam Henk die morgen niet op de Crisishoeve.
Vanuit de Crisishoeve was intussen gezien hoe Duitsers de fiets van een kind hadden afgepakt. Tinuske en Frits werden hierover zo kwaad, dat ze onmiddellijk de auto pakten en de Duitsers achterna reden. Ze hebben de fiets van de Duitsers teruggepakt en wat er verder is gebeurd, is Henk niet bekend..
Na zoekakties zijn de volgende dag Tinuske en Frits gevonden. Dr. van Noord werd er nog bijgeroepen, doch die kon enkel de dood constateren. Op zaterdagavond vond de begrafenis plaats. Martien in de Zeilberg en Frits in Asten.”
Hoe uiteindelijk de executie heeft plaatsgevonden is niet bekend maar gezien hun verwondingen werden ze vermoedelijk door de Duitsers doodgeslagen.
Na de oorlog werd hij postuum onderscheiden met het Medal of Freedom.
Railwachtloper Piet Seijkens uit Zeilberg zou ook door de Duitsers zijn opgepakt en mishandeld toen hij op dat moment de spoorweg controleerde, echter deze slaagde erin on in de Peel te vluchten. Twee Americanen, W. Verstegen en G. Elbers, die op hetzelfde moment kwamen aanfietsen vanuit Griendtsveen werden eveneens door de Duitsers aangehouden. Beiden werden ze de bewuste trein ingewerkt om verhoord te worden maar even verderop weer uit de rijdende trein gegooid.


https://www.oorlogsslachtoffers.nl/deurne/martinus-antonius-van-den-eijnden/
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/41765/martinus-antonius-van-den-eijnden
muur: links24-01
Poels,
Jacob
∗ 1885-02-21
† 1944-08-04
Horst-America
Horst - Jacob en Johanna Poels-Emonts vingen tijdens de Tweede Wereldoorlog tientallen joden, onderduikers, krijgsgevangenen en geallieerde vliegeniers op in hun boerderij „De Zwarte Plak“ bij America. Jacob stierf aan een hartaanval toen hij het veld invluchtte tijdens een razzia op zijn boerderij. Johanna stierf vlak na de oorlog. Zij zijn op 15-11-2010 herbegraven op de erebegraafplaats Loenen (krantenartikel)
Jack Poels van Rowwen Hèze heeft op het album Station America (1993) zijn grootouders geëerd met het lied „De Zwarte Plak
https://oorlogsgravenstichting.nl/assets/content/person/0119/0119019/1335207005.jpg
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/1253/horst-oorlogsmonument
Wikipedia NL: Zwarte Plak
muur: links24-02
Smits,
Frank G.
∗ 1919-08-29
† 1944-04-04
Utrecht
Hulsberg - vroeg verzet - Student - Rechtenstudent. Hij weigerde de loyaliteitsverklaring te ondertekenen en ging in de verzetsbeweging (bracht activiteiten van de Duitsers op Nederlandse vliegvelden in kaart en gaf deze door aan de geallieerden), gearresteerd 12-08-1943, verdacht van samenzwering. Na verblijf in diverse gevangenissen uiteindelijk door een speciale krijgsraad ter dood veroordeeld en dan gefusilleerd wegens verboden wapenbezit.
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Frank G. Smits op de lijst van personen die tijdens de bezetting belangrijk waren voor Valkenburg.

muur: links24-04
Hillebrand,
Johann
∗ 1922-07-12
Herzogenrath (D)
† 1944-06-10
Liège
Kerkrade - België - Mijnwerker. Lid verzet behorend tot de Belgische verzetsorganisatie Armée Secrète (A.S.) ofwel Geheim Leger. Dit was in aanvankelijk een anti-communistische organisatie. Het was, net als de OD in Nederland, ontstaan uit een initiatief van beroepsmilitairen uit het vooroorlogse leger. Hun doel was tegen het einde van de oorlog een machtsvacuüm te voorkomen, uit angst voor een communistische staatsgreep. In tegenstelling tot delen van de OD werd de A.S. een echte verzetsorganisatie, die zich o.a. bezighield met het plegen van overvallen op Duitse treinen en legerauto’s. In april 1944 werd Johann gearresteerd, in juni doodgeschoten wegens verboden wapenbezit. Volgens kerkradewiki bij een vluchtpoging op 4 mei 1943.
https://kerkradewiki.nl/kerkrade/verzet-tijdens-de-tweede-wereldoorlog/
https://kerkradewiki.nl/kerkrade/verzet-tijdens-de-tweede-wereldoorlog/
muur: links25-01
Horstmann,
Henderich
Hein
∗ 1902-01-30
Börger
† 1943-05-04
Maastricht
Kerkrade - mijnstaking - Mijnwerker Henderich Horstman uit Kerkrade doet mee aan de mijnstaking in de Domaniale Mijn en wordt daar gearresteerd. Bij de overbrenging van de gevangenis naar de rechtszaal op 4 mei 1943 probeerde hij te ontsnappen, maar hij werd door een kogel in de arm getroffen. Op commando van de bevelvoerende officier werd hij meteen daarna op straat doodgeschoten. (Cammaert VIa, pagina 493) Ligt op de Gem. Begraafplaats te Kaalheide, Vak/rij/nummer 4 86
Erelijst 1940-1945
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/67004/henderich-horstmann
https://kerkradewiki.nl/kerkrade/verzet-tijdens-de-tweede-wereldoorlog/
Wikipedia NL: April-meistakingen
muur: links25-02
Lochtman-?,
Hein
∗ 0000-00-00
† 0000-00-00
Deze naam is bijna onleesbaar.

muur: links25-03
Ommeren, van
Godefridus
Frits
∗ 1919-11-14
Venlo
† 1944-09-11
Heerlen
Kerkrade - Leerling machinist N.S.
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/112261/godefridus-van-ommeren
muur: links25-04
Creusen,
Wiel
oom Kees
∗ 1893-07-31
Kerkrade
† 1945-05-31
Bergen-Belsen
Kerkrade - RVV - Jan Willem Creusen was Distributie-ambtenaar en oudvoorzitter van de plaatselijke Unie-afdeling, hij was ook betrokken bij de hulp aan onder meer joodse onderduikers, leidde in Kerkrade de verspreiding van het blad “Je Maintiendrai”. Hoofdkoerier van de R.V.V. voor Zuid-Nederland en contactman tussen de leiding en de regio. De radioverbinding van Boersma in Eindhoven was het enige contact tussen de R.V.V.-leiding en Burgers. In het voorjaar en de zomer van 1944 waren de belangrijkste koeriers en contactpersonen in Duitse handen gevallen. Als eerste was Guermonprez op 4 april op het Centraal Station te Amsterdam gearresteerd. Een dag later werd Creusen met een koffer vol distributiebescheiden in de trein tussen Utrecht en Maarssen aangehouden. Gubbels slaagde erin het verbroken contact te herstellen, maar ook hij viel in Duitse handen. Op 4 augustus werden bij een trein­controle op het station van Den Bosch een vals identiteitsbewijs en een revolver op hem gevonden. Deze arrestaties brachten de organisatie in Limburg niet in moeilijkheden. Wellicht kon geen verband gelegd worden tussen de gearresteerde personen en de R.V.V. en zwegen ze alle drie tot het einde toe. Geen van drieën overleefde de oorlog. Guermonprez werd op 10 juni en Gubbels op 11 augustus 1944 in Vught doodgeschoten als represaille voor een aanslag op een collaborerende politieman uit Den Bosch. Creusen bezweek op 31 mei 1945 aan de gevolgen van de ontberingen in Duitse kampen.(Cammaert IX, pp. 947-952)
https://kerkradewiki.nl/kerkrade/verzet-tijdens-de-tweede-wereldoorlog/
muur: links26-01
Nieskens,
Hendrik Johan Marie
Harrie
∗ 1924-10-11
Kessel (L)
† 1944-12-30
Weert
Kessel - K.P. - Hij was lid van de N.B.S. (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) ontstaan uit het verzet
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/1773/kessel-oorlogsmonument
muur: links26-02
Schreurs,
Frans J.J.
∗ 1915-10-09
Kessel
† 1944-11-19
Venlo
Kessel - Op 14 november 1944 werden Frans en zijn vader Christiaan gearresteerd op verdenking van een aanslag in het bos bij Kessel-Eik, in de buurt van hun boerderij. Zij werden naar de SiPo in Venlo overgebracht. Frans werd in het politiebureau gemarteld en doodgeschoten door SiPo-man C. Schut.
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/1773/kessel-oorlogsmonument
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/137803/franciscus-hubertus-hendrikus-schreurs
muur: links26-03
Geloven, van
Leonardus Hendrikus
Len
∗ 1925-12-09
Kessel (L)
† 1944-10-09
Kessel (L)
Kessel -
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/1773/kessel-oorlogsmonument
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/48576/leonardus-hendrikus-van-geloven
muur: links26-04
Hendrix,
Jan Jozef
∗ 1901-03-09
Grubbenvorst
† 1945-02-09
Buchenwald
Maasbracht - L.O. - geestelijke - Opgegroeid in Geysteren. In 1927 kapelaan in Maasbracht. Samen met zijn neef G. Hermkens, kapelaan te Montfoort, gepakt bij het loodsen van mensen door het front (frontcrossing) op 17 december 1944. Cammaert VIb p. 629. „Gearr. 17-12-’44 ten huize van zijn neef Hermkens.“ (Het grote gebod, p. 327)
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/61680/johannes-jozef-hendrix
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/61680/johannes-jozef-hendrix
muur: links27-02
Timmermans,
Antonius Gerardus (Antoon)
∗ 1923-07-25
Maasbree
† 1945-04-06
Buchenwald
Maasbree - Landbouwer
https://www.oorlogsgravenstichting.nl/persoon/154089/antonius-gerardus-timmermans
muur: links27-03
Frencken /Frenken,
Jacobus Petrus Hubertus (Jacqu
∗ 1921-11-07
Urmond
† 1944-06-15
Bloemendaal
Maasniel - K.P. - A. Reulen en J.P.H. Frencken hadden al een aanzienlijke staat van dienst op verzetsgebied toen ze in december 1943 werden gevraagd deel te nemen aan de Knokploeg Roermond. Zij verplaatsten hun werkterrein in januari 1944 naar Noord-Holland. (Cammaert 7, p. 768)
Bericht van de Höhere SS und Polizeiführer ‘Nordwest’: „Het Polizeistandgericht heeft de volgende Nederlanders ter dood veroordeeld: Den fabrieksarbeider Albert Reulen uit Roermond en den lasser Jacobus Frenken uit Maasniel. De veroordeelden hadden als leden van een terroristengroep deelgenomen aan de gewapende overvallen op het gemeentehuis Haelen op 13 februari 1944, op het gemeentehuis in Venhuizen op 18 maart 1944 en op het gemeentehuis in Heiloo op 12 mei 1944. Daarbij werden levensmiddelenbonnen, geld, formulieren voor persoonsbewijzen en andere zaken in vrij groten getale gestolen. Bij de overval op het gemeentehuis in Venhuizen heeft een der daders den zich te weer stellenden politieagent neergeschoten. Daarmede hebben de veroordeelden zich schuldig gemaakt aan deelneming aan een geheime organisatie, aan voortgezette sabotage en aan het onbevoegd bezit van vuurwapens.“
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/45383/jacobus-petrus-hubertus-frenken
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/131/maasniel-verzetsmonument
muur: links28-02
Laar, van
Jacob M.
∗ 1893-01-06
Maurik
† 1944-08-08
Maastricht
Maasniel - Op 29 juli 1944 hield de SiPo-Maastricht, vergezeld door G. Holla en de politiebeambten A. Roselle en G. Verheesen, een razzia. … Met bruut geweld en intensieve verhoren hoopte de SiPo meer aan de weet te komen over de plaatselijke illegaliteit. Noch de huiszoekingen noch de verhoren leverden iets op. … De 51-jarige Jacob Melis van Laar is in de gevangenis aan een hartverlamming overleden. (Cammaert VIb, p. 623)
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/131/maasniel-verzetsmonument
muur: links28-03
Plas,
Willem
∗ 1924-05-25
Arnhem
† 1945-02-15
Oranienburg, Sachsenhausen
Maasniel - Plaquette in het station Roermond.
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/118569/wilhelminus-jan-plas
muur: links28-04
Smeets,
Joseph
∗ 1904-02-18
Wessem
† 1944-09-26
Maalbroek/Asenray, gem. Maasni
Maasniel - L.O. - Wegens verboden wapenbezit in de buurt van de Duitse grens doodgeschoten samen met de onderduiker Paul J. Peeters. (Cammaert VIb p. 624) Gearresteerd op 25 sept. 1944 (Het grote gebod, p. 327)
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/142702/joseph-hubertus-smeets
https://wo2slachtoffers.nl/bio/53235/Smeets-Joseph-Hubertus.htm
muur: links28-05
Assen, van
Derk
∗ 1891-10-09
Hasselt (O)
† 1943-09-13
Horst (L)
Maastricht - L.O. - Deurwaarder directe belastingen, gehuwd, behoorde tot LO-Maastricht, gearresteerd op 24-7-1943 wegens huisvesten van Joods echtpaar. Derk werd wekenlang verhoord door de SiPo in de gevangenis in Maastricht. Hij liet echter niets los over de verzetsmensen met wie hij had samengewerkt. De Maastrichtse belastingdienst bood de Duitsers tevergeefs 40.000 gulden om Derk vrij te kopen. Na een poging van verzetsmensen om Derk te bevrijden, werd hij op 14 september 1943 vroeg in de ochtend naar de Schadijkse bossen in Meterik gebracht. Omdat hij bleef weigeren inlichtingen te verstrekken aan de SiPo, werd hij ter plekke doodgeschoten.
Hier werd zijn lichaam in 1946 opgegraven. Na identificatie werd hij herbegraven in zijn geboorteplaats Hasselt. De gemeente Horst heeft in 1946 een herdenkingskruis laten plaatsen. Dit kruis is vele jaren onderhouden door de Stichting Kruisen en Kapellen van Horst a/d Maas.
In 1963 vond het stoffelijk overschot van Derk een laatste rustplaats op het Ereveld van de Stichting Oorlogsgraven in Loenen op de Veluwe.
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
https://forum.mestreechonline.nl/forum/mestreech-maastricht/geschiedenis-maastricht/tweede-wereldoorlog-en-bevrijding/1223-verzetsstrijders-maastricht
muur: links29-02
Assen-Grolleman, van
Berendje
∗ 1894-03-29
Hasselt (Ov)
† 1945-02-18
Ravensbrück
Maastricht - L.O. - Berendina van Assen-Grolleman werd gearresteerd 24-7-1943 wegens huisvesten van Joods echtpaar. Het was een gemis dat de echtgenote van Derk van Assen niet genoemd werd bij het herdenkingskruis in de Schadijkse bossen in Meterik. Haar aandeel in het verzet, samen met haar man Derk, is een gedeelde heldendaad. Haar verblijf in een concentratiekamp en haar dood in februari 1945 zijn het tragische gevolg van haar getoonde moed in het verzet tegen de Duitse bezetters. After temporary detention in camp Vught, Berendje was deported, without any form of trial, to Ravensbrück concentration camp in Germany. On February 18, 1945, she died of exhaustion, in miserable circumstances. The location of her last resting place is unknown.
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
https://forum.mestreechonline.nl/forum/mestreech-maastricht/geschiedenis-maastricht/tweede-wereldoorlog-en-bevrijding/1223-verzetsstrijders-maastricht
muur: links29-03
Boorn, v.d.
René A. Ch.
∗ 1907-10-29
† 1945-01-20
Linne
Maastricht - Adjunctcommies Provinciale Griffie, ongehuwd, werkte voor de inlichtingendienst, gearresteerd 20-1-1945 bij poging ten zuiden van Roermond door de vijandelijke linies te breken, gefusilleerd.
Zie ook op wo2slachtoffers.nl
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
https://forum.mestreechonline.nl/forum/mestreech-maastricht/geschiedenis-maastricht/tweede-wereldoorlog-en-bevrijding/1223-verzetsstrijders-maastricht?t=1029
muur: links29-04
Bartels,
Roelf H.
∗ 1868-09-25
Groningen
† 1942-12-14
KZ Neuengamme
Maastricht - Groep-Dresen - Fabrikant, gehuwd, mede-oprichter van de groep Dresen.
Bartels en zijn 36 jaar jongere vrouw Maria hebben twee winkels in Maastricht, een in de Heggenstraat en een aan de St. Maartenslaan. Reservekapitein van het Nederlandse leger. Ondanks zijn al gevorderde leeftijd gaat Bartels in het verzet. In zijn Tricotagehuis aan de Heggenstraat brengt hij zestig ontsnapte Belgische krijgsgevangenen onder, die vervolgens de grens over worden gesmokkeld. Bartels is ook een van de sleutelfiguren bij de uitgave en vervaardiging van het verzetsblad Oranje Post. Het eerste nummer bevat onder meer de door hem opgestelde richtlijnen voor ‘goede’ Nederlanders.
De verzetsgroep wordt door Isidoor Brandon, de joodse (!) compagnon van Tom Engeln verraden. Op 12 december 1941 pakt de SiPo Bartels op. Hij belandt uiteindelijk in het concentratiekamp Neuengamme. Daar overlijdt hij net iets meer dan een jaar na zijn arrestatie. Hij is dan 74 jaar oud.
Meer informatie (pdf)
Gearresteerd volgens mestreechonline.nl op 2-11-1941, volgens Cammaert hoofdstuk II, p. 117 op 12-12-1941
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
https://forum.mestreechonline.nl/forum/mestreech-maastricht/geschiedenis-maastricht/tweede-wereldoorlog-en-bevrijding/1223-verzetsstrijders-maastricht?t=1029
muur: links30-01
Brouwer,
Leendert Th.
Leo
∗ 1907-06-01
Nijmegen
† 1943-05-02
Wellerlooi (Bergen [L])
Maastricht - mijnstaking - Districtsleider CCD, gehuwd. Hij was lid van verzetsgroep Bouman, die neergehaalde geallieerde vliegtuigbemanningen en ontsnapte krijgsgevangenen naar de veiligheid hielp. Gearresteerd 1-5-1943 wegens opwekking tot deelname aan principiële staking i.v.m. terugvoeren krijgsgevangenen, gefusilleerd.
Begraven in Maastricht, begraafplaats aan de Tongerseweg, ererotonde R: graven van 6 omgekomen Limburgse verzetsmensen.
Zie ook:
het artikel: als de mijnwerkers staken tegen de Duitse bezetter
oorlogsgravenstichting.nl
De geschiedenis achter het verzetsmonument Wellerlooi
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
https://www.archiefwell.nl/historie/tweede-wereldoorlog/massagraf-op-quotde-wellsche-heidequot-nu-de-hamert
Wikipedia NL: April-meistakingen
muur: links30-02
Droogleever-Fortuyn,
Kees /Cees
∗ 1922-04-10
Amsterdam
† 1944-09-07
Mauthausen
Maastricht - gefusilleerd

http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
Wikipedia NL: Cees Droogleever Fortuyn
muur: links30-03
Dresen,
Alf(ons)
∗ 1885-10-18
Luik
† 1944-01-05
Fort Rhijnauwen, Bunnik
Maastricht - vroeg verzet - Groep Erkens - Alphonse Henri Louis Dresen was chef-ladingmeester bij de Nederlandse Spoorwegen en wist als zodanig alles wat er in zijn gebied aan treinbewegingen gebeurde. Gehuwd, behoorde tot de verzetsgroep Erkens-De Liedekerke, gearresteerd juli 1942, gefusilleerd 5-1-1944 te Bunnik bij Utrecht. Begr. te Maastricht.
Hij was een broer van Pierre Dresen
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/35923/alphonse-henri-louis-dresen
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
muur: links30-04
Dresen,
Pierre
∗ 1897-02-07
Maastricht
† 1942-12-01
Neuengamme
Maastricht - vroeg verzet - Groep-Dresen - Inwoner Maastricht, gedemobiliseerd beroepsmilitair, tijdelijk kassier distributiedienst, oprichter van de groep-Dresen, die zichzelf aanvankelijk ook wel RAF-groep noemde. (Cammaert hoofdstuk II-II. De groep-Dresen, vanaf p. 94). Zie ook Mestreech online
Hij was een broer van Alf Dresen
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
muur: links31-01
Duijnkerke /Duin… /Duyn…,
Jan M.
∗ 1902-10-25
Yerseke
† 1943-03-04
Neuengamme
Maastricht - vroeg verzet - Groep-Dresen - De binnenvaartschipper J.M. Duynkerke vervoerde met zijn boot Maria doorgaans cement in binnen- en buitenland, maar ook vluchtelingen. De thuishaven van de Maria was de oude haven van Maastricht, het Bassin. Gearresteerd op 09-12-1941.
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2cx.htm
muur: links31-02
Goldsteen,
Frederik
∗ 1918-07-09
Rheydt (D)
† 1942-08-15
Auschwitz
Maastricht - Jood - Radio-technicus, gehuwd, bouwde radiozenders voor illegaliteit, gearresteerd 15-5-1942, overleden 15-8-1942 in Oswiecim [Polen].
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
muur: links31-03
Hendriks,
Jan
∗ 1905-05-07
Maastricht
† 1943-01-27
kamp Vught
Maastricht - CPN - Johan H. Hendriks was stratenmaker, behoorde tot verzetsgroep De Vonk [o.m. drukken en verspreiden illegale lectuur] gearresteerd september 1942, overleden 27-1-1943 in concentratiekamp Vught.
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
https://forum.mestreechonline.nl/forum/mestreech-maastricht/geschiedenis-maastricht/tweede-wereldoorlog-en-bevrijding/1223-verzetsstrijders-maastricht
muur: links31-04
Heuts,
Chris
∗ 1888-06-12
Meerssen
† 1943-02-24
Kamp Vught
Maastricht - CPN - Stucadoor. Verspreider van De Vonk. Twee arrestaties eindigen nog met een vrijlating. De derde keer loopt het anders. Tijdens een inval bij een van de leidende personen van De Vonk wordt de naam van Heuts op een lijst van medewerkers aangetroffen. Na zijn aanhouding in september 1942 wordt hij overbracht naar kamp Amersfoort. Daarna moet hij naar Vught oftewel Konzentrationslager Herzogenbusch.
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
muur: links32-01
Houtappel,
(Ed)Mond
∗ 1901-10-18
Maastricht
† 1944-11-24
Neuengamme
Maastricht - L.O. - Edmond Marie Hubert Ghislain Henri Houtappel was directeur van een wijnhandel en dreef aan de Wolfstraat 8 een grossierderij in levensmiddelen. Reservekapitein in het Nederlandse leger, was tijdens de mobilisatie 1938-1940 belast met de leiding van het grenswachtdetachement Wahlwiller van het 13e Regiment Infanterie. In zijn militaire functie fotografeerde hij onder meer ten behoeve van de Belgische geheime dienst de Duitse stellingen in de Siegfried linie. Via zijn zwager Louis Evrard Hustinx, Belgisch consul in Maastricht, werden die gegevens naar Brussel doorgespeeld. Zijn buurman in de Wolfstraat was Joseph W. Ummels Gearresteerd 10-5-1944 door verraad door .
Zie zijn verhaal op Mestreech online en bij Cammaert VIb, vanaf pagina 649.
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
muur: links32-02
Jamin,
Hubert J.
Hubèr
∗ 1880-05-29
† 1945-03-08
Buchenwald
Maastricht - L.O. - Ziekenverzorger en gevangenenbewaarder, gehuwd, behoorde tot LO-Maastricht, speciaal hulp aan gevangen verzetslieden. Gonnie Zeguers-Boere, die sinds 1942 een relatie had met SiPo-chef Ströbel/Strobel en voor hem spioneerde in LO-kringen, berichtte dat de gevangenbewaarders L. Krans en H.J. Jamin met de L.O. samenwerkten en doorgaven wanneer gevangenen op transport werden gesteld. (Cammaert VIb, pagina 650). Gearresteerd 9-5-1944, overleden in concentratiekamp
https://forum.mestreechonline.nl/forum/mestreech-maastricht/geschiedenis-maastricht/tweede-wereldoorlog-en-bevrijding/1223-verzetsstrijders-maastricht?t=1029
muur: links32-03
Lemson,
Henk
∗ 1924-04-15
Maastricht
† 1945-04-07
Makkum
Maastricht - vroeg verzet - K.P. - Groep-Dresen - Schrijver directe belastingen, behoorde tot de belastinggroep Maastricht (die het werk van de groep Dresen voortzette, nadat die was opgerold) en tot een KP in Friesland, gearresteerd en gefusilleerd in Wonseradeel.
Monument in het belastingkantoor Maastricht
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
https://forum.mestreechonline.nl/forum/mestreech-maastricht/geschiedenis-maastricht/tweede-wereldoorlog-en-bevrijding/1223-verzetsstrijders-maastricht#post13346
muur: links32-04
Lokerman,
Jo S.H.
Thijs
∗ 1901-02-05
Rotterdam
† 1945-02-11
Neuengamme
Maastricht - L.O. - carillon - Districtsleider LO-Maastricht. Uitzonderlijk in het katholieke zuiden van toen was deze districtsleider niet alleen sociaaldemocraat maar ook nog een gereformeerde „Hollander“, dus iemand van „boven de rivieren“. Gearresteerd 9-5-1944 [door verraad], „Op 11 mei 1940 werd een groep Belgische krijgsgevangenen over de Wilhelminasingel naar het station afgevoerd. Thijs Lokerman, een Maastrichtse machinist en gemeenteraadslid voor de SDAP, leidde door een gefingeerde vechtpartij met een vriend de aandacht van enkele bewakers af, waardoor een aantal krijgsgevangenen kon ontsnappen. Wellicht was dit de eerste daad van verzet in Maastricht.“ (Mestreech online).
In zijn redevoering bij de onthulling van de plaquette bij het vredescarillon zei Dr. Fred Cammaert o.a.: „Maastrichtenaar en verzetspionier Jo Lokerman werkte als treinmachinist voor de Nederlandse Spoorwegen. Hij begon al vroeg in de oorlog met de hulp aan Franstalige krijgsgevangenen, naderhand ook geallieerde vliegeniers. Daarnaast raakte hij betrokken bij de hulp aan joden en verspreidde hij verzetsbladen. „Lokerman gebruikte zijn beroep om illegale bladen in treinen te verspreiden en knoopte verbindingen aan met Belgische collega’s, zodat de mogelijkheid ontstond Engelandgangers en joodse vluchtelingen per spoor naar Frankrijk en zo mogelijk naar Zwitserland en Spanje te laten uitwijken.“ (Cammaert VIb, p. 643.) Bovendien was hij een van de oprichters van de Maastrichtse onderduikorganisatie waaraan hij enige tijd leiding gaf. Als gevolg van verraad door A.E. Zeguers-Boere viel deze verdienstelijke verzetsman in mei 1943 in handen van de SiPo. (Cammaert VIb, vanaf pagina 649.) In februari 1945 kwam hij in kamp Neuengamme om het leven.“ De bordeelhoudster Aldegonda (Gonnie) Zeguers-Boere was de geliefde van Max Strobel, het hoofd van de SiPo in Maastricht. Zij infiltreerde met succes in het verzet.

http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
Wikipedia NL: Jo Lokerman
muur: links32-05
Holty /Holtij,
Bernhard
∗ 1890-11-29
Amsterdam
† 1942-01-10
Neuengamme
Maastricht - CPN - Getrouwd op 28 november 1929 met de Duitse Maria Lipowsek. Lid van verzetsgroep De Vonk. Drukte en verspreidde illegale lectuur. Op 25 juni 1941 loopt hij in een hinderlaag bij het over de grens smokkelen van joden. Met twee verzetskameraden belandt hij in kamp Schoorl (Noord-Holland) en later in Duitse kampen. Meer informatie … (pdf)
Laatste rustplaats op het Nederlands Ereperk Ohlsdorf in Hamburg. Struikelsteentje Vissersmaas 4, Maastricht.
Foto Bernard Holty (jpg).
Struikelsteentje: Vissersmaas 4
https://www.struikelsteentjes-maastricht.nl/holty#lb84560/vissersmaas-4
https://access.iisg.amsterdam/universalviewer/#?manifest=https://hdl.handle.net/10622/ARCH00347.148?locatt=view:manifest#872
muur: links33-01
Kortrijk,
Eelco
∗ 1910-10-07
Leeuwarden
† 1945-02-06
Neuengamme
Maastricht - onderduiker - inw. Maastricht, kelner, gearresteerd 14-8-1944 als onderduiker
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
https://forum.mestreechonline.nl/forum/mestreech-maastricht/geschiedenis-maastricht/tweede-wereldoorlog-en-bevrijding/1223-verzetsstrijders-maastricht?p=8176#post8176
muur: links33-02
Kraft,
Lambert
∗ 1902-02-06
Maastricht
† 1942-06-22
Neuengamme
Maastricht - CPN - vroeg verzet - Handelsreiziger, gemeenteraadslid voor de CPN. In zijn woning werd illegaal blad De Vonk gedrukt. Opgepakt 23-06-1941, gevangen te Aken, Maastricht, Schoorl, Neuengamme
. Zie ook Mestreech online
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
https://access.iisg.amsterdam/universalviewer/#?manifest=https://hdl.handle.net/10622/ARCH00347.148?locatt=view:manifest#872
muur: links33-03
Lochtman,
Hein
∗ 1911-09-02
Kerkrade
† 1945-02-27
Bergen Belsen
Kerkrade - Maastricht - L.O. - geestelijke - Kapelaan in Limmel vanaf 1940 en lid van de LO in Maastricht. Verbergt onderduikers. Op 10 mei 1944 als gevolg van verraad door Aldegonda (Gonnie) Zeguers-Boere gearresteerd en zo mishandeld, dat hij voor lange tijd bewusteloos was. Op 5 september 1944 naar Oranienburg-Sachsenhausen, waar hij tewerkgesteld wordt in de vliegtuigfabrieken van Heinkel. Bij het naderen van het rode leger evacuatie naar Bergen-Belsen, waar hij het begeeft. In 1982 krijgt hij postuum het Verzetsherdenkingskruis.
https://kerkradewiki.nl/kerkrade/lochtman-henricus/
https://www.struikelsteentjes-maastricht.nl/uimg/struikelsteentjes/b11885_att-hein-lochtman.pdf
muur: links33-04
Maka,
Guillaume (Giel)
∗ 1898-10-27
Maastricht
† 1942-02-06
Leusden
Maastricht - CPN - Grondwerker, behoorde tot verzetsgroep De Vonk (o.m. drukken en verspreiden illegale lectuur), gearresteerd 9-9-1941 wegens weigeren om in Duitsland te gaan werken, gefusilleerd.
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
https://forum.mestreechonline.nl/forum/mestreech-maastricht/geschiedenis-maastricht/tweede-wereldoorlog-en-bevrijding/1223-verzetsstrijders-maastricht
muur: links34-01
Meulensteen,
Hendrik
∗ 1886-03-28
Dinther
† 1943-02-05
Neuengamme
Maastricht - vroeg verzet - Groep-Dresen - Schipper-caféhouder, gehuwd, behoorde tot de RAF-groep oftewel groep Dresen [o.m. verzamelen van wapens en munitie, hulp aan krijgsgevangenen en verspreiden illegale lectuur], gearresteerd 2-12-1941.
https://www.struikelsteentjes-maastricht.nl/meulensteen#lb84556/fransensingel-65
https://forum.mestreechonline.nl/forum/mestreech-maastricht/geschiedenis-maastricht/tweede-wereldoorlog-en-bevrijding/1223-verzetsstrijders-maastricht
muur: links34-02
Narinx,
Joseph
∗ 1889-11-24
Maastricht
† 1943-01-07
Neuengamme
Maastricht - CPN - J. W. H. Narinx was kunstschilder, gearresteerd 24-6-1942 wegens anti-duitse gezindheid benevens verspreiden illegale lectuur.
Zie ook Mestreech online en Cammaert X, pagina 997
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
https://forum.mestreechonline.nl/forum/mestreech-maastricht/geschiedenis-maastricht/tweede-wereldoorlog-en-bevrijding/1223-verzetsstrijders-maastricht
muur: links34-03
Ummels,
Joseph W.
Giel
∗ 1908-12-06
Geulle
† 1944-12-08
Sachsenhausen
Maastricht - L.O. - Slager in de Wolfstraat. Zijn buurman was Edmond (Mond) Houtappel. Zijn slagerij was een goede schuilplaats voor Britse piloten, joodse families en jonge mannen die niet in Duitsland wilden gaan werken. In de winkel was het altijd druk en dan viel het niet op dat veel onbekenden in en uit liepen. Tussen zijn huis en dat van de buren was in de kelder een doorgang, die in geval van nood gebruikt kon worden. Gearresteerd 9-5-1944 door verraad door Gonnie Zeguers-Boere, die sinds 1942 een relatie had met SiPo-chef Ströbel/Strobel.
Zie zijn verhaal op Mestreech online en bij Cammaert VIb, vanaf pagina 649.
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/156497/jozef-willem-ummels
muur: links34-04
Roomberg,
Eugène
∗ 1905-03-14
Amsterdam
† 1947-02-13
Maastricht
Maastricht - Kunstenaar, in 1940 gearresteerd toen zijn vriend in beschonken toestand op de bezetters gescholden had en bleek dat hij piloten huisvestte en illegale lectuur verspreidde. In het Oranjehotel in Scheveningen vastgezet. Gemarteld, opzettelijk geïnfecteerd met tbc en in 1941 vrijgelaten. Struikelsteentje Orleansplein 16A.
Zie ook Mestreech online
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
https://www.struikelsteentjes-maastricht.nl/orleans#lb84502/orleansplein-16a
muur: links35-01
Ruyters,
Peter
∗ 0000-00-00
† 0000-00-00
Maastricht - Is dit een geval van dubbel op? Zie ook Peter Leonard Ruyters, die vermeld staat op het Monument Pro Patria, Raadhuisplein, 6226GN, Maastricht-Heer

muur: links35-02
Schutgens,
Jean Gérard Marie
Jerry?
∗ 1894-09-14
Maastricht
† 1944-03-02
Maastricht
Maastricht - Journalist Schutgens, inw. Maastricht
https://www.oorlogsgravenstichting.nl/persoon/138431/jean-gerard-marie-schutgens
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
muur: links35-03
Soesman,
Gerard L.R.
∗ 1922-06-23
Valkenburg
† 1945-01-21
Auschwitz/Oświęcim
Maastricht - Valkenburg - CPN - Jood - vroeg verzet - Gerard Loddewijk Robert. Hij staat in de Erelijst van gevallenen 1940 - 1945, in de kategorie Verzet, maar niet vanwege zijn Joodse vader, Jacob Soesman. Vanwege zijn niet-Joodse moeder Christina Johanna Maria Prick werd hij misschien door de Joodse gemeenschap in Valkenburg ook als niet-Joods beschouwd. Maar toch staat hij op de site van het Joods Monument, met de beschrijving „Gerhard Lodewijk Robertus Soesman, die de middelbare handelsschool had gevolgd, woonde in Maastricht. Hij werkte ondergronds voor de Nederlandse communistische partij (CPN). Hij verspreidde kranten, waaronder De Vonk. Door toedoen van de V-man (informant) Engwirda werd hij op 24 januari 1942 in Maastricht gevangen genomen. Hij werd opgesloten in de gevangenis in Maastricht en vervolgens via het concentratiekamp Vught naar Auschwitz gedeporteerd.”
Zie ook Genealogie Soesman en CPN archief 148
Struikelsteen voor Koestraat 12, Maastricht
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Gerard L.R. Soesman op de lijst van personen die tijdens de bezetting belangrijk waren voor Valkenburg.
https://www.erelijst.nl/gerhard-lodewijk-robertus--soesman
https://www.joodsmonument.nl/en/page/130916/gerhard-lodewijk-robertus-soesman
muur: links35-04
Putman,
Willem /Willy
∗ 1922-01-10
Maastricht
† 1945-04-03
KZ Meppen-Versen, Neuengamme
Maastricht - W. J. A. Putman was kok, gearresteerd 1944 wegens onttrekken aan arbeidsinzet.
Zie ook Mestreech online
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/124163/wilhelmus-josephus-alouisius-putman
https://forum.mestreechonline.nl/forum/mestreech-maastricht/geschiedenis-maastricht/tweede-wereldoorlog-en-bevrijding/1223-verzetsstrijders-maastricht?p=8178#post8178
muur: links36-01
Schols,
Ab
∗ 1916-04-10
Maastricht
† 1944-10-25
Effeld (D)
Maastricht - L.O. - koerier - Albert E.L. Schols was sectiechef bij de rijksverkeersinspectie. Tijdens de bezetting medewerker van L.O. kopstukken als pater Bleys en „ome Leo“ Moonen. Op 6 oktober 1944 gaat hij met Pierre Gruijters naar een boer in Posterholt om eten voor onderduikers te verzamelen. Onderweg houden twee SS’ers het duo aan. Hier lag in het najaar 1944 het front. De twee verzetslieden weigeren hun fietsen af te staan. In de zadeltassen van Schols vinden de SS’ers illegale bladen.
Voor verhoor worden de twee mannen naar een Gestapo-commando in het Duitse Effeld gebracht, net over de grens bij Herkenbosch. De commandant, Wilhelm Lammertz afkomstig uit Eschweiler, gaf na verhoor opdracht Schols en Gruijters te executeren. Gefusilleerd in de bossen bij Effeld. Op 23 juni 1945 herbegraven in het familiegraf op de begraafplaats aan de Tongerseweg in Maastricht.
Meer informatie (pdf)
https://www.struikelsteentjes-maastricht.nl/c/centrum-west/lb84558/boschstraat-60
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2c.htm
muur: links36-02