Limburg +
text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug

Limburg 1940-1945,
Hoofdmenu

 1. Mensen
 2. Gebeurtenissen/ Achtergronden
 3. Verzetsgroepen
 4. Steden & Dorpen
 5. Concentratiekampen
 6. Valkenburg 1940-1945

1940-1945. Het verzet in Nederlands Limburg

vorigebackvolgende

Limburg +

De buitenrand van Limburg

In 1943 waren in Nederland twee hulporganisaties voor onder­duikers in oprichting, om de bestaande verzetsgroepen tot een betere samenwerking te brengen. Beide mede op initiatief van geestelijken, beide met de afkorting L.O., wat vast geen toeval was. In Limburg was dat de Limburgse Onderduikershulp. Ten noorden van de grote rivieren was dat de „Landelijke organi­satie voor hulp aan Onder­duikers“. Zie daarvoor Cammaert Hoofdstuk VIa, §III.2.: De opname van de Limburgse duik­organisatie in het landelijk verband [1]).

Het provinciale verzetsmonument van Limburg herinnert niet aan de gesneuvelden van het verzet buiten de provincie. Toch gebeurt dat hier wel, om de volgende redenen.
Aan het begin van het verzet stond ook in Noord-Limburg de hulp aan mensen op de vlucht. Die moesten ofwel verder geholpen worden op weg naar huis (ontsnapte Franstalige krijgsgevangenen en later neergestorte leden van geallieerde vliegtuig­bemanningen, gemakshalve allemaal piloten genoemd), ofwel ze moesten ter plekke onderduiken (Joden, werkplichtige mannen). Er ontstond een samenwerking over de provincie­grenzen heen. Bijvoorbeeld om in bootjes de Maas over te steken, want op de bruggen werd vaak gecontroleerd. Zo ontstonden er in het grensgebied van Limburg, Noord-Brabant en Gelderland vier districten, die zich bij de Limburgse L.O. aansloten. Dat bleef ook zo, toen er een landelijk samenwerkingsverband ontstond.
Opmerking: De links op de plaatsnamen brengen u naar een kaart van OpenStreetMap met de grenzen van de huidige gemeente. Bedenk, dat de rayons van de L.O. over het algemeen groter waren dan de gelijknamige gemeentes.

 1. Het district Vierlingsbeek had oorspronkelijk vijf rayons. In het Noordbrabantse deel de rayons Vierlingsbeek en Boxmeer, in Limburg de rayons Bergen, Gennep en Venray. Later werd het rayon Cuyk aan het district toegevoegd. [2]
 2. In december 1943 werd het Noord-Limburgse Venray losgekoppeld van Vierlingsbeek. Het had zich inmiddels tot een zelfstandig district ontwikkeld. Het had drie rayons, waarvan er twee, Deurne en Veghel, in Noord-Brabant lagen.
 3. Het district Nijmegen in Gelderland
  Cammaert schrijft op pagina 721 [3]: De Nijmeegse duikorganisatie ontstond uit vier los van elkaar werkende groepen van voormalige leden van de Nederlandsche Unie, verspreiders van illegale bladen en vertegenwoordigers van het studentenverzet. Evenals in Limburg speelden geestelijken een stimulerende rol. Dat was onder meer het geval in de groep rond A.H. Poelen, waarvan pater J.G. van Doormalen deel uitmaakte. Laatstgenoemde beschikte over talrijke illegale contacten. Via pater M.A.Ch.M.G. van Hövell tot Westerflier kreeg de groep in de zomer van 1943 verbinding met G.A. Smals. Pater Van Doormalen legde contacten met Wageningen en met G. Pruys in Arnhem. Op 8 augustus 1943 vond een bijeenkomst plaats waar ook Pruys aanwezig was. De vier groepen werden samengevoegd en ondergebracht in de L.O.
  De integratie was nog in volle gang toen de Sipo-agent C.J. van de Burch in de groep-Poelen infiltreerde. Toen zijn ware identiteit aan het licht kwam, werd op 24 september een aanslag op Van de Burch gepleegd. De verrader overleefde de aanslag en de groep-Poelen werd grotendeels opgepakt. Smals overlegde met Hendrikx hoe deze tegenslag te boven te komen. In opdracht van de gewestelijke leider reorganiseerde hij de duikorganisatie in oktober en november 1943 naar Limburgs model. Nijmegen werd als district aan het gewest Limburg toegevoegd. De stad behield haar brugfunctie tussen Noord en Zuid en tussen Arnhem en Wageningen enerzijds en Limburg anderzijds.

  Zie ook het artikel over Nijmegen op deze website
 4. Het district Maas & Waal, eveneens in Gelderland
  Cammaert schrijft over het ontstaan van dat district [3] Aanvankelijk hoorde een deel van de Betuwe bij het district Nijmegen. In januari 1944 werden stad en platteland gesplitst, waarschijnlijk een gevolg van de vorming van het nieuwe district Maas en Waal. De aanzet hiertoe gaf de Nijmeegse scholier Kees van Sambeek, die in december 1943 door verwanten in Roermond in contact was gekomen met L. Frantzen uit Horn. In het rivierengebied werd weliswaar plaatselijk en individueel verzet gepleegd, maar de aansluiting bij een landelijke organisatie liet nog steeds op zich wachten. Op de eerstvolgende gewestelijke vergadering bracht een van de aanwezigen dat feit ter sprake. Smals kreeg opdracht contact op te nemen met Van Sambeek. In samenwerking met G. Thijssen uit Beuningen, aan wie Smals en Van Sambeek op 16 januari 1944 een bezoek brachten, werd het district georganiseerd. Van Sambeek kreeg de leiding. De talrijke onderduikers in Nijmegen konden voortaan over een uitgestrekt gebied worden verspreid. Al spoedig werd het district Maas en Waal uitgebreid met het rayon Ravenstein-Oss. Van Sambeek kende namelijk illegale werkers in Ravenstein, die zich sedert het onderduiken van rayonleider J. van Rosendaal, hoofd van de distributiedienst in Oss, in toenemende mate op Maas en Waal oriënteerden. Het gewest Noord-Brabant-Oost protesteerde weliswaar, maar kon weinig anders dan de vrijwillige keuze van de L.O.-ers in het rayon billijken.
  … Door het contact met de familie Cappetti in Ulft werd tenslotte eind januari 1944 het zuid-oostelijk deel van de provincie Gelderland aan dit omvangrijke district toegevoegd.«

  Over Elst en omgeving leest u meer in de inleiding boven de gesneuvelden van Elst, die voor een groot deel ambtenaren waren. Het Montferland, delen van de Achterhoek en de Betuwe werden zowel vanuit Limburg als Gelderland bewerkt, wat weinig problemen opleverde. Dit sloot goed aan bij de brugfunctie, die ook Nijmegen altijd al had gehad.

Cammaert schrijft over de wrijving die ontstond, omdat de ontwikkeling van de samenwerking tussen locale verzetsgroepen zich niet noodzakelijkerwijze aan provinciegrenzen hield [4]: Problemen «ontstonden wèl met Noord-Brabant. De Limburgse L.O. kwam eerder van de grond dan de Brabantse en diverse illegale werkers in oostelijk Noord-Brabant onderhielden nauwe banden met Limburg en zochten aansluiting. Drie „Limburgse“ districten, Venray, Vierlingsbeek en Maas en Waal, „annexeerden“ delen van Noord-Brabant. Tussen Venray en Vierlingsbeek ontstond zelfs een conflict over de Brabantse gemeente Veghel. Limburg en Brabant claimden beide het rayon Ravenstein-Oss. Over Helmond en Schijndel ontstonden eveneens moeilijkheden. Pas in de loop van 1944 oriënteerde oostelijk Noord-Brabant zich in toenemende mate op de eigen provincie. Tot een definitieve afbakening van de grenzen kwam het echter niet. Zelfs na de oorlog ruzieden voormalige L.O.-ers nog enige tijd door over deze kwestie.»

Verzet blijft altijd mensenwerk.

Wij herinneren aan het verzet langs de noordkant van Limburg, om dezelfde reden, waarom hier bovendien mensen uit België zijn opgenomen: het Limburgs verzet hield niet op aan de grenzen.

Voetnoten

 1. Dr. Fred Cammaert, Het verborgen front, VIa, §III.2.: De opname van de Limburgse duik­organisatie in het landelijk verband
 2. Cammaert hoofdstuk VIb, § VIII 10
 3. Cammaert 6b.VIII.11. Districten Nijmegen en Maas en Waal
 4. Cammaert 6a p. 509)

De Limburgse gesneuvelden

Limburg + – 55 pers.

Ahout,
Ger
∗ 1919-12-18
Deurne
† 1945-02-17
Bergen (L)
- Onderduikershulp L.O. - Knokploegen (K.P.) - Limburg + - Nederlandse soldaten - Zwarte Plak - Raad van Verzet (RVV) -

Gerardus Wilhelmus Johannes Petrus Ahout was lid van de LO-KP [1] en van de Raad van Verzet [2] in Deurne, en maakte als zodanig na de bevrijding van het zuiden deel uit van de op …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-01
Beerman,
Wilhelmus Adrianus
Wim
∗ 1909-08-20
Amsterdam
† 1944-06-06
Overveen
- Politie - Nijmegen - Limburg + -

Wilhelmus Adrianus Beerman was politiefotograaf en agent-rechercheur.
Hij was in de Tweede Wereldoorlog lid van een verzetsgroep waarbinnen een aantal Nijmeegse politiemensen actief waren. De …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Bruijn, de
Fredericus Arnoldus Franciscus
Frits
∗ 1920-10-04
Asten
† 1944-09-05
America (L)
- Zwarte Plak - Limburg + - Knokploegen (K.P.) - Raad van Verzet (RVV) -

Frits de Bruijn woonde in Asten. Hij werkte in de kruidenierszaak van zijn ouders Petrus Johannes Gijsbertus de Bruijn en Johanna Maria Sanders. Ongehuwd./handelsreiziger. Rooms-Katholiek. Lid …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Dobbe,
Theo
“Hans”
∗ 1901-03-19
Amsterdam
† 1944-09-05
Dieren, gem. Rheden
- Vroeg verzet - Knokploegen (K.P.) - - Limburg + -

Foto: Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 [2]Theo Dobbe was in zijn „burgerlijke“ beroep hoofdvertegenwoordiger en actief in het hele land. Hij werd in …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.04-10
Eijnden, van den
Martien Ant.
Watje, Tinuske
∗ 1917-02-04
Venray
† 1944-09-05
Horst-America
- Horst - Raad van Verzet (RVV) - Limburg + - Zwarte Plak - Knokploegen (K.P.) -

Tinus was slager en woonde in Zeilberg in de Crisishoeve (gemeente Deurne). Hij was lid van het “Pilotencentrum De Zwarte Plak” bij America, aan de Limburgse kant van de Peel [6]. Er …

muur: links, regel 24-01
Eldert, van
Johannes Antonie
Jan
∗ 1894-10-31
Amsterdam
† 1944-07-21
Leusden
- Nijmegen - Communisten & sympathisanten - Limburg + - Ondergrondse pers -

De meubelmaker Van Eldert was gehuwd met Wilhelmina van de Berg, verspreidde illegale bladen, o.a. De Waarheid. Hij werd op 17 juni 1944 om 2:15 uur door de beruchte Wiebe gearresteerd wegens …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Erdkamp,
Gerhardus Antonius
Gerrit
∗ 1915-12-29
Elst
† 1945-04-01
Neuengamme, Kdo Beendorf
- Onderduikershulp L.O. - Dwangarbeid - Limburg + - Elst -

De landbouwer Gerrit Erdkamp is gearresteerd op 22 oktober 1943, verdacht van pilotenhulp. [1] Voor het gemak werden alle leden van neergestorte vliegtuigbemanningen piloten genoemd.
Hij …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Ettema,
Dominicus Hylarius /Hilarius
∗ 1897-08-03
Wymbritseradiel
† 1945-01-11
Neuengamme
- Nijmegen - Onderduikershulp L.O. - Limburg + -

Dominicus Ettema was adjunct-directeur van de coöperatieve zuivelfabriek in Zeddam (Bergh, Montferland) [1] en stond in de dossiers van de SD/SiPo (Sicherheitsdienst/Sicherheitspolizei) …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Evers,
Johannes Hendrikus
Jan
∗ 1917-05-03
Oosterhout (Valburg)
† 1944-07-21
Leusderheide
- Vroeg verzet - Knokploegen (K.P.) - Ondergrondse pers - Hulp aan joden - Nijmegen - Limburg + -

Garagehouder Jan Evers, getrouwd en vader van een kind, zij woonden in Nijmegen.
In 1941 began hij met het typen en verspreiden van illegale kranten, onder andere Vrij Nederland. …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Geerlings,
Hermanus Bernardus Arnoldus
Herman
∗ 1917-03-28
Elst
† 1945-02-18
Hamburg-Neuengamme
- Onderduikershulp L.O. - Ambtenaren - Limburg + - Elst -

Hij was een van de pioniers van de LO-Elst en behoorde tot een groep die voornamelijk bestond uit gemeente-ambtenaren [1].
Meer over het einde van deze groep leest u bij

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Geuns, van
Ernest George
∗ 1889-02-28
Soerabaja, NOI
† 1944-07-21
Leusden
- Nijmegen - Limburg + - Ondergrondse pers -

Gepensioneerd koloniaal ambtenaar, hoofdcommies [9]. In 1938 komen hij en zijn gezin terug naar Nederland vanwege de opleiding van de kinderen [1.4] en vestigen zich in Nijmegen. Tijdens de …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Hal, van
Petrus Paulus
Piet
∗ 1918-05-07
Bunde
† 1945-03-14
Buchenwald
- Onderduikershulp L.O. - Ambtenaren - Limburg + - Elst -

Waar werd Piet van Hal geboren? In zijn dossier bij de Oorlogsgravenstichting staat als geboorteplaats Bunde aangegeven. Dus heeft de OGS in die Limburgse gemeente navraag …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Hekking,
Henri A.
Hens
∗ 1923-09-21
† 1945-04-16
- Nijmegen - Onderduikershulp L.O. - Knokploegen (K.P.) - Koeriers van het verzet - Limburg + -

Henny Hekking was lid van de Knokploeg Nijmegen, samen met onder meer zijn vrienden Jules Moormann,

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Hendriks,
Bartholomeus Theodorus
Bart
∗ 1915-04-16
Nijmegen
† 1944-06-06
Overveen, duinen
- Politie - Nijmegen - Limburg + -

Hij was in de Tweede Wereldoorlog lid van een verzetsgroep waarbinnen een aantal Nijmeegse politiemensen actief waren. De groep pleegde een aanslag op de verrader Ederveen op de Daalseweg op …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Hoeben ,
Wilhelmus Hub.
∗ 1902-02-16
Nederweert
† 1945-02-06
Kdo. Meppen-Versen (Neuengamme
- Onderduikershulp L.O. - Limburg + - Dwangarbeid -

Lid van de LO-Someren en „Gearresteerd op 16-6-’44 bij razzia op piloten.“ [1]
Op de website Brabantse gesneuvelden [2] lezen wij over …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-02
Hoes,
Gerardus Adrianus
Geert
∗ 1919-02-10
Tilburg
† 1945-02-09
Neuengamme
- Onderduikershulp L.O. - Ambtenaren - Studenten - Limburg + - Nijmegen - Elst -

Geert Hoes was een van de pioniers van de LO-Elst en behoorde tot een groep die vooral bestond uit gemeente-ambtenaren, onder wie Hendrik Kammeraat, …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Hoof, van
Jan Jozef Lambert
Redder van de Waalbrug
∗ 1922-08-07
Nijmegen
† 1944-09-19
Nijmegen
- Onderduikershulp L.O. - Nijmegen - Ordedienst (O.D.) - Limburg + - BS (Binnenlandse Strijdkrachten) -

Op 19 september 1944 leidde Jan van Hoof een verkenningswagen van de geallieerden door de stad. Op de Nieuwe Markt - het huidige Joris Ivensplein - werd het voertuig in brand geschoten. Jan van …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Hoogakker,
Wouter
∗ 1914-11-15
Dodewaard
† 1945-03-20
Kdo. Meppen-Versen (Neuengamme
- Onderduikershulp L.O. - Limburg + - Elst -

Wouter Hoogakker was bouwkundig opzichter (bij de gemeente?) Gearresteerd 22-11-1943 voor het verstrekken van bonkaarten aan onderduikers. Hij was een van de pioniers van de LO-Elst en behoorde …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Jansen,
Willem Hendrik Marie
Wim
∗ 1922-05-13
Vierlingsbeek
† 1945-02-25
Buchenwald
- Onderduikers - Studenten - Onderduikershulp L.O. - Limburg + -

Vierlingsbeek Met 21 jaar districtleider van de LO in Vierlingsbeek, nadat in januari 1944 zijn voorganger Gerard Smals moest onderduiken in Nijmegen. Door zijn organisatorisch talent kon hij …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-03
Jong, de
Cornelis
Cees/Cor
∗ 1905-03-31
Rotterdam
† 1944-06-06
Bloemendaal
- Onderduikershulp L.O. - Nijmegen - Ondergrondse pers - Limburg + -

Cees de Jong was handelsagent van Leder- en Drijfriemenfabriek Regouin in in Cuijk. Hij verzamelde vanaf 1942 gegevens over Duitse militaire objecten voor kapitein C. Hoogerland. Ook …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Kammeraat,
Hendrik
∗ 1904-04-26
Woubrugge
† 1944-12-19
Neuengamme Kdo Husum
- Onderduikershulp L.O. - Ambtenaren - Limburg + - Elst -

Hendrik Kammeraat was gemeente-secretaris in Elst. [1]
Hij was een van de pioniers van de LO-Elst. Hij vormde met Kees Peters,

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-13
Knottenbelt,
Franciscus Hendrikus Gerhardus Maria
Frans
∗ 1921-08-04
Enschede
† 1944-07-09
Boven-Leeuwen
- Onderduikershulp L.O. - Knokploegen (K.P.) - Limburg + -

De assistent bedrijfsleider [2] Frans Knottenbelt is gesneuveld in de nacht van 8 op 9 juli 1944 in gevecht met landwachters [4] bij Leeuwen [1]. In een ingezonden stuk in het Veluwsch Dagblad …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Kuerten,
Antonius Johannes
Joop
∗ 1919-06-29
Nijmegen
† 1944-07-21
Vught
- Knokploegen (K.P.) - Nijmegen - Limburg + -

Antonius Johannes Kuerten was machine-bankwerker [4]. Gearresteerd op 21 februari 1945 in Hoorn door landwacht, bij voed­seltransport. [1]
Over Joop Kuerten lezen we op …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Lansdorp,
Loek
Charles v.d. Heuvel
∗ 1921-07-15
Semarang
† 1944-09-05
Arnhem
- Ondergrondse pers - Studenten - Limburg + - Raad van Verzet (RVV) - Zwarte Plak -

Louis Albert (Loek) Lansdorp had aan de Economische Hogeschool in Tilburg gestudeerd. Daarna kwam hij bij RVV-groep in Deurne terecht, vermoedelijk omdat hij de loyaliteitsverklaring niet had …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-07
Linders,
Johannes Antonius
Pater Sebaldus
∗ 1907-06-15
Mook
† 1944-08-11
Kamp Vught
- Onderduikershulp L.O. - De geestelijken - Hulp aan joden - Onderduikers - Limburg + -

Jan Linders werd geboren in Mook, trad onder de naam Sebaldus in bij de Franciscanen en werd in 1933 tot priester gewijd. In de oorlog woonde hij in het klooster in Alverna [1] (Wijchen) en …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Linssen,
Henricus Ignatius
∗ 1888-07-17
Nijmegen
† 1944-07-21
Leusden
- Ambtenaren - Nijmegen - Limburg + - Ondergrondse pers -

Henricus Ignatius Linssen werkte op het Nijmeegse distributiekantoor. Hij was getrouwd met Joanna Maria Elisabeth Teunissen en was vader van drie kinderen. Hij verstrekte …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Luske,
Jacques Joseph Carlos Marie
Jacques
∗ 1901-08-31
Baarn
† 1944-12-27
Hamburg-Neuengamme
- Onderduikershulp L.O. - Burgemeesters - Limburg + -

Burgemeester en lid van LO-Bergharen [1], dat behoorde tot het LO-district Maas en Waal. Gearr. 6-3-1944 t.g.v: door­slaan van gearresteerde onderdui­kers. Lees het volgende verhaal, gevonden bij …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Marcusse,
Albertus Hendrikus
Albert
∗ 1903-11-02
Batenburg
† 1944-06-06
Overveen
- Politie - Nijmegen - Limburg + -

Albert Marcusse was getrouwd met Johannea Stevens en samen hadden ze zeven kinderen. Hij was hoofdinspecteur van politie en was in de Tweede Wereldoorlog lid van een verzetsgroep waarin vooral …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Martens,
Johannes Theodorus Antonius
Jopie
∗ 1924-10-19
Asten
† 1945-05-06
Sandbostel
- Onderduikershulp L.O. - Ambtenaren - Limburg + -

Jopie Martens was lid van de L.O. Asten-Deurne en ambtenaar op het distributiekantoor in Deurne. Op 31 juli 1944 op straat gearresteerd als gevolg van verraad. [1]
Op 14-10-1944 kwam …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-15
Merlijn,
Pieter L.
Leij
∗ 1920-12-31
Ede
† 1945-03-12
Amsterdam
- Knokploegen (K.P.) - Nijmegen - Limburg + -

Pieter was machine-bankwerker [6], lid van de KP in Nijmegen. Hij deed mee aan overvallen op distributiekantoren, pogingen om gevangen genomen verzetslieden te bevrijden enz. Na de bevrijding …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Meulenberg,
Edmundus Johannes
Eddy
∗ 1919-01-26
Nijmegen
† 1945-07-04
Nijmegen
- Onderduikershulp L.O. - Knokploegen (K.P.) - Nederlandse soldaten - Limburg + - Vroeg verzet -

Eddy Meulenberg was bij de capitulatie van het Nederlandse leger in mei 1940 dienstplichtig sergeant. Hij was lid van de Knokploeg Nijmegen, samen met onder meer zijn vrienden

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Mooren,
Antonius Lodewijk Joseph
Toon
∗ 1923-03-19
Vierlingsbeek
† 1945-03-05
Mauthausen
- Ambtenaren - Onderduikershulp L.O. - Knokploegen (K.P.) - Onderduikers - Dwangarbeid - Limburg + -

Een uitvoerig verhaal over Toon Mooren op brabantsegesneuvelden.nl/ [1.1] met als bron: „Pap, wat zijn dat voor doden? [1.2]
Toon werkte op het belastingkantoor in …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-04
Moormann,
Julius Ferdinand
Jules
∗ 1924-04-12
Nijmegen
† 1944-05-17
??
- Knokploegen (K.P.) - Nijmegen - Studenten - Limburg + -

Bij een mislukte liquidatiepoging op 14 april 1944 werd Julius Ferdinand Moormann gearresteerd en George Muskens sneuvelde. …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Muller,
Jean Maurice
∗ 1920-02-06
Weltevreden (Ned.Ind
† 1944-07-21
Kamp Vught
- Nijmegen - Ondergrondse pers - Limburg + - Ambtenaren -

Hij gaf als ambtenaar van het Nijmeegse distributiekantoor bonkaarten door aan onderduikers en verspreidde illegale bladen. Hij behoorde tot de Nijmeegse Vrij Nederland-groep en werd gearresteerd …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Noordermeer,
Cornelis Klaas
Cor “Clement”
∗ 1918-04-12
Lochem
† 1944-08-11
kamp Vught
- Raad van Verzet (RVV) - Inlichtingenwerk - Politie - Limburg + - Zwarte Plak -

De marechaussee Cor Noordermeer leidde de Deurnese afdeling van de Raad van Verzet (RVV).
Na een overval op een distributiekantoor moet Cor onderduiken. Hij komt vanaf dat …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-10
Oolbekkink,
Herman
∗ 1911-09-27
Deventer,
† 1944-06-06
Overveen
- Politie - Nijmegen - Limburg + -

Rechercheur Oolbekkink was in de Tweede Wereldoorlog lid van een verzetsgroep waarbinnen vooral een aantal Nijmeegse politiemensen actief waren. De groep pleegde een aanslag op de verrader Ederveen …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Oosterhout, van
Nicolaas Cornelis
Nico ”van Griensven”
∗ 1918-02-28
Dordrecht
† 1944-08-11
Kamp Vught
- Zwarte Plak - Raad van Verzet (RVV) - Ambtenaren - Inlichtingenwerk - Limburg + -

Nico van Oosterhout was grenskommies. [1#1]
Hij was zoon van de schippersknecht Nicolaas van Oosterhout en Cornelia Antonia Aartsen. Op 14-jarige leeftijd gaat hij werken …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-17
Oudenhoven,
Henricus Antonius
Henny /Hendrik
∗ 1924-02-11
Venray
† 1945-05-03
Duitsland
- Studenten - Onderduikers - Dwangarbeid - Venray - Limburg + -

Henny Oudenhoven was student, maar er staat niet bij waar. [1]
Op 13 maart werd 1943 loyaliteitsverklaring ingevoerd. Henny was toen 19 jaar oud. Hij had blijkbaar geweigerd te …

muur: rechts, regel 32-03
Peters,
Cornelis Gijsbertus
Kees
∗ 1915-04-16
Elst
† 1945-03-02
Mauthausen
- Onderduikershulp L.O. - Ambtenaren - Limburg + - Elst -

Kees Peters was ambtenaar op het distributiekantoor in Elst. [1#2]
Hij was een van de pioniers van de LO-Elst. Hij vormde met Hendrik …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-11
Pulskens,
Jacoba Maria
Tante Coba
∗ 1884-05-26
Tilburg
† 1945-03-17
Ravensbrück
- Limburg + - Hulp aan joden - Verzetsvrouwen - Onderduikershulp L.O. -

Coba Pulskens verborg Joodse onderduikers, geallieerde piloten en verzetsmensen, werd gearresteerd en via Haaren naar Vught overgebracht. Met de ontruiming van Vught, begin september 1944, werd …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-09
Reichert,
Franciscus P.
Vrijn
∗ 1873-08-29
Delft
† 1944-09-14
Nijmegen
- Nijmegen - Onderduikershulp L.O. - Knokploegen (K.P.) - Koeriers van het verzet - Limburg + - Ondergrondse pers -

Handelaar van beroep en koerier voor de LO-KP uit overtuiging. Tevens: Vrij Nederland [1]. Op 14 september 1944 in zijn huis doodgeschoten i.v.m. zijn werk­zaamheden voor V.N[3]
Het …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Rodriguez /Rodrigues,
Jozef Marius
Jozef
∗ 1900-03-05
Paramaribo
† 1944-07-21
Leusden
- Ondergrondse pers - Nijmegen - Limburg + -

De gepensioneerde KNIL-sergeant [1] Jozef Rodriguez (ook geschreven: Rodrigues) ving radioberichten uit Londen op en verspreidde illegale bladen en pamfletten. Hij werd gearresteerd op 30 juni 1944 …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Sambeek, van
Cornelis
Kees van Maas en Waal
∗ 1921-11-03
Nijmegen
† 1945-04-04
Gemen
- Onderduikershulp L.O. - Knokploegen (K.P.) - Limburg + - Nederlandse soldaten -

Kees was in Nijmegen op school geweest en had daar contacten met verzetsmensen. In het rivierengebied ten westen van Nijmegen werd weliswaar plaatselijk en individueel verzet gepleegd, maar …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-16
Schaik, van
Jan H.
∗ 1922-04-10
Utrecht
† 1944-07-09
Boven-Leeuwen
- Onderduikershulp L.O. - Knokploegen (K.P.) - Limburg + - Studenten -

Student (Oorlogsgravenstichting.nl [5]) en machinebankwerker (Erelijst van Gevallenen [1] . Gesneuveld in de nacht van 8 op 9 juli 1944 in gevecht met landwachters bij Leeuwen [4]. In een …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Schortinghuis,
Jacobus Reinder
Bob (van de recherche)
∗ 1923-02-14
Delfzijl
† 1945-04-25
Hedel
- Knokploegen (K.P.) - Nijmegen - BS (Binnenlandse Strijdkrachten) - Limburg + - Studenten -

Koos Schortinghuis was lid van de Nijmeegse knokplploeg [1] en kon als zodanig na de bevrijding van Nijmegen toetreden tot het Nederlandse leger. Hij is gesneuveld als lid van de …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Span,
Petrus
Piet
∗ 1908-10-14
Nijmegen
† 0000-00-00
Leusderheide
- Onderduikers - Nijmegen - Communisten & sympathisanten - Limburg + - Ondergrondse pers -

Piet Span was timmerman. Verspreider van De Waarheid, zat ondergedoken in het Waterkwartier. Hij werd verraden. Over de identiteit van de verrader bestaat geen duidelijkheid. Gearresteerd op …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Spillenaar Bilgen,
Marinus
∗ 1892-10-25
Salatiga, NOI
† 1944-09-04
Vught
- Nijmegen - Onderduikershulp L.O. - Ondergrondse pers - Limburg + - Knokploegen (K.P.) -

Apothekerszoon Marinus Spillenaar Bilgen leverde als directeur van de Papierfabriek Gelderland te Nijmegen grote partijen papier aan illegale bladen zoals Trouw [2][5] en zamelde geld in voor het …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Strik,
Fransiscus Petrus Maria
Frans /Francis
∗ 1923-10-30
Asten
† 1944-01-28
Gilze en Reijen
- Onderduikershulp L.O. - Limburg + -

LO-Bakel/Asten. „Gearresteerd op 7-10-’43 bij straat­controle; in bezit van bon­kaarten.“ (Het grote gebod, p. 327) [1]
Want hij was ambtenaar op het …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-05
Toussaint,
Christiaan Canisius
Christ
∗ 1896-10-21
Nijmegen
† 1944-07-21
Leusden
- Nijmegen - Limburg + - Ondergrondse pers -

Christ Toussaint was afdelingschef bij de E.R.K. (Eerste Rooms Katholieke Levensverzekering Maatschappij). Hij verspreidde radioberichten en illegale bladen en steunde het verzet financieel. [1] …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Treytel /Treijtel,
Petrus Laurentius
Piet
∗ 1877-08-09
Rotterdam
† 1944-07-21
Leusderheide
- Ondergrondse pers - Nijmegen - Communisten & sympathisanten - Limburg + -

Piet Treijtel was timmerman. Hij werkte mee aan het partijblad De Waarheid en verrichtte diverse andere illegale activiteiten. Hij werd gearresteerd op 17 juni 1944 om 4:00 uur door de …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Verdijk,
Marius Petrus Joannes
Marius
∗ 1907-11-15
Beugen
† 1945-05-21
Malchow, Kr. Waren
- Onderduikershulp L.O. - Limburg + - Dwangarbeid -

Marius Verdijk was lid van de LO-Vierlingsbeek en ambtenaar op de gemeentesecretarie. Gearresteerd op 28-6-’44 bij huis­zoeking op aanwijzing van NSB-burgemeester (Het …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-06
Vugt, van
Daniël
Daan
∗ 1896-05-02
Rotterdam
† 1945-04-25
Kdo. Sandbostel, Neuengamme
- Nijmegen - Limburg + -Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Wagter,
Arp
∗ 1907-01-17
Groningen
† 1944-07-21
Leusden
- Communisten & sympathisanten - Nijmegen - Ondergrondse pers - Limburg + -

Arp Wagter was smid en bankwerker. Op 6 juni 1944 is hij gearresteerd in Nijmegen.
Op oorlogsdodennijmegen.nl lezen we over hem [6]:Arp Wagter, gehuwd met Hendrika …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Weert, de
Jacques J.
Zwarte Jacques, Victor
∗ 1921-04-10
Zundert
† 1944-09-05
Kamp Vught
- Onderduikershulp L.O. - Nijmegen - Limburg + - Studenten - Onderduikers -

Fred Cammaert schrijft in zijn proefschrift [1]:Al vroeg in de oorlog ontstonden groepjes die zich toelegden op het vervalsen van documenten. De L.O. zocht steun bij of …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Will,
Peter
∗ 1896-08-21
Schoonhoven
† 1945-04-24
Transport vanuit Neuengamme
- Onderduikershulp L.O. - Politie - Limburg + - Ondergrondse pers - Inlichtingenwerk - Nijmegen -

Keurmeester slachthuis Nijmegen [1] en onbezoldigd rijksveldwachter. Na mei 1940 hielp hij mensen die wilden ontsnappen aan de verplichte arbeidsinzet in Duitsland. Hij verspreidde de illegale …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.