1940-1945. Het verzet in Nederlands Limburg
text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug

Limburg 1940-1945,
Hoofdmenu

 1. Mensen
 2. Gebeurtenissen/ Achtergronden
 3. Verzetsgroepen
 4. Steden & Dorpen
 5. Concentratiekampen
 6. Valkenburg 1940-1945

1940-1945. Het verzet in Nederlands Limburg

vorigebackvolgende

Limburg +

De buitenrand van Limburg

In 1943 waren in Nederland twee hulporganisaties voor onder­duikers in oprichting, om de bestaande verzetsgroepen tot een betere samenwerking te brengen. Beide mede op initiatief van geestelijken, beide met de afkorting L.O., wat vast geen toeval was. In Limburg was dat de Limburgse Onderduikershulp. Ten noorden van de grote rivieren was dat de „Landelijke organi­satie voor hulp aan Onder­duikers“. Zie daarvoor Cammaert Hoofdstuk VIa, §III.2.: De opname van de Limburgse duik­organisatie in het landelijk verband [1]).

Het provinciale verzetsmonument van Limburg herinnert niet aan de gesneuvelden van het verzet buiten de provincie. Toch gebeurt dat hier wel, om de volgende redenen.
Aan het begin van het verzet stond ook in Noord-Limburg de hulp aan mensen op de vlucht. Die moesten ofwel verder geholpen worden op weg naar huis (ontsnapte Franstalige krijgsgevangenen en later neergestorte leden van geallieerde vliegtuig­bemanningen, gemakshalve allemaal piloten genoemd), ofwel ze moesten ter plekke onderduiken (Joden, werkplichtige mannen). Er ontstond een samenwerking over de provincie­grenzen heen. Bijvoorbeeld om in bootjes de Maas over te steken, want op de bruggen werd vaak gecontroleerd. Zo ontstonden er in het grensgebied van Limburg, Noord-Brabant en Gelderland vier districten, die zich bij de Limburgse L.O. aansloten. Dat bleef ook zo, toen er een landelijk samenwerkingsverband ontstond.
Opmerking: De links op de plaatsnamen brengen u naar een kaart van OpenStreetMap met de grenzen van de huidige gemeente. Bedenk, dat de rayons van de L.O. over het algemeen groter waren dan de gelijknamige gemeentes.

 1. Het district Vierlingsbeek had oorspronkelijk vijf rayons. In het Noordbrabantse deel de rayons Vierlingsbeek en Boxmeer, in Limburg de rayons Bergen, Gennep en Venray. Later werd het rayon Cuyk aan het district toegevoegd. [2]
 2. In december 1943 werd het Noord-Limburgse Venray losgekoppeld van Vierlingsbeek. Het had zich inmiddels tot een zelfstandig district ontwikkeld. Het had drie rayons, waarvan er twee, Deurne en Veghel, in Noord-Brabant lagen.
 3. Het district Nijmegen in Gelderland
  Cammaert schrijft op pagina 721 [3]: De Nijmeegse duikorganisatie ontstond uit vier los van elkaar werkende groepen van voormalige leden van de Nederlandsche Unie, verspreiders van illegale bladen en vertegenwoordigers van het studentenverzet. Evenals in Limburg speelden geestelijken een stimulerende rol. Dat was onder meer het geval in de groep rond A.H. Poelen, waarvan pater J.G. van Doormalen deel uitmaakte. Laatstgenoemde beschikte over talrijke illegale contacten. Via pater M.A.Ch.M.G. van Hövell tot Westerflier kreeg de groep in de zomer van 1943 verbinding met G.A. Smals. Pater Van Doormalen legde contacten met Wageningen en met G. Pruys in Arnhem. Op 8 augustus 1943 vond een bijeenkomst plaats waar ook Pruys aanwezig was. De vier groepen werden samengevoegd en ondergebracht in de L.O.
  De integratie was nog in volle gang toen de Sipo-agent C.J. van de Burch in de groep-Poelen infiltreerde. Toen zijn ware identiteit aan het licht kwam, werd op 24 september een aanslag op Van de Burch gepleegd. De verrader overleefde de aanslag en de groep-Poelen werd grotendeels opgepakt. Smals overlegde met Hendrikx hoe deze tegenslag te boven te komen. In opdracht van de gewestelijke leider reorganiseerde hij de duikorganisatie in oktober en november 1943 naar Limburgs model. Nijmegen werd als district aan het gewest Limburg toegevoegd. De stad behield haar brugfunctie tussen Noord en Zuid en tussen Arnhem en Wageningen enerzijds en Limburg anderzijds.

  Zie ook het artikel over Nijmegen op deze website
 4. Het district Maas & Waal, eveneens in Gelderland
  Cammaert schrijft over het ontstaan van dat district [3] Aanvankelijk hoorde een deel van de Betuwe bij het district Nijmegen. In januari 1944 werden stad en platteland gesplitst, waarschijnlijk een gevolg van de vorming van het nieuwe district Maas en Waal. De aanzet hiertoe gaf de Nijmeegse scholier Kees van Sambeek, die in december 1943 door verwanten in Roermond in contact was gekomen met L. Frantzen uit Horn. In het rivierengebied werd weliswaar plaatselijk en individueel verzet gepleegd, maar de aansluiting bij een landelijke organisatie liet nog steeds op zich wachten. Op de eerstvolgende gewestelijke vergadering bracht een van de aanwezigen dat feit ter sprake. Smals kreeg opdracht contact op te nemen met Van Sambeek. In samenwerking met G. Thijssen uit Beuningen, aan wie Smals en Van Sambeek op 16 januari 1944 een bezoek brachten, werd het district georganiseerd. Van Sambeek kreeg de leiding. De talrijke onderduikers in Nijmegen konden voortaan over een uitgestrekt gebied worden verspreid. Al spoedig werd het district Maas en Waal uitgebreid met het rayon Ravenstein-Oss. Van Sambeek kende namelijk illegale werkers in Ravenstein, die zich sedert het onderduiken van rayonleider J. van Rosendaal, hoofd van de distributiedienst in Oss, in toenemende mate op Maas en Waal oriënteerden. Het gewest Noord-Brabant-Oost protesteerde weliswaar, maar kon weinig anders dan de vrijwillige keuze van de L.O.-ers in het rayon billijken.
  … Door het contact met de familie Cappetti in Ulft werd tenslotte eind januari 1944 het zuid-oostelijk deel van de provincie Gelderland aan dit omvangrijke district toegevoegd.«

  Over Elst en omgeving leest u meer in de inleiding boven de gesneuvelden van Elst, die voor een groot deel ambtenaren waren. Het Montferland, delen van de Achterhoek en de Betuwe werden zowel vanuit Limburg als Gelderland bewerkt, wat weinig problemen opleverde. Dit sloot goed aan bij de brugfunctie, die ook Nijmegen altijd al had gehad.

Cammaert schrijft over de wrijving die ontstond, omdat de ontwikkeling van de samenwerking tussen locale verzetsgroepen zich niet noodzakelijkerwijze aan provinciegrenzen hield [4]: Problemen «ontstonden wèl met Noord-Brabant. De Limburgse L.O. kwam eerder van de grond dan de Brabantse en diverse illegale werkers in oostelijk Noord-Brabant onderhielden nauwe banden met Limburg en zochten aansluiting. Drie „Limburgse“ districten, Venray, Vierlingsbeek en Maas en Waal, „annexeerden“ delen van Noord-Brabant. Tussen Venray en Vierlingsbeek ontstond zelfs een conflict over de Brabantse gemeente Veghel. Limburg en Brabant claimden beide het rayon Ravenstein-Oss. Over Helmond en Schijndel ontstonden eveneens moeilijkheden. Pas in de loop van 1944 oriënteerde oostelijk Noord-Brabant zich in toenemende mate op de eigen provincie. Tot een definitieve afbakening van de grenzen kwam het echter niet. Zelfs na de oorlog ruzieden voormalige L.O.-ers nog enige tijd door over deze kwestie.»

Verzet blijft altijd mensenwerk.

Wij herinneren aan het verzet langs de noordkant van Limburg, om dezelfde reden, waarom hier bovendien mensen uit België zijn opgenomen: het Limburgs verzet hield niet op aan de grenzen.

Voetnoten

 1. Dr. Fred Cammaert, Het verborgen front, VIa, §III.2.: De opname van de Limburgse duik­organisatie in het landelijk verband
 2. Cammaert hoofdstuk VIb, § VIII 10
 3. Cammaert 6b.VIII.11. Districten Nijmegen en Maas en Waal
 4. Cammaert 6a p. 509)

Limburg + – 55 pers.   ⇒Alle Limburgse gesneuvelden
Ahout,
Ger
∗ 1919-12-18
Deurne
† 1945-02-17
Bergen (L)
NL soldaat - L.O. - K.P. - De buitenrand van Limburg - RVV - Zwarte Plak - Gerardus Wilhelmus Johannes Petrus Ahout was lid van de LO-KP [1] en van de Raad van Verzet [2] in Deurne, en maakte als zodanig na de bevrijding van het zuiden deel uit van de op 21 september 1944 opgerichte Stoottroepen. [3] „Op 17/18 febr. 1945 als gids van Am. …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-01
Beerman,
Wilhelmus Adrianus
Wim
∗ 1909-08-20
Amsterdam
† 1944-06-06
Overveen
Nijmegen - politie - De buitenrand van Limburg - Wilhelmus Adrianus Beerman was politiefotograaf en agent-rechercheur.
Hij was in de Tweede Wereldoorlog lid van een verzetsgroep waarbinnen een aantal Nijmeegse politiemensen actief waren. De groep pleegde een aanslag op de verrader Ederveen op de Daalseweg op 24 september, omdat die teveel …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Bruijn, de
Fredericus Arnoldus Franciscus
Frits
∗ 1920-10-04
Asten
† 1944-09-05
America (L)
K.P. - De buitenrand van Limburg - RVV - Zwarte Plak - Frits de Bruijn woonde in Asten. Hij werkte in de kruidenierszaak van zijn ouders Petrus Johannes Gijsbertus de Bruijn en Johanna Maria Sanders. Ongehuwd./handelsreiziger. Rooms-Katholiek. Lid verzet behorend tot de KP-Bakel en lid van het pilotencentrum De Zwarte Plak in de Peel, waarvan de …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Dobbe,
Theo
Hans
∗ 1901-03-19
Amsterdam
† 1944-09-05
Dieren, gem. Rheden
Nijmegen - vroeg verzet - K.P. - pers - De buitenrand van Limburg - Theo Dobbe was in zijn „burgerlijke“ beroep hoofdvertegenwoordiger en actief in het hele land. Hij werd in Zuid-Nederland de organisator voor de LKP, de koepelorganisatie van de knokploegen. Hij opereerde in 1943 en 1944 vanuit Arnhem en Nijmegen en zette vanaf begin 1944 vanuit Nijmegen …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.04-10
Eijnden, van den
Martien Ant.
Watje, Tinuske
∗ 1917-02-04
Venray
† 1944-09-05
Horst-America
Horst - K.P. - De buitenrand van Limburg - RVV - Zwarte Plak - Tinus was slager en woonde in Zeilberg in de Crisishoeve (gemeente Deurne). Hij was lid van het “Pilotencentrum De Zwarte Plak” bij America, aan de Limburgse kant van de Peel [6]. Er bestaan twee verhalen over de laatste dag van Tinus en zijn vriend  …
muur: links, regel 24-01
Eldert, van
Johannes Antonie
Jan
∗ 1894-10-31
Amsterdam
† 1944-07-21
Leusden
Nijmegen - CPN - pers - De buitenrand van Limburg - De meubelmaker Van Eldert was gehuwd met Wilhelmina van de Berg, verspreidde illegale bladen, o.a. De Waarheid. Hij werd op 17 juni 1944 om 2:15 uur door de beruchte Wiebe gearresteerd wegens het verspreiden van De Waarheid in Nijmegen. Om 11.00 uur werd hij met drie anderen door Wiebe …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Erdkamp,
Gerhardus A.
Gerrit
∗ 1915-12-29
Elst
† 1945-04-01
Neuengamme
Elst - L.O. - De buitenrand van Limburg - De landbouwer Gerrit Erdkamp is gearresteerd op 22 oktober 1943, verdacht van pilotenhulp. [1] Voor het gemak werden alle leden van neergestorte vliegtuigbemanningen piloten genoemd.
Hij was een van de pioniers van de LO-Elst [2] en behoorde tot een groep die voornamelijk bestond …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Ettema,
Dominicus Hylarius /Hilarius
∗ 1897-08-03
Wymbritseradiel
† 1945-01-11
Neuengamme
Nijmegen - L.O. - De buitenrand van Limburg - Dominicus Ettema was adjunct-directeur van de coöperatieve zuivelfabriek in Zeddam (Bergh, Montferland) [1] en stond in de dossiers van de SD/SiPo (Sicherheitsdienst/Sicherheitspolizei) als duikhoofd van de LO-Bergh. Waarchijnlijk heeft Ettema dat zo gezegd tijdens de verhoren. Maar hij …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Evers,
Johannes Hendrikus
Jan
∗ 1917-05-03
Oosterhout (Valburg)
† 1944-07-21
Leusderheide
Nijmegen - vroeg verzet - K.P. - pers - De buitenrand van Limburg - Garagehouder Jan Evers, getrouwd en vader van een kind, zij woonden in Nijmegen.
In 1941 began hij met het typen en verspreiden van illegale kranten, onder andere Vrij Nederland. [1.1]
Op de website van kamp Vught (Duits: Konzentrationslager Herzogenbusch) staat in zijn …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Geerlings,
Hermanus Bernardus Arnoldus
Herman
∗ 1917-03-28
Elst
† 1945-02-18
Hamburg-Neuengamme
Elst - L.O. - ambtenaar - De buitenrand van Limburg - Hij was een van de pioniers van de LO-Elst en behoorde tot een groep die voornamelijk bestond uit gemeente-ambtenaren [1].
Meer over het einde van deze groep leest u bij Elst.
Hij is begraven in Elst. …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Geuns, van
Ernest George
∗ 1889-02-28
Soerabaja, NOI
† 1944-07-21
Leusden
Nijmegen - pers - De buitenrand van Limburg - Gepensioneerd koloniaal ambtenaar, hoofdcommies [9]. In 1938 komen hij en zijn gezin terug naar Nederland vanwege de opleiding van de kinderen [1.4] en vestigen zich in Nijmegen. Tijdens de bezetting verspreidde hij verboden kranten en behoorde tot de Nijmeegse Vrij Nederland-groep. [8] Zijn …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Hal, van
Petrus P.
Piet
∗ 1918-05-07
† 1945-03-14
Buchenwald, Weimar
Elst - L.O. - ambtenaar - De buitenrand van Limburg - „Tevens: LO-Gent“ [1]. Hiermee bedoelde Van Hommerich het dorp Gendt, ongeveer vijf kilometer ten noordoosten van Nijmegen. Want de belgische stad Gent had natuurlijk geen LO en is bovendien te ver weg.
Gearresteerd 18-11-1943 vermoedelijk door verraad.[1] Hij was een van de pioniers van …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Hekking,
Henri A.
Hens
∗ 1923-09-21
† 1945-04-16
Nijmegen - L.O. - K.P. - - De buitenrand van Limburg - Henny Hekking was lid van de Knokploeg Nijmegen, samen met onder meer zijn vrienden Jules Moormann, George Muskens en Eddy Meulenberg (Het is …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Hendriks,
Bartholomeus Theodorus
Bart
∗ 1915-04-16
Nijmegen
† 1944-06-06
Overveen, duinen
Nijmegen - politie - De buitenrand van Limburg - Hij was in de Tweede Wereldoorlog lid van een verzetsgroep waarbinnen een aantal Nijmeegse politiemensen actief waren. De groep pleegde een aanslag op de verrader Ederveen op de Daalseweg op 24 september, omdat die teveel wist. Maar Ederveen kon ontsnappen en de Duitsers waarschuwen. Hierna …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Hoeben ,
Wilhelmus Hub.
∗ 1902-02-16
Nederweert
† 1945-02-06
Kdo. Meppen-Versen (Neuengamme
L.O. - dwangarbeider - De buitenrand van Limburg - Lid van de LO-Someren en „Gearresteerd op 16-6-’44 bij razzia op piloten.“ [1]
Op de website Brabantse gesneuvelden [2] lezen wij over hem:
Wilhelmus wordt geboren op 16 februari 1902 in Nederweert en woont in …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-02
Hoes,
Gerardus Adrianus
Geert
∗ 1919-02-10
Tilburg
† 1945-02-09
Neuengamme
Nijmegen - Elst - L.O. - ambtenaar - Student - De buitenrand van Limburg - Geert Hoes was een van de pioniers van de LO-Elst en behoorde tot een groep die vooral bestond uit gemeente-ambtenaren, onder wie Hendrik Kammeraat, Kees Peters,  …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Hoof, van
Jan Jozef Lambert
Redder van de Waalbrug
∗ 1922-08-07
Nijmegen
† 1944-09-19
Nijmegen
Nijmegen - L.O. - Ordedienst - De buitenrand van Limburg - Op 19 september 1944 leidde Jan van Hoof een verkenningswagen van de geallieerden door de stad. Op de Nieuwe Markt - het huidige Joris Ivensplein - werd het voertuig in brand geschoten. Jan van Hoof overleefde dit, maar werd alsnog door Duitse militairen gepakt en vervolgens gedood.
Posthuum …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Hoogakker,
Wouter
∗ 1914-11-15
Dodewaard
† 1945-03-20
Kdo. Meppen-Versen (Neuengamme
Elst - L.O. - De buitenrand van Limburg - Wouter Hoogakker was bouwkundig opzichter (bij de gemeente?) Gearresteerd 22-11-1943 voor het verstrekken van bonkaarten aan onderduikers. Hij was een van de pioniers van de LO-Elst en behoorde tot een groep die bestond uit gemeente-ambtenaren [1], onder wie  …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Jansen,
Willem Hendrik Marie
Wim
∗ 1922-05-13
Vierlingsbeek
† 1945-02-25
Buchenwald
L.O. - Student - onderduiker - De buitenrand van Limburg - Vierlingsbeek Met 21 jaar districtleider van de LO in Vierlingsbeek, nadat in januari 1944 zijn voorganger Gerard Smals moest onderduiken in Nijmegen. Door zijn organisatorisch talent kon hij maandelijks de meer dan duizend onderduikers van de nodige bonkaarten en vergunningen voorzien. …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-03
Jong, de
Cornelis
Cees/Cor
∗ 1905-03-31
Rotterdam
† 1944-06-06
Bloemendaal
Nijmegen - L.O. - pers - De buitenrand van Limburg - Cees de Jong was handelsagent van Leder- en Drijfriemenfabriek Regouin in in Cuijk. Hij verzamelde vanaf 1942 gegevens over Duitse militaire objecten voor kapitein C. Hoogerland. Ook verspreidde hij Vrij Nederland. Daarnaast voorzag hij (vanaf juli 1943 in LO-verband) onderduikers …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Kammeraat,
Hendrik
∗ 1904-04-26
Woubrugge
† 1944-12-19
Neuengamme
Elst - L.O. - ambtenaar - De buitenrand van Limburg - Gemeente-secretaris in Elst. Was een van de pioniers van de LO-Elst. Hij vormde met Kees Peters, Gerrit Erdkamp, Hermanus B. A. Geerlings, …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-13
Knottenbelt,
Franciscus Hendrikus Gerhardus Maria
Frans
∗ 1921-08-04
Enschede
† 1944-07-09
Boven-Leeuwen
L.O. - K.P. - De buitenrand van Limburg - De assistent bedrijfsleider [2] Frans Knottenbelt is gesneuveld in de nacht van 8 op 9 juli 1944 in gevecht met landwachters [4] bij Leeuwen [1]. In een ingezonden stuk in het Veluwsch Dagblad meldden verzetskameraden dat Van Schaik en …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Kuerten,
Antonius Johannes
Joop
∗ 1919-06-29
Nijmegen
† 1944-07-21
Vught
Nijmegen - K.P. - De buitenrand van Limburg - Antonius Johannes Kuerten was machine-bankwerker [4]. Gearresteerd op 21 februari 1945 in Hoorn door landwacht, bij voed­seltransport. [1]
Over Joop Kuerten lezen we op Oorlogsdoden Nijmegen 1940 - 1945 [2]

Hoewel Kuerten, zoon van …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.

Lansdorp,
Loek
Charles v.d. Heuvel
∗ 1921-07-15
Semarang
† 1944-09-05
Arnhem
pers - Student - De buitenrand van Limburg - RVV - Zwarte Plak - Louis Albert (Loek) Lansdorp had aan de Economische Hogeschool in Tilburg gestudeerd. Daarna kwam hij bij RVV-groep in Deurne terecht, vermoedelijk omdat hij de loyaliteitsverklaring niet had willen tekenen en dus had moeten onderduiken. De RVV-groep Deurne werd geleid door  …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-07
Linders,
Johannes Antonius
Pater Sebaldus
∗ 1907-06-15
Mook
† 1944-08-11
Kamp Vught
L.O. - geestelijke - onderduiker - De buitenrand van Limburg - Jan Linders werd geboren in Mook, trad onder de naam Sebaldus in bij de Franciscanen en werd in 1933 tot priester gewijd. In de oorlog woonde hij in het klooster in Alverna [1] (Wijchen) en was daar kapelaan. Hij hielp joodse kinderen en joodse volwassenen, maar ook andere onderduikers …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Linssen,
Henricus Ignatius
∗ 1888-07-17
Nijmegen
† 1944-07-21
Leusden
Nijmegen - ambtenaar - pers - De buitenrand van Limburg - Henricus Ignatius Linssen werkte op het Nijmeegse distributiekantoor. Hij was getrouwd met Joanna Maria Elisabeth Teunissen en was vader van drie kinderen. Hij verstrekte distributiebescheiden (zegeltjes en kaarten) aan onderduikers en verspreidde illegale bladen. Hij behoorde tot de …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Luske,
Jacques Joseph Carlos Marie
Jacques
∗ 1901-08-31
Baarn
† 1944-12-27
Hamburg-Neuengamme
L.O. - burgemeester - De buitenrand van Limburg - Burgemeester en lid van LO-Bergharen [1], dat behoorde tot het LO-district Maas en Waal. Gearr. 6-3-1944 t.g.v: door­slaan van gearresteerde onderdui­kers. Lees het volgende verhaal, gevonden bij de Jan van Gelderstichting: [2]

Hij schrok er niet voor terug …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.

Marcusse,
Albertus Hendrikus
Albert
∗ 1903-11-02
Batenburg
† 1944-06-06
Overveen
Nijmegen - politie - De buitenrand van Limburg - Albert Marcusse was getrouwd met Johannea Stevens en samen hadden ze zeven kinderen. Hij was hoofdinspecteur van politie en was in de Tweede Wereldoorlog lid van een verzetsgroep waarin vooral een aantal Nijmeegse politiemensen actief waren. De groep pleegde een aanslag op de verrader Ederveen op …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Martens,
Johannes Theodorus Antonius
Jopie
∗ 1924-10-19
Asten
† 1945-05-06
Kdo. Sandbostel, Neuengamme
L.O. - ambtenaar - De buitenrand van Limburg - Jopie Martens was lid van de L.O. Asten-Deurne en ambtenaar op het distributiekantoor in Deurne. Op 31 juli 1944 op straat gearresteerd als gevolg van verraad.
Bron: Het Grote Gebod Deel I, Hoofdstuk 1, De L.O.

   …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-15
Merlijn,
Pieter L.
Leij
∗ 1920-12-31
Ede
† 1945-03-12
Amsterdam
Nijmegen - K.P. - De buitenrand van Limburg - Pieter was machine-bankwerker [6], lid van de KP in Nijmegen. Hij deed mee aan overvallen op distributiekantoren, pogingen om gevangen genomen verzetslieden te bevrijden enz. Na de bevrijding van Nijmegen verlegde hij zijn werkterrein naar het westen van het land [1]. Gearresteerd op 21 …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Meulenberg,
Edmundus Johannes
Eddy
∗ 1919-01-26
Nijmegen
† 1945-07-04
Nijmegen
NL soldaat - vroeg verzet - L.O. - K.P. - De buitenrand van Limburg - Eddy Meulenberg was bij de capitulatie van het Nederlandse leger in mei 1940 dienstplichtig sergeant. Hij was lid van de Knokploeg Nijmegen, samen met onder meer zijn vrienden Jules Moormann,  …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Mooren,
Antonius Lodewijk Joseph
Toon
∗ 1923-03-19
Vierlingsbeek
† 1945-03-05
Mauthausen
L.O. - K.P. - onderduiker - De buitenrand van Limburg - LO-Vierlingsbeek. Tevens: KP. Gearr. 12-5-’44 in Venlo hij huiszoeking op duikadres.“ (Het grote gebod, p. 327) Een uitvoerig verhaal over Toon op oorlogsgravenstichting.nl, bron: Dorpsraad Vierlingsbeek: „Pap, wat zijn dat voor doden“. Boekje uit juni 2000. Zie …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-04
Moormann,
Julius Ferdinand
Jules
∗ 1924-04-12
Nijmegen
† 1944-05-17
??
Nijmegen - K.P. - Student - De buitenrand van Limburg - Bij een mislukte liquidatiepoging op 14 april 1944 werd Julius Ferdinand Moormann gearresteerd en George Muskens sneuvelde. [1]
Oorlogsgravenstichting.nl schrijft [4]:

De student Moormann, zoon van de …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.

Muller,
Jean Maurice
∗ 1920-02-06
Weltevreden (Ned.Ind
† 1944-07-21
Kamp Vught
Nijmegen - ambtenaar - pers - De buitenrand van Limburg - Hij gaf als ambtenaar van het Nijmeegse distributiekantoor bonkaarten door aan onderduikers en verspreidde illegale bladen. Hij behoorde tot de Nijmeegse Vrij Nederland-groep en werd gearresteerd op 20 juni 1944 [4], waarschijnlijk na verraad [1.1] Op 21 juli 1944 is hij gefusilleerd in Kamp …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Noordermeer,
Cornelis Klaas
Cor
∗ 1918-04-12
Lochem
† 1944-08-11
kamp Vught
politie - De buitenrand van Limburg - RVV - Zwarte Plak - De marechaussee Cor Noordermeer leidde de Deurnese afdeling van de Raad van Verzet (RVV). Dat was een losse organisatie van verspreide, zelfstandige verzetsgroepen die bij gebrek aan landelijke coördinatie ook geheel onafhankelijk opereerden. Vanuit hun uitvalsbasis op De Zwarte Plak in …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-10
Oolbekkink,
Herman
∗ 1911-09-27
Deventer,
† 1944-06-06
Overveen
Nijmegen - politie - De buitenrand van Limburg - Rechercheur Oolbekkink was in de Tweede Wereldoorlog lid van een verzetsgroep waarbinnen vooral een aantal Nijmeegse politiemensen actief waren. De groep pleegde een aanslag op de verrader Ederveen op de Daalseweg op 24 september, omdat die teveel wist. Maar Ederveen kon ontsnappen en de …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Oosterhout, van
Nicolaas Cornelis
Nico
∗ 1918-02-28
Dordrecht
† 1944-08-11
Kamp Vught
ambtenaar - De buitenrand van Limburg - RVV - Zwarte Plak - Grenskommies. Zoon van de schippersknecht Nicolaas van Oosterhout en Cornelia Antonia Aartsen. Op 14-jarige leeftijd gaat hij werken als hulp bij een fietsenmaker, maar als hij erachter komt dat hij zonder diploma’s niet ver komt, gaat hij rond 1934 weer naar school. In 1937 meldt hij zich …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-17
Oudenhoven,
Henny /Hendrik
∗ 1924-02-11
Venray
† 1945-05-03
Duitsland
Venray - Student - De buitenrand van Limburg - Henricus Antonius. Gearresteerd op 27 juni 1944 in Vierlingsbeek. Hij schijnt bevriend te zijn geweest met de een jaar oudere Arie van den Munckhof, want er is na de oorlog naar beiden gezocht in één advertentie, zie de  …
muur: rechts, regel 32-03
Peters,
Cornelis Gijsbertus
Kees
∗ 1915-04-16
Elst
† 1945-03-02
Mauthausen
Elst - L.O. - ambtenaar - De buitenrand van Limburg - Ambtenaar distributiekantoor Elst. Was een van de pioniers van de LO-Elst. Hij vormde met Hendrik Kammeraat, Gerrit Erdkamp, Hermanus B. …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-11
Pulskens,
Jacoba Maria
Tante Coba
∗ 1884-05-26
Tilburg
† 1945-03-17
Ravensbrück
- L.O. - De buitenrand van Limburg - Coba Pulskens verborg Joodse onderduikers, geallieerde piloten en verzetsmensen, werd gearresteerd en via Haaren naar Vught overgebracht. Met de ontruiming van Vught, begin september 1944, werd zij overgebracht naar het concentratiekamp voor vrouwen in Ravensbrück, waar zij in februari …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-09
Reichert,
Franciscus P.
Vrijn
∗ 1873-08-29
Delft
† 1944-09-14
Nijmegen
Nijmegen - L.O. - K.P. - - pers - De buitenrand van Limburg - Handelaar van beroep en koerier voor de LO-KP uit overtuiging. Tevens: Vrij Nederland [1]. Op 14 september 1944 in zijn huis doodgeschoten i.v.m. zijn werk­zaamheden voor V.N[3]
Het volgende staat op oorlogsdodennijmegen.nl [4]:

Frans Reichert, gehuwd met …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.

Rodriguez /Rodrigues,
Jozef Marius
Jozef
∗ 1900-03-05
Paramaribo
† 1944-07-21
Leusden
Nijmegen - pers - De buitenrand van Limburg - De gepensioneerde KNIL-sergeant [1] Jozef Rodriguez (ook geschreven: Rodrigues) ving radioberichten uit Londen op en verspreidde illegale bladen en pamfletten. Hij werd gearresteerd op 30 juni 1944 om 1:30 uur door de beruchte Wiebe. Eerst in Arnhem, daarna in kamp Amersfoort vastgezet en op 21 …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Sambeek, van
Cornelis
Kees van Maas en Waal
∗ 1921-11-03
Nijmegen
† 1945-04-04
Gemen
L.O. - K.P. - De buitenrand van Limburg - Kees was in Nijmegen op school geweest en had daar contacten met verzetsmensen. In het rivierengebied ten westen van Nijmegen werd weliswaar plaatselijk en individueel verzet gepleegd, maar de aansluiting bij een landelijke organisatie liet nog steeds op zich wachten. Van Sambeek kreeg in …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-16
Schaik, van
Jan H.
∗ 1922-04-10
Utrecht
† 1944-07-09
Boven-Leeuwen
L.O. - K.P. - Student - De buitenrand van Limburg - Student (Oorlogsgravenstichting.nl [5]) en machinebankwerker (Erelijst van Gevallenen [1] . Gesneuveld in de nacht van 8 op 9 juli 1944 in gevecht met landwachters bij Leeuwen [4]. In een ingezonden stuk in het Veluwsch Dagblad [2] meldden verzetskameraden dat Van Schaik en  …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Schortinghuis,
Jacobus Reinder
Bob (van de recherche)
∗ 1923-02-14
Delfzijl
† 1945-04-25
Hedel
Nijmegen - K.P. - Student - De buitenrand van Limburg - Koos Schortinghuis was lid van de Nijmeegse knokplploeg [1] en kon als zodanig na de bevrijding van Nijmegen toetreden tot het Nederlandse leger. Hij is gesneuveld als lid van de Kon.Ned.Brig.Prinses Irene [2]. Rang: soldaat OVW (Oorlogsvrijwilliger).
Op Bevrijding van Nederland …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Span,
Petrus
Piet
∗ 1908-10-14
Nijmegen
† 0000-00-00
Leusderheide
Nijmegen - CPN - pers - onderduiker - De buitenrand van Limburg - Piet Span was timmerman. Verspreider van De Waarheid, zat ondergedoken in het Waterkwartier. Hij werd verraden. Over de identiteit van de verrader bestaat geen duidelijkheid. Gearresteerd op 17 juni 1944 ’s nachts om 1:05 uur door wachtmeester C.L.Geerts. Om 11:00 uur werd hij met …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Spillenaar Bilgen,
Marinus
∗ 1892-10-25
Salatiga, NOI
† 1944-09-04
Vught
Nijmegen - L.O. - K.P. - pers - De buitenrand van Limburg - Apothekerszoon Marinus Spillenaar Bilgen leverde als directeur van de Papierfabriek Gelderland te Nijmegen grote partijen papier aan illegale bladen zoals Trouw [2][5] en zamelde geld in voor het NSF (Nationaal Steun Fonds [1], financierde het verzet). Tevens lid van de knokploeg. Hij …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Strik,
Fransiscus Petrus Maria
Frans /Francis
∗ 1923-10-30
Asten
† 1944-01-28
Gilze en Reijen
L.O. - De buitenrand van Limburg - LO-Bakel/Asten. „Gearresteerd op 7-10-’43 bij straat­controle; in bezit van bon­kaarten.“ (Het grote gebod, p. 327) [1]
Want hij was ambtenaar op het distributiekantoor. [2#1]
Bovengenoemde persoon is te Gilze en Reyen op het …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-05
Toussaint,
Christiaan Canisius
Christ
∗ 1896-10-21
Nijmegen
† 1944-07-21
Leusden
Nijmegen - pers - De buitenrand van Limburg - Christ Toussaint was afdelingschef bij de E.R.K. (Eerste Rooms Katholieke Levensverzekering Maatschappij). Hij verspreidde radioberichten en illegale bladen en steunde het verzet financieel. [1] Veel biografische details hebben wij te danken aan zijn dochter C. Beukering-Toussaint [4]
Op 29 …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Treytel /Treijtel,
Petrus Laurentius
Piet
∗ 1877-08-09
Rotterdam
† 1944-07-21
Leusderheide
Nijmegen - CPN - pers - De buitenrand van Limburg - Piet Treijtel was timmerman. Hij werkte mee aan het partijblad De Waarheid en verrichtte diverse andere illegale activiteiten. Hij werd gearresteerd op 17 juni 1944 om 4:00 uur door de beruchte Wiebe. Eén van de verhalen over de aanslag drie weken later op de Duitse soldaat Otto …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Verdijk,
Marius Petrus Joannes
Marius
∗ 1907-11-15
Beugen
† 1945-05-21
Malchow, Kr. Waren
L.O. - dwangarbeider - De buitenrand van Limburg - Marius Verdijk was lid van de LO-Vierlingsbeek en ambtenaar op de gemeentesecretarie. Gearresteerd op 28-6-’44 bij huis­zoeking op aanwijzing van NSB-burgemeester (Het grote gebod [1], p. 327)
Hij had geholpen, persoonsbewijzen te …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-06
Vugt, van
Daniël
Daan
∗ 1896-05-02
Rotterdam
† 1945-04-25
Kdo. Sandbostel, Neuengamme
Nijmegen - De buitenrand van Limburg -
Wagter,
Arp
∗ 1907-01-17
Groningen
† 1944-07-21
Leusden
Nijmegen - CPN - pers - De buitenrand van Limburg - Arp Wagter was smid en bankwerker. Op 6 juni 1944 is hij gearresteerd in Nijmegen.
Op oorlogsdodennijmegen.nl lezen we over hem [6]:

Arp Wagter, gehuwd met Hendrika Coenders en kinderloos, verspreidde illegale bladen in Nijmegen. Hij was lid van een …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.

Weert, de
Jacques J.
Zwarte Jacques, Victor
∗ 1921-04-10
Zundert
† 1944-09-05
Kamp Vught
Nijmegen - L.O. - Student - onderduiker - De buitenrand van Limburg - Fred Cammaert schrijft in zijn proefschrift [1]:

Al vroeg in de oorlog ontstonden groepjes die zich toelegden op het vervalsen van documenten. De L.O. zocht steun bij of kreeg hulp van sommige van dergelijke groepjes. Zo had  …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.

Will,
Peter
∗ 1896-08-21
Schoonhoven
† 1945-04-24
Transport vanuit Neuengamme
Nijmegen - L.O. - pers - politie - De buitenrand van Limburg - Keurmeester slachthuis Nijmegen [1] en onbezoldigd rijksveldwachter. Na mei 1940 hielp hij mensen die wilden ontsnappen aan de verplichte arbeidsinzet in Duitsland. Hij verspreidde de illegale krant Trouw [8], verzorgde onderduikers, verleende hulp aan gestrande geallieerde vliegers en was …


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.